Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Maltské a kyperské společnosti

byly zakládány s cílem

a)     produkce finančních zdrojů pro splácení dlouhodobých půjček na pořízení nových lodí, česká legislativa neumožňovala použít jako ručení (zástavu) úvěru námořní loď

b)     vytváření nových prostředků určených pro financování investiční výstavby (hospodářský výsledek z provozu byl zdaněn v cizině v zemi sídla společnosti minimálně nebo vůbec ne


údaje k 31.12.


ČNP

základní kapitál

podíl

název


zal.

od


země

sídlo


měna

hodnota

v %
C.O.S.

SUN

921124

1992


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

STAR

921124

1992


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

MOON

930626

1993


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

MARS

940930

1994


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

VENUS

960626

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

NEPTUNE

961015

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00

C.O.S.

MERCURY

961218

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00

C.O.S.

URANUS

961218

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00

C.O.S.

PLUTO

961218

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00

C.O.S.

SATURN

970000

1997


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00


ARNEB SHIPPING

960527

1996


Kypr

Nicosia


K libra

1000

99,90


TRICOLOR HOLDING

960829

1996


Kypr

Nicosia


K libra

1000

99,90


DENEB SHIPPING

970000

1997


Kypr

Nicosia


K libra

1000

99,90


RASTABAN SHIPPING

970000

1997


Kypr

Nicosia


K libra

1000

99,90
Jejich zakládání bylo administrativně i finančně nenáročné

a)     základní jmění 500 ML-maltských liber resp. 1000 CYP-kyperských liber, obojí v přepočtu dle platného kursu v daném roce od 35 do 80 tis.Kč),

b)     majoritu měla mateřská společnost (90-99,999%), dalším podílníkem byla zpravidla některá dceřinná společnost v tuzemsku,

c)      systém zpravidla 1loď=1společnost.

d)     majetek sestával téměř výhradně z vlastnictví lodi, která byla předána společnosti matkou a evidována jako hmotný investiční majetek (HIM) a současně závazek dceřinné společnosti vůči matce


Hmotný investiční majetek k 31.12. v mil.Kč

dcera

loď

od

do

1993

1994

1995

1996

1997

1998SUN

Vítkovice II.

1992

1997

191,0

178,9

169,7

174,3STAR

Svitava

1992

1998

187,9

358,9

1383,4

818,1

773,3


MOON

Beskydy

1993

1998

940,6

875,7

830,6

853,3

1009,3


MARS

Šumava

1994

1998
812,0

960,4


VENUS

Třinec, Hus

1996

1998
2,5

702,2


NEPTUNE

Tatry

1996

1998

256,1


MERCURY

Košice II.

1996

1997URANUS

Labe

1996

1997PLUTO

Dunaj

1996

1997SATURN

Žižka,Holý,Žel.

1997

1998

1383,4


ARNEB

Slapy

1996

1998
3,3

4,2


TRICOLOR


1996

1997
3,3DENEB

Orava II.

1997

1997RASTABAN

Lipno

1997

1998

4,8
celkem
1319,5

1413,5

2383,6

2666,8

5093,7

HIM začíná být evidován po převodu lodě do majetku dceřiny společnosti a končí prodejem lodi v letech 1997 a 1998


Pohledávky matky za dcerami

rok

1996

1997

1998

1999


mil.Kč

407,9

3325,9

1971,9

2378,2
e)     orgány společnosti byly jmenovány mateřskou společností z členů představenstva a pracovníků managementu

f)        společnosti měly jako předmět podnikání: nákup, prodej, provoz, nájem lodí s posádkou/bez posádky, registrace lodí a další činnosti související s námořním podnikáním.

Pouze kyperská společnost Tricolor Holding měla jako předmět činnosti : různé aktivity spojené převážně s námořním podnikáním.


název


loď

předmět činnosti

C.O.S.

SUN

Vítkovice II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

STAR

Svitava

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MOON

Beskydy

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MARS

Šumava

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

VENUS

Třinec, Hus

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

NEPTUNE

Košice II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MERCURY

Tatry

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

URANUS

Labe

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

PLUTO

Dunaj

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

SATURN

Žižka, Holý, Želivský

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí


ARNEB SHIPPING

Slapy

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí


TRICOLOR HOLDING


aktivity spojené převážně s nám.podnikáním


DENEB SHIPPING

Orava II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí


RASTABAN SHIPPING

Lipno

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí
g)      společnosti měly právní subjektivitu společnosti s ručením omezeným (Limited), samostatné rozhodování v rámci pravidel určených mateřskou společností a zakotvených v jejich statutu

h)      jako zahraniční společnosti podléhaly poměrně jednoduché jurisdikci země sídla společnosti a tudíž nemusely respektovat předpisy platné v ČR (např.formu i výši odpisování apod.)

i)        jejich účetnictví sumarizovala podle podkladů mateřská společnost a vykazovala výsledky v tzv. konsolidovaných výkazech

-         zisků a ztrát (výsledovka)

-         rozvaha (aktiva a pasiva společnosti)

za každou společnost zvlášť


Hospodářský výsledek v mil.Kč

dcera

loď

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999


MOON

Beskydy

17,2

34,3

47,5

31,0

-56,2

-379,1

-18,7

SUN

Vítkovice II.

48,5

77,7

63,3

46,2

262,1

17,8

54,4

STAR

Svitava

48,5

425,3

189,1

121,1

-1,7

-337,7

-617,4

MARS

Šumava-3,5

6,1

-79,9

-443,7

-38,0

VENUS

Třinec, Hus
-4,5

0,1

-314,9

-0,3

ARNEB

Slapy
1,9

15,7

29,6

2,8

TRICOLOR

225,8

81,0

0,4

-1193,3

MERCURY

Košice II.

234,6

1,7

15,7

NEPTUNE

Tatry

28,2

52,9

3,4

URANUS

Labe

285,2

5,5

17,0

PLUTO

Dunaj

290,8

-4,3

34,1

SATURN

Žižka, Holý, Želivský

-11,9

-947,0

-2,3

RASTABAN

Lipno

14,5

20,1

3,0

DENEB

Orava II.

celkem


114,2

537,3

296,2

427,7

1062,7

-2298,7

-1739,5
Hospodářský výsledek v roce 1998 a 1999 je zkreslen prodejem lodí, kde se do nákladů promítla rezerva na nesplacené závazky vůči mateřské společnosti-neuhrazená část hodnoty lodi, v roce 1997 a 1998 jsou do nákladů promítnuty odpisy.


Odpisy v mil.Kč

dcera

loď

1993

1994

1995

1996

1997

1998

MOON

Beskydy

72,1

36,0

SUN

Vítkovice II.

15,3


STAR

Svitava

46,3

45,0

MARS

Šumava

68,6

34,0

VENUS

Třinec, Hus

20,3

20,0

ARNEB

SlapyTRICOLOR
MERCURY

Košice II.

15,5


NEPTUNE

Tatry

33,1

33,0

URANUS

Labe

10,8


PLUTO

Dunaj

12,6


SATURN

Žižka, Holý, Želivský

7,6

55,0

RASTABAN

LipnoDENEB

Orava II.celkem


302,3

223,0
Do roku 1996 nebyly lodě odepisovány, tato položka se ve výsledovce objevila až v letech 1997 a 1998 (v posledním roce odhad podle délky provozu do data prodeje).

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz