Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Hospodářský výsledek

vyjadřuje  syntetický výsledek činnosti podniku podle platné metodiky celostátního výkaznictví, převedený na obsahově srovnatelné údaje v běžných cenách. Obsahuje tvorbu i rozdělení HV a je členěn na výkony a základní nákladové položky: odpisy, materiálové náklady, mzdové náklady, finanční náklady, uvádí i režii a rozdělení HV na odvody a fondy.
Jako ukazatel HV byl mimo krátké období po roce 1967 (kdy byl jako hlavní ukazatel HV hodnocen tzv.hrubý důchod = výkony minus materiálové náklady) byl používán čistý (bilanční) zisk. Porovnání výsledků je ovlivněno i celostátními změnami cenové baze (zejména zavedení VRCV v roce 1967) a metodiky vykazování a zahrnování dílčích položek do vykazovaných skupin (např.ve mzdách jsou zahrnuty pouze korunové části platů námořžníků.,devizové části vyplácené v měně  SZ  --výměna části platu při najetí přístavu v SZ- i KS -naloďovací příplatek, který kompenzoval část výloh ve volnoměnové oblasti).

  výkony odpisy mat. ostatní celkem mzdy náklady hrubý zisk
rok             celkem celkem
1959 39,0 6,5 23,3   29,8 3,6 33,4 5,6
1960 55,0 10,7 28,2   38,9 5,4 44,3 10,7
1961 53,0 11,3 26,5   37,8 5,8 43,6 9,4
1962 57,0 11,1 25,8   36,9 5,3 42,2 14,8
1963 70,0 10,9 26,1   37,0 5,4 42,4 27,6
1964 85,0 13,9 34,6   48,5 6,3 54,8 30,2
1965 85,0 13,3 32,0   45,3 5,8 51,1 33,9
1966 69,0 11,3 28,6   39,8 4,8 44,6 24,4
1967 148,9 25,5 61,1   86,6 15,3 101,9 47,0
1968 188,6 26,9 60,2   87,1 17,0 104,1 84,6
1969 193,7 39,7 65,5   105,2 20,3 125,4 68,3
1970 209,4 45,0 67,7   112,7 23,8 136,5 72,9
1971 271,1 48,9 113,5   162,4 25,1 197,9 73,2
1972 218,9 53,4 113,5   166,9 27,8 194,7 24,2
1973 289,3 57,0 86,1   143,2 32,7 175,9 113,4
1974 399,0 64,3 167,1   231,4 35,8 267,2 131,7
1975 463,0 68,5 200,9   269,4 36,5 305,9 157,1
1976 476,6 69,3 215,2   284,5 37,9 322,4 154,2
1977 368,7 52,6 163,6   216,2 37,1 253,2 115,4
1978 355,8 53,0 192,2   245,3 42,0 287,2 68,6
1979 389,4 47,4 198,2   245,6 45,0 290,5 98,9
1980 467,9 46,1 258,4   304,5 47,6 352,0 115,8
1981 576,6 74,5 280,7   355,2 54,5 409,7 166,9
1982 542,7 89,7 271,6   361,3 59,7 421,0 121,7
1983 424,3 86,0 283,9   369,8 59,5 429,4 -5,1
1984 506,1 83,6 279,7   363,3 51,4 414,7 91,5
1985 540,2 82,1 308,6   390,8 53,6 444,3 95,9
1986 480,9 81,0 256,5   337,4 50,0 387,5 93,4
1987 372,8 61,0 169,6   230,7 46,9 277,6 95,3
1988 436,5 77,3 211,7 8,0 297,0 48,1 345,1 91,4
1989 628,7 116,8 298,5   415,3 54,8 470,1 158,6
1990 802,5 150,3 415,0   565,3 66,6 631,9 170,7
1991 1204,9 216,6 468,0   684,6 71,6 756,2 448,8
1992 1212,2 403,0 409,6   812,6 73,6 886,2 325,9
1993 1653,5 172,4 872,8   1045,2 138,4 1183,5 470,0
1994 2288,0 167,9 1130,9   1298,8 174,0 1472,8 815,2
1995 1421,9 147,1 554,2 -33,0 668,3 211,1 879,4 542,5
1996 1340,9 86,7 516,9 -93,6 510,0 212,2 722,2 618,7
1997 2678,9 322,4 660,7 2,9 986,0 272,4 1258,5 1420,5
1998 900,9 308,9 2428,8 4,9 2742,6 209,4 2952,1 -2051,2
1952-1998 22965,9 3513,8 12006,2 -110,8 15409,2 2393,8 17813,5 5152,5


Vývoj HV v podstatě koresponduje s finančním výsledkem provozu lodí, ale je ovlivněn tvorbou a čerpáním přípustných rezerv, časovým rozlišením, bilancí škod a pojistných náhrad a výsledky prodeje lodí . S vyjímkou roku 1983 (ale i v tomto roce byl výsledek upraven účelovou dotací FMZO) byl výsledek vždy aktivní.
Náhrady mank a škod se jako samostatná položka objevují až v roce 1977 stejně jako finanční náklady, příspěvek na sociální zabezpečení pak od jeho zavedení v roce 1970.

  hrubý zisk náhrady finanční
příspěvek
ostatní čistý zisk ost.zdroje- celkem
rok celkem man.+šk. náklady soc.zab. celkem celkem dot.FMZO k rozd.
1959 5,6       0,4 5,2   10,3
1960 10,7       0,5 10,2   20,4
1961 9,4       0,3 9,0   18,1
1962 14,8       0,6 14,1   28,3
1963 27,6       1,1 26,4   52,8
1964 30,2       1,3 28,9   57,8
1965 33,9       1,0 32,9   65,8
1966 24,4       1,3 23,1   46,3
1967 47,0       0,7 47,7   47,7
1968 84,6       0,2 84,8   84,8
1969 68,3       13,0 81,3   81,3
1970 72,9     4,6 2,0 70,3   70,3
1971 73,2     4,8 -0,6 78,2   78,2
1972 24,2     5,2 4,1 23,1   23,1
1973 113,4     6,4 -10,1 97,0   97,0
1974 131,7     7,2 1,5 126,1   126,1
1975 157,1     7,4 -11,5 138,3   138,3
1976 154,2     7,0 1,2 148,4   148,4
1977 115,4 5,1 16,6 6,4 -6,8 90,7   90,7
1978 68,6 4,7 21,2 7,0 1,1 46,2   46,2
1979 98,9 2,2 24,5 7,5 0,2 69,4   69,4
1980 115,8 2,3 25,7 7,6 0,5 85,3   85,3
1981 166,9 5,2 37,9 8,8 10,2 135,5   135,5
1982 121,7 0,0 57,9 9,5 6,4 60,6   60,6
1983 -5,1 -0,3 60,1 9,5 8,2 -66,7 77,0 10,3
1984 91,5 0,0 55,5 10,0 0,3 26,2   26,2
1985 95,9 0,0 53,0 10,1 1,8 34,7   34,7
1986 93,4 -0,2 61,3 10,3 3,3 35,2   35,2
1987 95,3 -0,5 38,5 9,7 4,8 51,3   51,3
1988 91,4 0,0 37,2 10,1 2,3 46,4   46,4
1989 158,6 -0,4 45,6 12,5 9,3 109,4   109,4
1990 170,7 -0,2 173,1   79,0 76,4 88,1 164,5
1991 448,8 -0,2 335,5   160,9 273,9 7,1 281,0
1992 325,9 -4,4 306,8   55,1 69,9 7,1 77,0
1993 470,0 -0,3 200,7   2,1 271,1   271,1
1994 815,2 0,0 207,2   5,0 613,0   613,0
1995 542,5   180,6   -0,3 362,2   362,1
1996 618,7   184,6   0,0 434,1   434,1
1997 1420,5   358,1   -6,9 1069,3   1069,3
1998 -2051,2   301,5   0,0 -2352,7   -2352,7
1952-1998 5152,5 12,9 2783,0 161,5 343,7 2586,4 179,4 2915,5


Dělení zisku mezi partnery vyplývalo z výsledků lodí, která strana vlastnila, režie se dělila podle počtu provozovaných jednotek obou stran.
Rozdělení zisku mezi partnery v ČNP

  hrubý zisk     ostatní     čistý zisk     režie % z
rok celkem čs. čín. celkem čs. čín. celkem čs. čín. celkem výkonů
1959 5,6 0,0 5,6 0,4 0,1 0,3 5,2 -0,1 5,2 0,4 1,0
1960 10,7 3,2 7,6 0,5 0,0 0,5 10,2 3,1 7,0 0,7 1,3
1961 9,4 5,0 4,4 0,3 -0,3 0,6 9,0 5,2 3,8 0,9 1,7
1962 14,8 9,0 5,8 0,6 0,0 0,7 14,1 9,0 5,1 1,0 1,7
1963 27,6 10,8 16,8 1,1 0,2 0,9 26,4 10,5 15,9 1,3 1,8
1964 30,2 18,1 12,1 1,3 0,5 0,8 28,9 17,6 11,3 1,4 1,6
1965 33,9 24,1 9,8 1,0 0,4 0,7 32,9 23,8 9,1 1,4 1,7
1966 24,4 18,1 6,3 1,3 0,8 0,5 23,1 17,3 5,8 1,5 2,2
1959-66 156,5 88,3 68,3 6,7 1,7 4,9 149,9 86,5 63,3 8,5 1,7


Od roku 1967 byly v podniku uplatněny pravidla nové soustavy řízení a podnik byl zařazen stejně jako ostatní organizace zahraničního obchodu do systému hospodaření včetně odvodů do státního rozpočtu a přídělu do podnikových fondů.

  celkem odvody %
příděly
div.a ostatní nerozd. režie % režie z
rok k rozd.   odvodů  fondům tant.   HV celkem výkonů
1967 47,7 11,3 23,6 36,5       3,3 2,2
1968 84,8 23,8 28,0 61,0       3,1 1,6
1969 81,3 39,1 48,1 42,2       1,5 0,8
1970 70,3 51,7 73,5 18,6       1,5 0,7
1971 78,2 46,9 60,0 20,9       2,0 0,7
1972 23,1 21,2 91,8 1,9       6,9 3,1
1973 97,0 77,0 79,4 19,8       7,8 2,7
1974 126,1 105,6 83,7 4,0       7,1 1,8
1975 138,3 106,2 76,8 32,0       9,1 2,0
1976 148,4 144,8 97,6 3,6       9,4 2,0
1977 90,7 88,3 97,4 2,4       10,0 2,7
1978 46,2 42,4 91,8 3,8       11,0 3,1
1979 69,4 66,8 96,2 2,6       14,4 3,7
1980 85,3 71,5 83,8 13,8       14,2 3,0
1981 135,5 108,2 79,8 27,3       16,5 2,9
1982 60,6 54,0 89,0 6,6       15,9 2,9
1983 10,3 7,0 68,0 3,3       15,4 3,6
1984 26,2 21,3 81,3 1,9       16,1 3,2
1985 34,7 27,9 80,6 6,7       16,7 3,1
1986 35,2 28,4 80,7 6,8       15,6 3,2
1987 51,3 42,3 82,3 9,1       18,3 4,9
1988 46,4 37,1 80,0 9,3       19,4 4,4
1989 109,4 87,5 80,0 21,9       20,9 3,3
1990 164,5 49,6 30,2 114,8       24,4 3,0
1991 281,0 150,7 53,6 130,4       44,2 3,7
1992 77,0 37,9 49,2 16,1 23,0     54,6 4,5
1993 271,1 73,3 27,0 4,3 60,9   132,6 77,6 4,7
1994 613,0   0,0 5,4 64,4   543,3 90,0 3,9
1995 362,1   0,0   2,9   359,2    
1996 434,1   0,0 3,8 6,3   424,0    
1997 1069,3   0,0 0,2 1,8 2,0 1065,3    
1998 -2352,7   0,0   2,7   -2355,4    
1952-1998 2915,5 1621,8 70,9 630,9 162,0 2,0 168,9 555,0 2,9


Odvody v období plánovaného hospodářství byly počínaje rokem 1970 vysoké a za celé období 1967-1993 činí téměř 71%. Větší část tohoto  období vyjma se vyznačuje centrální regulací, při níž často nedostatečná tvorba podnikových fondů byla řešena přerozdělením, převážně na úrovni ministerstva zahraničního obchodu nebo financí.
V průběhu tohoto období byly realizovány i některé modely samofinancování (např.vytvářen fond rozvoje floty, který však byl při požáru Veletržního paláce zlikvidován bez náhrady a použit na financování výstavby nových budov pro PZO).
Režie zahrnuje náklady na provoz řídícího a správního aparátu v ústředí v Praze a při absolutním růstu v důsledku zvyšování počtu provozovaných jednotek i inflace se pohybuje se v rozmezí do 5% a v průměru okolo 3% z dosažených výkonů.

Rekapitulace výsledků podle období ukazuje, že nejvyšší čistý zisk byl vyprodukován v období 1967-76 (vysoká rentabilita v důsledku dobré skladby zboží, příznivé konjunktury námořního trhu a vysokých koeficientů VRCV i délky období) a1991-4 (větší, zčásti restrukturalizovaná  flota, odstranění vnějších překážek i vnitřních zábran, vysoký kurs USD).

  výkony hrubý
ostatní čistý
celkem odvody %
příděly
režie % z
rok   zisk celkem zisk k rozd.      fondům celkem výkonů
1959-66 513,0 156,5 6,7 149,9 299,7 0,0 0,0 0,0 8,5 1,7
1967-76 2858,6 926,6 0,6 895,1 895,1 627,5 70,1 240,5 51,6 1,8
1977-83 3125,4 682,3 19,7 421,1 498,1 438,2 88,0 59,8 97,3 3,1
1984-90 3767,8 796,7 100,9 379,6 467,7 294,2 62,9 170,5 131,4 3,5
1991-94 6358,6 2059,9 223,1 1227,9 1242,1 261,9 21,1 156,1 266,3 4,2
1995-98 6342,5 530,4 -7,2 -487,1 -487,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
                     
1952-98 22965,9 5152,5 343,7 2586,4 2915,5 1621,8 55,6 630,9 555,0 2,4


Výrazný propad je v posledním období, kdy výsledek podniku v roce 1998 je hluboce ztrátový promítnutím rezervy na neuhrazené pohledávky za lodě prodané dceřinými společnostmi, přestože výsledek provozu lodí byl i v tomto roce aktivní..


© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz