Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Reprodukční hodnota

je ukazatelem, který byl v systému plánovaného hospodářství s ohledem na nedostatek volných měn velmi sledován a ukazoval náklady na vyprodukování cizí měnové jednotky (1 USD nebo 1 Rbl, praktický význam měla pouze základní jednotka volnoměnové oblasti americký dolar.
Příjmy se rozdělovaly na
1. devizové u přeprav pro cizí plátce dopravného,
a) kde celé dopravné bylo inkasováno ve volné měně
b) kde dopravné bylo inkasováno ve volné měně a v clearingu (u přeprav pro země, kde byla dohoda o tomto způsobu placení sjednána)
2. devizového charakteru u přeprav pro čs.subjekt, kde čs.tonáž nahrazovala při přepravě čs.zboží jinak potřebnou tonáž KS a kde by jinak dopravné muselo být hrazeno ve volné měně
Ukazatel  je vypočítán jako poměr  celkových provozních nákladů  k příjmům za dopravné u těch cest, kde dopravné bylo inkasováno nebo nahrazovalo volnou měnu.

  volné volné+ úspora celkem kurs USD  
rok   clearing     podnik ČNB
1967         22,7  
1968 14,9 5,4 12,7 11,7 22,7  
1969 19,5 15,1 18,7 18,3 27,0  
1970 16,0 15,5 16,5 16,0 27,0  
1971 18,8   15,3 17,5 27,0  
1972 30,5 22,9 28,5 28,9 27,0  
1973 23,9 17,4 24,5 21,9 27,0  
1974 16,7 11,2 14,8 15,5 27,0  
1975 19,1 8,3 14,0 16,8 27,0  
1976 21,2   19,2 20,1 27,0  
1977 17,9 16,9 16,2 16,8 19,1  
1978 21,7 13,2 11,7 15,7 19,1  
1979 18,6 9,1 13,8 15,6 19,1  
1980 11,1 11,1 9,1 9,8 13,4  
1981 11,1   9,1 9,8 13,4  
1982 11,5 8,4 10,1 10,4 13,4  
1983 18,7 8,7 10,4 14,4 13,2  
1984 16,0 18,4 12,5 14,4 14,9  
1985 17,4   9,5 12,4 14,9  
1986 23,6 23,1 14,1 17,7 15,1  
1987 15,4   10,5 12,0 13,7  
1988 12,2 11,5 11,3 11,9 14,0  
1989 11,7 8,4 12,6 11,7 15,1  
1990 19,9 12,2 13,3 19,0 18,2  
1991         29,5 29,2
1992         28,3 28,2
1993         29,2 29,5
1994         28,8 27,9
1995         26,5 26,4
1996         27,1 27,1
1997         31,7 33,6
1998         32,3 29,7

S vyjímkou několika let byl tento ukazatel vždy příznivý, tzn. že náklady na vyprodukování 1 USD byly nižší než aktuální kurs USD v daném roce.
Do roku 1990 je uváděn tzv. parametrický kurs USD, požívaný pro přepočet, od roku 1991, kdy veškerá přeprava byla realizována pro cizí plátce s inkasem volných měn (v roce 1991 s minimem přeprav pro čs plátce) jsou uvedeny pouze kursy  USD vykázané v podnikové výroční zprávě a současně oficiální průměrný kurs ČNB.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz