Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Provozní výsledky lodí za období 1952 – 1998

obsahují nejdůležitější údaje o počtu provozně ukončených cest, produktivního času stráveného při užití pro vlastní přepravu zboží (exploataci) i neproduktivního (ale ve většině případů nutného a potřebného – zejména opravy, ale i deviace mimo nejkratší trasu, např.nalodění nemocného nebo zraněného námořníka, pomoc či záchrana další lodi na moři apod.) a přepravních výkonech (přepravených tunách, ujeté vzdálenosti a výkonu v tunomílích).

jméno lodi kat skup kod cest MEČ tuny míle tunomíle
Republika I. G 10 5205 41 2750 1087 389 354 2713
Fučík G 7 5402 63 3754 487 387 573 2941
Lidice G 7 5411 75 4218 159 541 669 4294
Dukla G 10 5803 31 2426 300 283 370 2875
Mír I. G 15 5811 37 2792 139 408 353 3179
Ostrava T 30 5904 40 1900 340 743 475 4624
Orava I. G 10 5906 26 2007 297 242 228 1742
Kladno G 15 5911 101 4739 196 955 724 6043
Orlík I. G 10 6004 30 2170 214 268 295 2174
Pionýr G 3 6008 91 3084 237 276 387 820
Jiskra G 3 6306 281 6063 237 415 794 983
Košice I. B 30 6312 256 7898 297 5941 1540 22490
Republika II. G 15 6403 58 3080 241 662 552 4347
Brno G 15 6507 96 5589 337 1062 882 8506
Vítkovice I. B 30 6610 144 6969 462 5054 1408 29852
Blaník G 7 6712 196 7752 349 727 1041 3432
Sitno G 7 6912 175 7109 271 696 955 3176
Radhošť G 7 7005 178 7029 230 645 933 3015
Kriváň G 7 7009 136 5857 251 505 817 2728
Praha B 30 7206 188 7643 324 5220 1370 26272
Mír II. G 15 7303 136 7041 275 1347 899 7289
Bratislava B 30 7401 182 7143 247 5036 1247 22225
Třinec B 30 7509 197 8102 310 5590 1380 28327
Orlík II. G 15 8012 107 5402 135 1187 752 6196
Slapy G 15 8103 128 6302 156 1366 858 7111
Lipno G 15 8105 114 6158 244 1209 896 7649
Orava II. G 15 8109 101 5668 106 1099 736 6466
K.Vary B 30 8605 73 3410 111 1387 596 9175
Vltava G 7 8804 79 2525 70 426 420 1723
Otava G 7 8811 50 1960 64 261 284 1073
Dunaj B 30 8902 61 3197 50 1700 647 14287
Berounka G 7 8906 71 2207 140 328 360 1306
Labe B 30 8908 65 2994 63 1851 628 15314
Vítkovice II. B 30 8910 53 2887 64 1829 507 14139
Sázava G 7 8912 58 1989 42 299 342 1444
Košice II. B 30 8913 61 2789 99 2199 552 16372
Tatry B 60 9003 63 3145 46 3650 725 32906
Beskydy B 60 9309 39 1711 30 2313 442 24430
Svitava B 30 9508 31 1195 31 806 310 8060
Šumava B 60 9601 23 867 23 1495 230 14950
Hus B 30 9706 11 543 11 253 110 2530
Žižka B 30 9710 8 427 8 184 80 1840
Holý B 30 9712 6 350 6 138 60 1380
Želivský B 30 9804 5 256 5 115 50 1150
44 lodí celkem       3965 173096 8792 61486 27829 383549
najaté lodě       47 0 0 760 0 0
přeprava celkem       4012 173096 8792 62246 27829 383549

K jednotlivým ukazatelům:
Počet  provozně ukončených cest.
Za cestu se považuje období přepravy zboží z nakládacího do vykládacího přístavu (může být 1 nebo více) a počítá se od doby skončení jedné úplné předchozí vykládky (vyprázdnění lodi)  - začátek cesty - do skončení další úplné  vykládky – konec cesty.
Počet dní  v exploataci –EČ
- při nakládce, přepravě a vykládce zboží, na moři i v přístavech včetně čekání na přístavní operace.
Počet dní mimo exploataci –MEČ
- především opravy běžné (odstranění poruch v průběhu cesty) i dokování (opakující se v ročních či delších obdobích, spojených s údržbou a většími opravami hlavního stroje a trupu lodě, vč.podvodní části na suchém doku) včetně přejezdů mimo trasu normálního obchodního provozu..
Přeprava zboží
- přepravené zboží mezi jednotlivými přístavy  v metrických tunách
Ujetá vzdálenost
- ujetá  vzdálenost  provozně ukončené cesty v námořních mílích (1 námořní míle = 1852 m)
Přepravní výkon v tunomílích
- získaný jako násobek přeprav jednotlivých partií zásilek v tunách a vzdálenosti mezi nakládacím a vykládacím přístavem v mílích.

Údaje o výši jednotlivých ukazatelů jsou převzaty ze Statistického přehledu, který zahrnuje nejdůležitější údaje o výsledcích provozu lodí a podniku jako celku.
Vychází ze statistických přehledů, zpracovaných pracovníky bývalého plánovacího oddělení ČNP za období do založení ČNP v roce 1959 a až do roku 1994. Statistické přehledy byly zpracovány se snahou, zachovat jednotnou metodiku jak z hlediska obsahu jednotlivých ukazatelů, tak i jejich hodnotové úrovně. Zásadní rozdíly, kde nebylo možno jednotnou bázi zachovat jsou v komentáři k jednotlivým obdobím uvedeny.

Od roku 1995 do roku 1998, kdy nebyl již statistický přehled dále vypracován,  jsou údaje v provozních výsledcích rekonstruovány podle různých dostupných pramenů, protože se nepodařilo tyto údaje od podniku získat,  přestože část z nich byly i nadále vedena v počítačové databázi. Protože část výsledků v tomto období je stanovena kvalifikovaných odhadem na základě zprůměrovaných výsledků předchozích let, nedomníváme se, že by to podstatně ovlivnilo celkové výsledky za flotu jako celek. Finanční výsledky podniku jsou v tomto období převzaty z oficiálních dokumentů (výročních zpráv, schválených valnou hromadou společnosti po předchozím prověření auditorskou firmou).

Flota 44 vlastních lodí, z toho 25 pro přepravu suchého nákladu (v tom 6 čínských lodí pod naší vlajkou), 18 pro přepravu hromadných substrátů a 1 (čínský) tanker (pro přepravu tekutého nákladu) přepravilo za celé období 1952-1998
- na téměř 4 tisících  provozně ukončených cestách
- za 173 tis.exploatačních dnů (474 roků)
- více než 61 milionů tun zboží
- přitom ujeli téměř 28 milionů námořních mil (přes 51 milionů kilometrů)
- mimoexploatační čas (především opravy) činil přes 8 tisíc dnů (pouze 4,8% celkového provozního času)
- přepravní výkony přesáhly 383 milionů tunomil
Kromě toho na téměř 50 cestách najatých lodí bylo přepraveno přes tři čtvrtě milionu tun zboží, takže celková přeprava činila více než 62 milionů tun zboží.

Zatímco v počtu lodí, exploatačním i mimoexploatačním čase a ujeté vzdálenosti převažují lodě pro přepravu kusového nákladu, v přepravní kapacitě, přepravených tunách a přepravních výkonech dominují lodě pro přepravu hromadných nákladů. Podíl tankeru je zanedbatelný.

Rekordmany jsou nejvíce nejméně
v počtu provozně ukončených cest
Jiskra Želivský
v délce exploatace Třinec Želivský
v mimoexploatačním čase
Republika I.
Želivský
tj.z celkového provozního času
28,3%
v přepravených tunách Košice I. Želivský
ujeté vzdálenosti
Košice I. Želivský
přepravních výkonech Tatry Pionýr


Výsledky jsou ovlivněny vedle velikosti lodi zejména délkou jejího provozu, což se projevuje především u poslední lodě Jan Želivský, která byla v provozu necelých tři čtvrtě roku.
© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz