Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Finanční výsledky lodí za období 1952 – 1998

Finanční výsledky lodí za období 1952 – 1998 obsahují nejdůležitější údaje o nákladech, příjmech za dopravné a hospodářském výsledku provozně ukončených cest, případně struktuře jednotlivých složek nákladů. Údaje jsou uvedeny pouze za lodě ve skutečném vlastnictví (tedy bez čínských lodí pod naší vlajkou) a to v cenách vč.VRCV (údaje za roky 1952-1966 jsou přepočteny při použití koeficientů VRCV 1967):

loď kat. skup. kod tržby prov.zisk opravy C ostatní zisk C
Republika I. G 10 5205 173,2 36,5 3,1 0,0 33,4
Kladno G 15 5911 391,6 199,6 12,4 -1,0 186,2
Pionýr G 3 6008 87,1 26,5 4,8 -0,1 21,5
Jiskra G 3 6306 301,4 139,4 16,4 -1,8 121,2
Košice I. B 30 6312 738,5 294,0 55,7 -3,2 235,2
Republika II. G 15 6403 222,9 89,7 11,1 -1,3 77,2
Brno G 15 6507 596,1 273,2 47,7 -2,8 222,7
Vítkovice I. B 30 6610 564,9 197,6 85,4 -0,9 111,3
Blaník G 7 6712 625,8 245,4 40,9 -4,6 199,9
Sitno G 7 6912 565,3 194,4 39,7 -5,3 149,4
Radhošť G 7 7005 544,9 176,3 33,4 -0,6 142,3
Kriváň G 7 7009 504,3 184,4 28,7 -1,3 154,5
Praha B 30 7206 871,4 306,0 103,2 -1,0 201,8
Mír II. G 15 7303 819,4 244,0 49,2 -5,1 189,7
Bratislava B 30 7401 972,2 344,5 104,3 -3,7 236,5
Třinec B 30 7509 1137,2 373,9 113,8 5,0 265,0
Orlík II. G 15 8012 603,1 51,3 61,3 1,2 -8,9
Slapy G 15 8103 657,7 126,9 65,7 -4,0 57,2
Lipno G 15 8105 689,2 72,6 70,6 -1,4 0,7
Orava II. G 15 8109 543,0 23,8 57,4 -2,5 -36,2
Vary B 30 8605 418,3 179,2 60,6 -1,3 117,2
Vltava G 7 8804 254,7 3,1 28,3 -1,2 -26,3
Otava G 7 8811 193,9 7,9 22,0 0,4 -13,7
Dunaj B 30 8902 673,3 236,3 40,6 -8,2 186,8
Berounka G 7 8906 229,3 -5,9 34,5 3,1 -37,4
Labe B 30 8908 617,6 230,2 48,3 4,5 186,4
Vítkovice II. B 30 8910 702,1 375,4 64,5 0,0 310,9
Sázava G 7 8912 216,3 -0,9 19,6 -0,8 -21,3
Košice II. B 30 8913 773,9 360,5 73,8 1,6 288,3
Tatry B 60 9003 902,7 359,2 59,7 1,3 300,7
Beskydy B 60 9309 562,8 303,4 27,7 0,0 275,6
Svitava B 30 9508 572,1 307,9 31,2 0,0 276,7
Šumava B 60 9601 282,2 71,8 4,5 0,0 67,3
Hus B 30 9706 202,2 119,9 2,3 0,0 117,6
Žižka B 30 9710 38,5 6,8 1,5 0,0 5,3
Holý B 30 9712 20,0 3,7 0,9 0,0 2,8
Želivský B 30 9804 15,0 2,5 0,4 0,0 2,1
úhrnem       18284,0 6161,0 1525,4 -35,3 4599,8


K jednotlivým ukazatelům:
Příjmy za dopravné
– dopravné za přepravené zboží  -závisí na druhu zboží, přepravní vzdálenosti a typu přepravní smlouvy, kde je sjednaná sazba a další podmínky vč.specifikace nákladů, které hradí rejdař a které platí vlastník nebo příjemce zboží
Provozní zisk
– rozdíl mezi  předchozími příjmy a náklady (pevnými a proměnnými), vyjadřuje komerční výsledek provozu
Náklady na opravy
– přímé náklady na běžné a roční příp.klasifikační opravy lodi, náhradní díly a pevný inventář,  které se nevztahují k jednotlivým cestám, ale k výsledkům lodi za delší období, zpravidla rok
Ostatní zisky a ztráty
– zahrnují skluzy nákladů a výnosů cest, ukončených v předchozích letech, ale realizovaných v běžném roce (kdy došlo vyúčtování)
Celkový zisk
– představuje celkový výsledek za zpravidla roční období

        PH úhrada roků
návratnost
loď zisk C odpisy přínos lodi PH v % prov. % roků
Republika I. 33,4 23,6 57,0 38,9 146,3 10,5 13,9 7,2
Kladno 186,2 63,5 249,7 74,7 334,2 13,5 24,8 4,0
Pionýr 21,5 11,1 32,7 23,8 137,4 9,1 15,1 6,6
Jiskra 121,2 24,0 145,2 19,9 651,2 17,3 37,7 2,7
Košice I. 235,2 83,6 318,8 69,7 413,6 22,6 18,3 5,5
Republika II. 77,2 41,2 119,2 67,8 175,8 9,1 19,4 5,2
Brno 222,7 64,9 287,6 55,3 463,5 16,2 28,5 3,5
Vítkovice I. 111,3 124,4 235,7 106,6 198,8 20,4 9,8 10,3
Blaník 199,9 40,0 239,9 35,6 645,6 23,0 28,0 3,6
Sitno 149,4 40,2 189,6 34,5 488,4 20,2 24,1 4,1
Radhošť 142,3 40,5 182,8 34,8 487,9 19,9 24,5 4,1
Kriváň 154,5 39,6 194,1 34,5 511,9 16,8 30,6 3,3
Praha 201,8 102,3 304,1 92,9 318,0 21,8 14,6 6,9
Mír II. 189,7 81,1 270,9 74,2 338,0 20,1 16,9 5,9
Bratislava 236,5 112,4 348,9 105,1 317,4 20,3 15,6 6,4
Třinec 265,0 133,9 398,9 129,3 299,1 23,0 13,0 7,7
Orlík II. -8,9 207,8 198,9 194,9 102,0 15,2 6,7 14,9
Slapy 57,2 172,2 229,3 172,0 133,4 17,7 7,5 13,3
Lipno 0,7 169,6 170,2 170,8 99,7 17,5 5,7 17,6
Orava II. -36,2 181,9 145,7 175,8 82,9 15,8 5,2 19,1
Vary 117,2 25,9 143,1 82,5 173,5 9,6 18,0 5,6
Vltava -26,3 115,2 88,9 205,5 43,3 7,1 6,1 16,4
Otava -13,7 77,0 63,3 198,9 31,8 5,5 5,7 17,4
Dunaj 186,8 121,3 308,2 196,5 156,8 8,9 17,6 5,7
Berounka -37,4 90,4 53,0 189,1 28,0 6,4 4,4 23,0
Labe 186,4 121,9 308,3 210,7 146,3 8,4 17,5 5,7
Vítkovice II. 310,9 75,4 386,3 178,9 216,0 8,1 26,7 3,7
Sázava -21,3 80,0 58,7 181,7 32,3 5,6 5,8 17,2
Košice II. 288,3 72,3 360,6 175,8 205,0 7,9 25,9 3,9
Tatry 300,7 290,1 590,8 455,4 129,7 8,7 14,8 6,7
Beskydy 275,6 108,1 383,7 875,7 43,8 4,8 9,2 10,9
Svitava 276,7 91,3 368,0 773,0 47,6 3,4 14,2 7,1
Šumava 67,3 102,6 169,9 960,0 17,7 2,4 7,3 13,8
Hus 117,6 40,3 157,9 702,0 22,5 1,5 14,8 6,7
Žižka 5,3 27,6 32,9 691,7 4,8 1,2 4,0 25,0
Holý 2,8 20,0 22,8 692,0 3,3 1,0 3,4 29,6
Želivský 2,1 15,0 17,1 692,0 2,5 0,7 3,5 28,9
úhrnem 4599,8 3232,1 7832,6 9172,5 85,4 441,3 17,3 5,8


Odpisy představují část pořizovací hodnoty lodi, která je vkládána v daném roce do nákladů v podniku byly zpočátku  používány odpisy lineární, později též diferencované pro první a druhou polovinu životnosti lodě.
Pořizovací hodnota odpovídá zpravidla kupní ceně lodi, ale v průběhu životnosti se může měnit podle pravidel účetní evidence (upravuje se o položky investičního charakteru).
Návratnost vložených prostředků poskytuje pohled na efektivnost prostředků vložených do pořízení lodí jako poměr mezi pořizovací hodnotou základních prostředků k celkovému finančnímu přínosu, jako součtu zisku a odpisů (které zpravidla celé nebo z větší části zůstávaly v podniku jako zdroj financování investic).
Výsledek je ovlivněn úrovní cen ZP i cen, užívaných při tvorbě HV. Při větších změnách (VRCV, přecenění ZP) je však u jednotlivých lodí i podniku jako celku upraven přepočet tak, že za základ je vzat poměr z posledního roku před změnou cen a poté pokračováno podle aktuálních běžných cen.
Ukazatel je sledován na úrovni lodí  - jako celkový zisk z provozu lodí a odpisy lodí ve vztahu k jejich pořizovací hodnotě.
Ukazatel se vyjadřuje jako návratnost vložených prostředků k pořizovací hodnotě lodi v % nebo jako reciproká hodnota tohoto ukazatel v letech, který ukazuje, za kolik let se přínosem pořizovací cena lodi uhradí.

Provozní zisk je ovlivněn řadou skutečností:
- typem lodi a způsobem využití  (nasazení v optimální relaci pro přepravu nejvhodnějšího zboží z hlediska využití jeho váhové a prostorové kapacity). Nejlepších výsledků dosahovaly lodě pro přepravu kusového nákladu v období  monopolu čs.zahraničního obchodu, kdy byla možnost výběru z přepravovaného čs.zboží – (v exportu přepravy investičních celků a  výrobků zbrojního průmyslu) a současně i možnost optimálního vytížení na zpáteční cestě (čs.importem spotřebního zboží, příp.surovin).  Výborných výsledků dosahovaly i specializované lodě pro přepravu hromadných substrátů, zajišťující přepravu surovin pro čs.hutnický a chemický průmysl  i později provozované na volném trhu
- úrovní námořního trhu, který se promítá do výše sazeb dopravného a vyvíjí se v určitých cyklech, kde se periodicky střídá období konjunktury (vysoké sazby) s obdobími deprese (pokles sazeb, často i pod úroveň nutných nákladů)
- kvalitou lodě a jejími technicko provozními parametry, zejména poměrem mezi rychlostí lodi a spotřebou pohonných hmot, vybavením lodi vlastním překládacím zařízením (jeřáby)  a  náročností na opravy (spolehlivostí či poruchovostí  hlavního a pomocných motorů, kvalita trupu a jeho povrchové úpravy
- kvalitou posádky  a její schopností vykonávat kvalitně potřebnou údržbu  i náročnější opravy bez použití dražších služeb specializovaných přístavních a opravárenských organizací
- způsobem hospodaření s jednotlivými nákladovými položkami a optimalizací nákupu potravin, materiálu, inventáře a náhradních dílů.

druh kat. lodí DWT tržby prov.zisk opravy C ostatní zisk C
hrom. B 18 676487 10064,7 4072,7 878,4 -6,1 3187,6
%   49 78 55 66 58 17 69
kus. G 19 192157 8219,3 2088,3 647,0 -29,1 1412,2
%   51 22 45 34 42 83 31
celkem   37 868644 18284,0 6161,0 1525,4 -35,3 4599,8


        PH úhrada rozdíl
roků
návratnost
druh zisk C odpisy přínos lodi PH v % přínos-PH prov. v % roků
hrom. 3187,6 1668,4 4856,0 7189,9 67,5 -2333,94 174,8 15,5 6,4
% 69 52 62 78   174 40 46 54
kus. 1412,2 1563,7 2976,7 1982,6 150,1 994,082 266,5 18,5 5,4
% 31 48 38 22   -74 60 54 46
celkem 4599,8 3232,1 7832,6 9172,5 85,4 -1339,86 441,3 34,1 11,8
% 100 100 100 100   100 100 100 100


Nejlepších výsledků dosáhly lodě pro kusové zboží nasazené při přepravě vojenské techniky a materiálu, dále při přepravě průmyslových výrobků v relaci na Kubu a do oblasti Středního východu  a lodě pro přepravu hromadných nákladů, dovážející rudu, fosfáty, apatity a obilí do Československa a později pronajímané na cizí účet v časovém nájmu. Vhledem ke změnám v orientaci i struktuře čs.zahraničního obchodu v 80. a ztrátě čs.zboží vůbec v 90.letech, se rozvoj floty orientoval více na nákup  bulkcarierů, provozovaných na cizí účet, které se lépe uplatnily ve volné soutěži světového námořního trhu.

Výsledky jsou ovlivněny úrovní cen v jednotlivých obdobích:
1. v letech 1952-1966 byly výsledky vykazovány v tzv. světových cenách, pouze u čs.lodí posléze přepočteny na srovnatelnou úroveň cen vč. VRCV, platných od rok 1967. Přepočteny byly jednotlivé složky podle devizové struktury (Kč, SZ, Jugoslavie, KS-resp.NSZ)
2. od roku 1967 jsou výsledky vykazovány v běžných cenách vč. platného VRCV v daném roce. Při změně koeficientu VRCV jsou výsledky v posledním roce období vykázány též v  cenách  při novém koeficientu.

Výsledky jsou čerpány rovněž ze Statistického přehledu a stejně jako provozní výsledky jsou i finanční výsledky podniku v  období 1995-1998 převzaty z oficiálních dokumentů (výročních zpráv, schválených valnou hromadou společnosti po předchozím prověření auditorskou firmou) a rekonstruovány  s tím, že u jednotlivých lodí nejsou v některých jednotlivostech (období, položka) údaje přesné, nýbrž konstruovány podle dostupných údajů z různých zdrojů, přičemž celkový výsledek za rok a flotu zpravidla souhlasí.

Rekordmany jsou nejvíce nejméně
v celkovém zisku Vítkovice II. Berounka
v celkovém přínosu Tatry Želivský
v návratnosti Jiskra Holý


Výsledky jsou ovlivněny vedle velikosti lodi zejména délkou jejího provozu, což se projevuje především u posledních čs.lodí, které byly v provozu necelé dva roky. Pro tyto skutečnosti (zejména krátký provoz posledních, ale nejdražších lodí se celková pořizovací hodnota celé floty provozem plně neuhradila  (u lodí pro kusový náklad byla vyprodukovaná hodnota vyšší o 994 mil.Kč, u bulkcarierů chybí do PH ještě 2334 mil.Kč). Návratnost činila v průměru 15,1%  a pořizovací hodnota se tak v průměru vracela za 10,2 roku (stanovená životnost lodi byla 15 let). Mezi nejlepší lodě, které dosáhly více než 20% návratnosti za rok, patří Jiskra, Kriváň, Brno, Blaník, Kladno, Sitno a Radhošť.

Aby byl přehled úplný, doplňujeme jej o sumární výsledky čínských lodí pod naší vlajkou, které byly propočteny z údajů ve světových cenách s použitím přepočtových keoficientů č.lodí:

loď druh kat. skup. DWT kod tržby zisk C
Fučík
kus. G 7 7109 5402 71,9 26,1
Lidice
kus. G 7 8500 5411 94,1 73,9
Dukla
kus. G 10 10070 5803 46,1 23,5
Mír I.
kus. G 15 12540 5811 44,5 37,0
Ostrava
tek. T 30 20195 5904 39,7 10,7
Orava I.
kus. G 10 10070 5906 36,5 16,2
Orlík I.
kus. G 10 10350 6004 46,9 29,5
celkem           379,7 216,9
průměr           54,2 31,0
               
loď lodí l skup. DWT kod tržby zisk C
čín. 7     78834   1083,9 216,9
% 16     8   6 5
čs. 37     868644   18284,0 4599,8
% 84     92   94 95
celkem 44     947478   19367,9 4816,7
               
najaté ost.         287,1 30,5
cest. cest.         2,3 2,3
úhrnem           19657,2 4849,5      PH úhrada roků návr.  
loď zisk C přínos lodi PH v % prov. v % roků
Fučík
26,1 55,4 47,9 115,6 11,6 9,9 10,1
Lidice
73,9 119,7 74,9 159,8 12,3 13,0 7,7
Dukla
23,5 51,1 68,4 74,7 7,4 10,1 9,9
Mír I.
37,0 65,0 62,6 103,8 8,4 12,4 8,1
Ostrava
10,7 41,4 91,6 45,2 6,3 7,2 14,0
Orava I.
16,2 40,3 68,2 59,2 7,0 8,4 11,9
Orlík I.
29,5 52,3 62,1 84,3 6,1 13,7 7,3
celkem 216,9 425,2 475,7 642,5 59,2 10,9 9,2
               
čín. 216,9 425,2 475,7 642,5 59,2 10,9 9,2
% 5 5 5   12    
čs. 4599,8 7831,8 9172,5 7649,8 441,3 17,3 5,8
% 95 95 95   88    
celkem 4816,7 8257,8 9648,2 8292,4 500,5 16,6 6,0
               
najaté 30,5 30,5          
cest. 2,3 2,3          
               
úhrnem 4849,5 8290,6          


Podíl čínských lodí na dosažených výsledcích odpovídá počtu, tonáži a délce provozu, návratnost je výrazně nižší a pohybuje se okolo 5% hodnotových ukazatelů.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz