Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Blaník

Je první ze série lodí liniového typu o nosnosti 6 tis.DWT, 10 loď série B/455, která byla již v takovém stadiu rozestavěnosti, že byla převzata a uvedena do provozu prakticky bez jakýchkoli úprav a změn a necelé tři měsíce po schválení nákupu a podepsání kontraktu. Loď byla určena k zajištění rozvinuté výměny zboží mezi Československem a Kubou.


v provozurozměry


od


22.12.67


délka

m

124,0

provoz


05.03.90


šířka

m

17,0

roků


22,2


ponor

m

6,9
stavba
hlavní strojrok


1967


druh


vznětový

místo


Štětín


výrobce


Sulzer

země


Polsko


KS

HP

5500,0

druh


kus.


rychl.

míle/hod.

14,5

spotř.

tuny/den

17,3

parametry


tonáž

BRT

5517


poř.hodnotanosnost

DWT

6005


PH pův.

mil.Kč

39,3

prostor

m3

9701


PH upr.

mil.Kč

35,6


V roce 1977 bylo provedeno přecenění lodi (podle obecných pravidel pro přecenění základních prostředků a hodnota lodi se snížila (což ovlivňuje relativní ukazatele návratnosti v jednotlivých letech).


Motor byl : původně stavěn pro spotřebu lehkého paliva a teprve v roce 1977 přebudován na levnější těžké palivo. Loď měla původně i 144 m3 chladírenského prostoru, který byl rovněž v roce 1980 upraven, čímž se zvýšila přepravní kapacita ostatního zboží. Kromě 11 dvoulůžkových a 13 jednolůžkových kabin pro posádku byla loď vybavena šesti pasažérskými dvoulůžkovými kabinami uspořádanými v samostatné části pro regulérní přepravu cestujících, která byla v začátcích provozu těchto lodí úspěšně využívána; cesty na lodích tohoto typu byly velmi oblíbené. Po zrušení pasažérské přepravy v.roce 1976 byly tyto kabiny využity ke zlepšení ubytovacích možností posádky a rodinných příslušníků při návštěvách. v přístavu a spolujízdách.     provozní výsledky


tuno

         finanční výsledky

    návratnost

odp.

rok

cest


MEČ

tuny

míle

míle

tržby

zisk

odpisy

přínos

%

roky

%1968

9

306

32

33

49

124

19,2

10,7

2,2

12,8

32,7

3,1

5,5

1969

9

387

8

37

51

193

21,3

9,2

3,2

12,4

31,6

3,2

8,1

1970

9

327

14

37

48

208

21,3

10,4

3,2

13,6

34,6

2,9

8,1

1971

8

344

16

37

44

192

17,7

5,3

3,2

8,5

21,7

4,6

8,1

1972

9

367

19

41

49

218

18,1

4,3

3,2

7,4

19,0

5,3

8,1

1973

8

360

2

37

57

256

29,1

13,5

3,2

16,7

42,5

2,4

8,1

1974

7

330

20

31

45

171

29,0

13,9

3,2

17,1

43,5

2,3

8,1

1975

6

350

36

23

44

158

33,2

10,8

3,4

14,2

36,1

2,8

8,6

1976

6

329

1

28

34

155

19,4

2,9

2,2

5,1

12,9

7,7

5,6

1977

7

315

58

26

44

145

21,3

4,4

1,8

6,2

17,5

5,7

5,2

1978

7

397

2

24

50

159

34,9

12,8

1,9

14,7

41,2

2,4

5,2

1979

7

285

9

21

34

115

22,1

4,1

1,5

5,6

15,8

6,3

4,2

1980

7

379

24

30

50

175

39,1

12,3

2,1

14,4

40,3

2,5

5,8

1981

6

358

16

26

57

187

40,3

12,7

2,0

14,7

41,3

2,4

5,5

1982

10

374

1

35

53

161

35,1

10,2

2,0

12,2

34,2

2,9

5,6

1983

8

375

0

38

59

222

22,5

-0,4

1,8

1,4

3,9

25,4

5,0

1984

10

337

25

34

38

110

30,3

3,8

0,2

4,0

11,2

8,9

0,5

1985

11

327

45

24

29

48

41,3

14,7

0,0

14,7

41,4

2,4

0,1

1986

18

362

1

33

41

47

31,0

12,3

0,0

12,4

34,7

2,9

0,1

1987

11

358

1

32

52

92

29,4

12,6

0,0

12,6

35,4

2,8

0,0

1988

10

322

18

41

46

91

33,8

10,9

0,0

10,9

30,6

3,3

0,0

1989

10

394

0

45

55

183

28,3

6,4

0,0

6,4

17,9

5,6

0,0

1990

3

70

0

14

12

22

8,0

2,0

0,0

2,0

5,6

17,8

0,0
196

7752

349

727

1041

3432

625,8

199,9

40,0

239,9

28,2

3,6

4,7


První stovku cest ukončila loď BLANÍK v lednu.1981 okružní cestou s nákladem kusového zboží z Rostocku do Havany a s nákladem niklové rudy z Nicara a měděného koncentrátu ze Santiaga do Štětína (s bunkrováním v sovětském přístavu Ventspils). Na své sté cestě si tak loď zopakovala relaci, která je spojena s jejími úspěšnými začátky.

Lodě liniového typu této velikosti se zpravidla nehonosí množstvím, nýbrž kvalitou přepraveného zboží.

Z hlediska přepraveného množství zboží

- prvních sto tisíc tun přepravila loď v roce 1970 (cesta 26 in),

- druhou stovku dovršila ,v roce 1973 (48 in),

- třetí stihla v roce 1976 (71 out),

- čtvrtou dokončila v roce 1980 (99R)..

- pátou převezla v roce  1983

- šestou v roce 1987

--sedmou v roce 1989

- nejvíce zboží na jedné cestě přepravila Ioď již v roce 1969 na cestě ,18 in - 6056, tun převážně československého cukru,

- nejméně pak 502 tun speciálního nákladu na cestě 88 out v roce 1979 z Ploče do Tripoli a Latakie.

Z hlediska času

- nejkratší cestou byla exportní cesta 89 roce 1979 s přepravou speciálního zboží z Ploče ,do Latakie za 10 dní,

- nejdelší cesta 93 out trvající 102 dny pak byla s nákladem železa a drobnice z Hamburku a Gdaňsku do indických přístavů Bombay, Chalna a Kalkuta.

Půl miliónu mil ujela v roce 1978, celý milion dovršila v roce 1989

Jubilejní 5000. den v exploataci pak Blaník oslavil na cestě 109 in s nákladem pokrutin z Bedi Bunder do Rijeky v roce 1982


Jak již bylo řečeno, loď o nosnosti. šest tisíc DWT liniového typu se přes dlouhodobý provoz nemůže příliš chlubit kvantitativními ukazateli přepravy zboží v tunách či ujetou vzdáleností v.:mílích. ale její ozdobou jsou hospodářské výsledky.

Ve všech letech skončil provoz se ziskem a loď se za dobu provozu nejen plně zaplatila, ale vyprodukovaný zisk a odpisy představují šest dalších lodí této pořizovací hodnoty: Celkový přínos % pořizovací hodnoty je po Jiskře nejlepší ze .všech provozovaných lodí, rovněž průměrná roční úhrada a průměrná návratnost v letech ji řadí k nejefektivnějším lodím naší floty (třetí po Jiskře a těsně za Krivání). Rok 1974 byl nejúspěšnější: za jediný rok byla pořizovací hodnota uhrazena ze 43,5%, což představuje průměrnou návratnost 2,3 roku (kromě toho ještě pětkrát v jednom roce přes 40%).

Loď byla prodána (plně odepsaná) za 17,9 mil.Kč, čistý přínos z prodeje činil 17,1 mil.Kč.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz