Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Bratislava

Pořízení lodi BRATISLAVA představuje začátek nové etapy z hlediska technické úrovně lodí. Typem a základním strojním zařízením je to osmnáctá loď série podobnéh typu jako PRAHA, avšak s vysokým stupněm automatizace a dálkového ovládání, umožňující provoz" strojovny 16 hodin bez obsluhy. Kontrakt na dodávku lodí typu B-447/III/18 o nosnosti 32 tisíc. DWT byl podepsán 23.7.1973 v Praze generálními řediteli Centromoru a ČNP. Stavební dozor zahájil činnost v produkční'loděnici A. Warskiego ve Štětíně, koncem srpna, když stavba lodi již byla částečně rozpracována, protože kontrakt byl podepsán'beze změn proti specifikaci, dohodnuté s PŽM. :Loď byla spuštěna na vodu 15.10., jízdní zkoušky byly uskutečněny v prosinci.a lod převzata 10.1.1974.


v provozu
rozměryod


10.01.74


délka

m

199,0

provoz


21.04.94


šířka

m

24,5

roků


20,3


ponor

m

10,7
stavba
hlavní strojrok


1974


druh


vznětový

místo


Štětín


výrobce


Sulzer

země


Polsko


KS

HP

12000,0

druh


hrom.


rychl.

míle/hod.

14,5

spotř.

tuny/den

36,0

parametrytonáž

BRT

20589


poř.hodnotanosnost

DWT

31882


PH SC

mil.Kč


prostor

m3

40758


PH VRCV

mil.Kč

105,1


S ohledem na kvalitativní změny v technickém vybavení lodi automatikou, bylo nutné věnovat velkou pozornost výběru stavebního dozoru i.celé posádky po stránce odborné, morálně-politické a psychologické. V důsledku rozpracovanosti sekcí v době nástupu stavebního dozoru a zajištění veškerého zařízení výhradně loděnicí se počítalo, že některé z původního vybavení bude tradičně poruchové a bude nutno je v průběhu exploatace vyměnit (zejména vybavení radiostanice a radionavigační zařízení, stykače atd.). Hlavním rysem této stavby bylo rychlé tempo, které není v této loděnici obvyklé a který vyplývalo z podstatného zkrácení výrobního cyklu z obvyklých 7 - 8 měsíců na 5 měsíců.

V průběhu exploatace byla část poruchového vybavení vyměněna za spolehlivě fungující standartní vybavení jako na ostatních lodích, původní polská automatika byla nahrazena norskou fy Norcontrol. Loď BRATISLAVA byla první lodí a tudíž i průkopníkem při nové organizaci práce, kde 16tihodinový provoz strojovriy bez obsluhy znamenal zlepšení pracovních podmínek strojní posádky i možnost celkového snížení stavu posádky lodi. Loď má i vysoký standart ubytování (každý čten posádky vlastní kabinu) i ostatních společných zařízení (těloc;vična, sauna). Posádka, která .absolvovala první cesty lodi BRATISLAVA, se stala základem pro zaškolení posádek dalších automatizovaných lodí (TŘINEC a jugoslávské novostavby).

V roce 1977 bylo provedeno přecenění lodi (podle obecných pravidel pro přecenění základních prostředků a hodnota lodi se snížila (což ovlivňuje relativní ukazatele návratnosti v jednotlivých letech).     provozní výsledky


tuno

         finanční výsledky

    návratnost

odp.

rok

cest


MEČ

tuny

míle

míle

tržby

zisk

odpisy

přínos

%

roky

%1974

9

308

16

267

64

1176

35,0

16,8

10,2

26,9

20,5

4,9

7,8

1975

9

363

9

220

64

1150

36,7

12,5

10,6

23,1

17,6

5,7

8,1

1976

7

353

1

174

56

861

37,3

16,5

10,5

26,9

20,6

4,9

8,0

1977

7

382

11

209

82

1198

34,7

-1,9

8,0

6,1

5,8

17,2

7,6

1978

8

372

2

204

92

1220

28,1

2,7

8,0

10,8

10,2

9,8

7,6

1979

6

327

23

175

45

952

29,1

4,1

7,7

11,8

11,2

8,9

7,3

1980

9

328

5

258

57

1226

47,7

17,5

8,2

25,7

24,5

4,1

7,8

1981

6

291

77

175

55

932

40,1

0,1

5,7

5,8

5,5

18,2

5,4

1982

9

375

1

259

69

1196

59,6

20,8

5,8

26,7

25,4

3,9

5,6

1983

7

382

14

200

73

1293

43,0

-5,7

6,2

0,5

0,5

*

5,9

1984

7

338

0

197

42

807

41,2

12,2

5,3

17,5

16,7

6,0

5,0

1985

10

352

16

295

50

1163

57,2

12,1

5,8

17,9

17,0

5,9

5,5

1986

10

378

0

286

55

821

38,2

4,1

6,0

10,0

9,5

10,5

5,7

1987

10

344

18

283

43

626

38,5

0,0

5,7

5,7

5,4

18,4

5,4

1988

11

378

0

303

55

1132

48,6

19,2

5,9

25,1

23,9

4,2

5,6

1989

13

327

24

366

57

1054

56,6

15,8

3,6

19,4

18,4

5,4

3,4

1990

12

334

0

346

62

991

57,8

18,7

-1,1

17,6

16,8

6,0

-1,0

1991

8

392

0

210

67

1237

112,2

32,9

0,2

33,1

31,5

3,2

0,2

1992

10

336

28

245

61

1235

59,1

4,8

0,1

4,9

4,7

21,2

0,1

1993

11

382

2

282

78

1505

59,7

25,9

0,0

25,9

24,6

4,1

0,0

1994

3

101

0

82

20

450

11,7

7,3

0,0

7,3

7,0

14,4

0,0
182

7143

247

5036

1247

22225

972,2

236,5

112,4

348,9

15,3

6,5

4,9


BRATISLAVA byla zpočátku provozována tři roky v.časovém nájmu na cizí účet za velmi výhodnou sazbu vysoké konjunktury, poté na čs. i cizí účet především v relaci mezi Jižní Amerikou a Evropou, přepravovala hromadné substráty, především rudy, obilí a chemikálie pro čs. zahraniční obchod i cizí přepravce.

Dva roky se ztrátou, nejlepší v roce 1991 s úhradou třetiny pořizovací hodnoty.

Miliontou tunu loď  přepravila na cestě.38.: in se sojovými boby v roce 1978 z Jižní Ameriky do Anglie,  dvoumiliontou, která byla dosažena na cestě 73 out z Holandska do Japonska se železným šrotem v roce 1983 tři miliony v roce 1987, čtyři miliony v roce 1990 a v posledním roce 1994 stihla i pátý milion.

Půlmiliontá míle byla ujeta v roce 1981 na cestě 60 R z Tubaraa do Štětína se železnou rudou, milintá pak v roce 1990.

Cesta 38 in s miliontou tunou byla i nejdelší a trvala celkem 113 dní, naproti tomu nejkratší cesta trvala pouze 13 dnů a byla na ní přepravena ruda ze Seven Islands do Gijonu.

Nejmenší přepravené množství představuje 15111 tun rudy na cestě 14 in ze Smalkaldenu do Burnside v roce 1975, nejvíce zboží pak bylo přepraveno v roce 1983 na cestě 65 R – 31201 tun železné rudy z norské Mo-i-rany do Štětína.


Provoz lodi BRATISLAVA byl finančně i devizově velmi efektivní. Za dobu provozu uhradila lo0 vyprodukovaným ziskem a odpisy třikrát svoji pořizovací hodnoty,. průměrem~roční úhrady se řadí na třetí: místo v bulkcarrieréch za loď KOŠICE a TŘINEC.

Loď byla prodaná firmě Valume Shipping Malta za 1770tis.USD a dále provozována pod jménem Eva.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz