Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Orlík II.

V roce 1978 byla vypracována nová koncepce rozvoje československé námořní floty; která předpokládala náhradu starých novými loděmi a rozšířením počtu jednotek, v tom byly zahrnuty čtyři lodě o nosnosti 15 tisíc DWT s dodáním v roce 1980 - 1982

Po vyjasnění všech základních otázek byl 21.12.1978 podepsán ve Rijece kontrakt na dodávku čtyř lodí univerzálního typu o nosnosti 15 tisíc DWT při ceně 11,8 miliónu USD a s dodáním prvé jednotky v roce 1980, dalších dvou v roce 1981 a čtvrté začátkem roku 1982 s tím, že 70 % hodnoty každé lodi bude spláceno v půlročních splátkách.od dodání po dobu sedmi let při úroku 8,5%.

Po podepsání kontraktu a úvodního projektu se přikročilo ke zpracování technického projektu. Schvalovací řízení proběhlo ve čtyřech etapách od dubna do prosince roku 1979.

Byl ustaven stálý stavební dozor, který nastoupil v loděnici 3. :Máj počátkem roku 1980, tedy při zahájení výroby sekcí a bloků v dílnách. Postupně byl podle potřeby doplňován členy posádky a pro přejímku jednotlivých lodí byl doplněn částí důstojnického sboru z posádky pro příslušnou loď.


v provozu
rozměry


od


30.12.80


délka

m

145,5

provoz


27.02.96


šířka

m

21,6

roků


15,2


ponor

m

9,4
stavba
hlavní strojrok


1980


druh


vznětový

místo


Rijeka


výrobce


Sulzer

země


Jugo


KS

HP

7200,0

druh


kus.


rychl.

míle/hod.

14,8

spotř.

tuny/den

24,0

parametrytonáž

BRT

10416


poř.hodnotanosnost

DWT

15870


PH SC

mil.Kč


prostor

m3

22827


PH VRCV

mil.Kč

194,9


Kýl první lodi s pořadovým číslem 601 byl položen dne 5.2.1980, na vodu byla spuštěna 20.5.1980, zkušební>jízda a přejímka se uskutečnily 15.-18.12.1980

Typem a základním vybavením byly tyto lodě určeny pro generální náklad s možností převozu hromadného substrátu. Těleso lodi a paluba je uzpůsobena rozměry pro možný převoz kontejnerů s tím, že by bylo dodatečně nutno instalovat uvazovací zařízení. Pro převoz obilí jsou přizpůsobeny kryty v mezipalubí tak, aby je bylo možno použít jako přepážek. Tyto kryty se otvírají bočně, doplní se snímatelnými bočnicemi, takže tvoří souvislou podélnou stenu. Jde o lodě s automatizovaným provozem strojovny, to znamená 16 hodin bez služeb. Předností těchto lodí jsou velice dobré manévrovací vlastnosti, způsob ovládání hlavního motoru, spotřeba paliva v ekonomických rychlostech, rovné macgregory umožňující.palubní náklad, solidní vybavení můstku, bezpečnostní a protipožární zařízení. Jedná se o lodě univerzální s možností přepravy jak kusového tak hromadného nákladu včetně možnosti převozu těžkých a rozměrných nákladů, popřípadě i kontejnerů. Maximální rozměry skladišť a jícnů však přímo ovlivňují velikost strojovny a nástavby, včetně jejich uspořádání.


Vzhledem k tomu, že loď. ORLÍK byla prototyp dosud nevyráběného typu, vznikly jak při stavbě, přejimkách, dokončovacích pracech a následně i v provozu některé problémy, které se ve spolupráci s loděnicí řešily a v průběhu provozu odstraňovaly.     provozní výsledkytuno

         finanční výsledky

    návratnost

odp.

rok

cest


MEČ

tuny

míle

míle

tržby

zisk

odpisy

přínos

%

roky

%1981

5

319

37

68

48

454

47,3

1,0

14,0

15,0

7,7

13,0

7,2

1982

5

359

0

66

42

385

38,1

-1,3

14,3

13,0

6,7

15,0

7,3

1983

6

377

0

65

31

282

31,0

-10,6

15,0

4,4

2,3

44,4

7,7

1984

6

321

11

79

34

327

30,2

-3,9

13,2

9,3

4,8

20,9

6,8

1985

6

372

0

64

43

367

40,4

4,4

14,9

19,3

9,9

10,1

7,6

1986

11

365

15

121

47

397

35,3

-6,4

15,6

9,2

4,7

21,2

8,0

1987

10

364

0

124

43

355

29,6

0,4

15,1

15,6

8,0

12,5

7,8

1988

8

352

18

76

51

315

28,1

3,5

10,6

14,1

7,2

13,8

5,4

1989

6

226

0

78

33

323

30,5

11,2

6,5

17,7

9,1

11,0

3,3

1990

6

508

3

67

62

447

44,7

-2,4

14,7

12,3

6,3

15,8

7,5

1991

6

315

22

71

51

457

50,8

2,0

9,7

11,7

6,0

16,7

5,0

1992

8

360

0

56

71

390

52,4

10,5

10,4

20,9

10,7

9,3

5,4

1993

7

348

18

76

67

489

43,3

-19,1

13,5

-5,6

-2,9

*

6,9

1994

8

364

0

76

65

500

50,8

2,7

13,4

16,1

8,3

12,1

6,9

1995

7

351

9

78

50

551

39,5

-0,7

13,4

12,7

6,5

15,4

6,9

1996

2

101

3

22

14

157

11,3

-0,2

0

-0,2

-0,1

*

0,0
107

5402

135

1187

752

6196

603,1

-8,9

194,4

185,7

6,0

16,8

6,2


Lodě o nosnosti 15 tisíc DWT byly původně určeny pro provoz do perského zálivu, vzhledem k válečným událostem mezi Irákem a Iránem byly lodě nasazovány i do jiných relací a pronajímány na čas na cizí 'účet.

Výsledky a vcelku a zpoloviny roků ztrátové, takže celkový přínos je tvořen pouze odpisy, jimiž byl pořizovací hodnota lodi plně uhrazena.

Loď byla prodána přes firmu Delaport Shipping Corporation Liberie společnosti Silver Sea Liberie za 140 tis.USD.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz