Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Vltava

Ustavením 43 tunové konstrukční sekce č. 103 na loděniční slip 19.2.1987 byl položen kýl první ze série lodí, které loděnice Xingang staví pro Čs. námořní plavbu. My kupujeme loď  od Číny vůbec poprvé, sin-kang§tí dokaři zase prvně předávají svůj výrobek zahraničnímu zákazníkovi."

Loď je uzpůsobena pro přepravu kusového zboží a běžných konstrukčních celků, s možností přepravy obilí, umělých hnojiv, rud a dalších volně ložených nákladů, dřeva a kontejnerů (126 TEU). Loď je vybavena dvěma jeřáby-IHI WM SWL 15/30 t (single/twin)

Ubytování v nástavbě umístěné na zádi lodi. Šachta strojovny je mimo ubytovací prostory. Na pěti palubách nadstavby je řešeno ubytování pro 39 členů posádky, 2 jídelny jsou spojeny s klubovnami, dále je k disposici posádce noční pentra, sauna a bazén.


v provozu
rozměryod


05.04.88


délka

m

119,0

provoz


14.05.95


šířka

m

18,6

roků


7,1


ponor

m

7,7
stavba
hlavní strojrok


1988


druh


vznětový

místo


Xingang


výrobce


Sulzer

země


Čína


KS

HP

4650,0

druh


kus.


rychl.

míle/hod.

13,5

spotř.

tuny/den

13,0

parametrytonáž

BRT

6425


poř.hodnotanosnost

DWT

7939


PH SC

mil.Kč


prostor

m3

11651


PH VRCV

mil.Kč

205,5


Loď plně odpovídá požadavkům závazných mezinárodních úmluv a ustanovení, předpisům FMD a klasifikační společnosti. Je vybavena pro plavbu na St.Lawrence, Panama Canal, Suez Canal, Kiel Canal.     provozní výsledky


tuno

         finanční výsledky

    návratnost

odp.

rok

cest


MEČ

tuny

míle

míle

tržby

zisk

odpisy

přínos

%

roky

%1988

8

261

8

45

33

144

24,3

-5,0

10,8

5,8

2,8

35,4

5,2

1989

12

343

14

68

54

215

23,1

-5,7

15,9

10,2

4,9

20,2

7,7

1990

14

349

15

84

50

204

26,3

-11,5

16,2

4,8

2,3

43,3

7,9

1991

11

364

0

50

65

234

41,3

-0,9

16,2

15,4

7,5

13,4

7,9

1992

11

344

29

58

63

227

39,5

-5,1

16,4

11,3

5,5

18,2

8,0

1993

9

324

0

42

58

249

36,9

2,2

12,2

14,4

7,0

14,3

5,9

1994

9

384

0

52

70

307

47,2

1,3

13,7

15,0

7,3

13,7

6,7

1995

5

156

4

27

27

143

16,1

-1,6

13,7

12,1

5,9

17,0

6,7
79

2525

70

426

420

1723

254,7

-26,3

115,2

88,9

5,4

18,5

7,0


Výsledky těchto lodí jsou ovlivněny změnami ve struktuře a zejména způsobu zajišťování přeprav čs.zboží po roce 1989, ztráta monopolu čs.ZO se nepříznivě odrazila do možnosti získání vhodného čs.zboží k přepravě a náhradní zaměstnání na volném trhu nepřinesl pro tyto lodě příznivý efekt.

Krátkost období provozu nedovolilo dosáhnou ani na půlmilionovou hranci přeravy v tunách ani ujeté vzdálenosti v mílích.

Výsledek byl trvale ztrátový (ve dvou letech mírný zisk) a finanční ukazatele tomu odpovídají, přínos je tvořen výhradně odpisy a návratnost je pod odpisovou normou.

Prodána Dunajplavbě za 5235tis.USD, kde byla provozována pod jménem Žilina

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz