Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Slavní mořeplavci a objevitelé

Marco Polo (1254-1324),

Ital, kupec z Benátek, podnikl v letech 1271-1295 cestu zčásti po souši, zčásti lodí do Persie,  přes Indický oceán do Přední Indie, na Sundské ostrovy a do Jižní Číny


Bartolomeo Diaz (1450-1500),

Portugalec, plavil se v letech 1477-1478 kolem západní Afriky, objevil ústí řeky Kongo a jižní mys, který nazval Bouřlivý. Aby to námořníky neodrazovalo, byl přejmenován na mys Dobré naděje


Kryštof Kolumbus (1446-1506),

Španěl, lodi Santa Maria, Nińa a Pinta. V roce 1492 přistál u východního břehu Ameriky. Domníval se, že našel západní cestu do Indie as nikdy se nedověděl, že objevil nový kontinent.


Amerigo Vespucci (1451-1512),

Ital, pokládán za objevitele Jižní Ameriky (1499), u které podle některých badatelů přistál prvně Vincente Yáňez Pinzón (1500). Vespucci jako první vystoupil s teorií o objevení nového kontinentu, který dostal jeho jméno – Amerika.


Vasco de Gama (1449-1524),

Portugalec), lodi Sao Gabriel, Sao Raphael a Berrio. V letech 1497-1498 poprvé obeplul Afriku a našel námořní cestu do Indie.


Vasco Nuňez de Balboua (1476-1517),

Španěl, 1513 přistál ve Střední Americe, překročil Panamskou šíji a prví spatřil Tichý oceán. Znelíbil se králi Karlu Španělskému, byl zajat trestnou výpravou a 1517 v Darienu popraven.


Fernao Magalhaes (též Magellanes 1480-1521),

Portugalec, vyplul 1519 ve službách španělského krále s vlajkovou lodí Trinidad a čtyřmi dalšími loděmi – celkem 270 mužů, na západ. Obeplul Jižní Ameriku, objevil Ohňovou zemi (Megellanova úžina), mys Hornův, přeplul Tichý oceán. 1521 byl zavražděn domorodci na Molukách. Plavbu dokončil kapitán Juan Sebastián del Cano, vrátil se 1522 pouze s lodí Victoria a s 18 muži. Tato výprava poprvé obeplula svět.


Sir Francis Drake (1540-1596),

Angličan, zkušený námořník a válečník, pirát, urputný nepřítel Španělů. Obeplul poprvé svět pod anglickou vlajkou. Objevil Kalifornii, přivezl do Evropy brambory, porazil španělskou tzv. Zlatou flotilu. Královna Alžběta ho na palubě jeho lodi Golden Hind povýšila do rytířského stavu. 1596 padl v bitvě u Porto Bello.


Vilém Barents (     -1595),

Holanďan, vydal se jako první mořeplavec na sever (dnes Barentsovo moře), objevil Špicberky, zemřel u ústí Pečory u Nové Země.


William Baffin (1584-1622),

Angličan, další polární mořeplavec, kolem roku 1600 objevil Grónsko a Nový Foundland. Dodnes názvy Baffinova země a Baffinova zátoka.


Willem Janszoon (        ),

Holanďan, při plavbě 1605-1606 vstoupil jako první Evropan na pobřeží Austrálie. Tento kontinent objevili již v první polovině 16.století Portugalci, jak o tom svědčí nálezy lodních děl. Autorem názvu Jižní země – Terra Australis – Austrálie je britská mořeplavec Matthew Flinders (jeho kniha s tímto názvem vyšla 1814).


Henry Hudson (1550-1611),

Angličan, polární badatel, proplul s lodí Discovery podél Labradoru do Hudsonovy zátoky. Pro těžké podmínky vypukla vzpoura. 26.6.1611 byl Hudson se synem Johnem a 8 muži vsazen do člunu bez zásob. Víc o nich nikdo neslyšel.


Abel Janszoon Tasman (1602-1659),

Holanďan, badatel v Tichomoří. 1638 podnikal výzkumy kolem Japonska a Číny, 1642 objevil Tasmánii a Nový Zéland.


Vitus Bering (1680-1641),

Dán, proplul 1728 kolem Japonska a Kamčatky na sever a objevil průliv mezi Asií a Aljaškou, dnešní Beringovu úžinu.


James Cook (1728-1779),

Angličan, významný badatel v Tichomoří. První plavba 1763, loď Endeavour, objevil Tahiti, přistál v Austrálii. Druhá plavba 1770, lodi Resolution a Adventure, třetí plavba 1776-1779, lodi Resolution a Discovery. Objevil Přátelské ostrovy (Tonga), Kaledonii a Havaj. Také on hledal marně jižní pól. 1779 byl domorodci na Havaji zavražděn.


Jean Francois Lapérouse 1741-1788),

Francouz, loď Astrolabe, objevil Velikonoční ostrovy a úžinu spojující moře Ochotské a Japonské (Lapérousův průliv). 1788 výprava beze stopy zmizela. Záhadu rozluštil 1826 Dumont d Urvilles s novou korvetou Astrolabe: Lapérousova výprava byla vyvražděna domorodci v Melanésii.


William Bligh,

Neblaze proslulý kapitán obchodní lodi Bounty. Svou hrubostí vyvolal 1789 vzpouru . Byl vysazen s 18 muži do člunu 23 sto dlouhého.Doplul do Kupangu na ostrově Timoru. Bligh drží rekord v plavbě záchranným člunem: bez navigačních pomůcek urazil za 41 dní 3618 námořních mil.


Fadějev Fadějevič Bellingshausen

vedl 1820 jednu výpravu a

Edward Bransfield

jinou.

Obě spatřili nový kontinent: Antarktidu. Dnes už lze těžko zjistit, která z výprav ho spatřila dřív, žádná se však neodvážila přistát.


Fridtjof Nansen (1861-1930),

Nor, polární badatel, 1893-1896 nechává svou loď Fram zamrznout v ledu a pokouší se s plovoucím ledem dosáhnout severního pólu.


Autor:

neznámý, uveřejněno v podnikové časopise Maják

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz