Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1960

Podnik stále bojoval s potížemi organizačního zajištění i kádrového zabezpečení, vyplývajícími z nedostatku zkušeností i rychlého růstu provozovaných jednotek  a přepravních výkonů.


stav k 1.1.


 

 

za roklodě

počet

8


přepravaz toho

čs.

2


množství

tis.tun

494,5


čín.

6


z toho

čs lodě

132,5

kapacita

čín.lodě

362,0

nosnost

tis.DWT

92,5naj.lodě


tonáž

tis.BRT

61,8


dopravné

mil.Kčs

54,8

hodnota
z toho

čs.lodě

14,0

pořiz.

mil.Kčs

174,0čínské

40,8

zůst.

mil.Kčs

155,2naj.lodě%

89,2


prům.sazba

Kč/1 t

110,9

ZP ČNP
výsledkypořiz.

mil.Kčs

174,4


výkony

mil.Kč

55,0

zůst.

mil.Kčs

155,4


odpisy

mil.Kč

10,7

pracovníci
režie

mil.Kč

0,7

úhrnem

osob

536


zisk

mil.Kč

10,2

z toho

ústředí

81


z toho

čs.

3,2


námořníci

455čín.

7,0

podíl

%

84,9


podíl

%

69,1


Podnik vykázal dvojnásobný zisk i přínos proti předchozímu roku, zlepšil se i výsledek pro čs.stranu z provozu již dvou lodí RE I. a KL na 31%, vzrostl i počet pracovníků v ústředí i na lodích (podíl námořníků činil 85%, podíl cizinců však zůstal na 40%) i celková režie (kde podíl čínské strany klesl na 70%).
Počet lodí se zvýšil o další předanou čínskou loď Orlík I. (původně loď Ho-ping, v Chipolbroku jako  Frederik Chopin, postavená v Gdaňsku roku 1958, nákladové prostory se zakrývaly pontony, patřila k našim nejrychlejším, s kajutami pro 12 cestujících) a čs.loď Pionýr (naše nejmenší námořní loď postavená v bulharské Varně, vybavena dvěma motory  z NDR, pohánějící lodní šroub přes společnou převodovku, s velmi obtížnou manévrovatelností, bez klimatizace, používaná pro výcvik posádek a svěřovaná často nově jmenovaným velitelům).


dle lodí

provozní výsledky


tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

RE I.

6

389

34

52

43

359


4,7

0,9

0,7

1,6

13,0


12,1

8,3

5,5

FU

7

387

22

42

57

309


4,8

0,5

0,9

1,4

16,0


8,8

11,3

5,5

LI

6

356

13

45

58

395


6,0

1,0

1,4

2,4

24,9


9,6

10,4

5,5

DU

5

391

61

47

51

409


6,4

0,9

1,3

2,2

22,8


9,6

10,4

5,5

M I.

5

331

35

56

47

457


6,2

2,2

1,1

3,3

20,8


15,9

6,3

5,5

OST

6

325

37

108

85

810


7,5

0,6

1,7

2,3

30,3


7,4

13,5

5,5

OR I.

4

267

86

37

36

273


5,1

0,7

1,2

1,9

22,7


8,5

11,8

5,5

KL

6

398

5

67

77

781


8,6

2,5

1,4

3,9

23,6


16,5

6,1

6,1

OK I.

3

210

3

27

28

228


4,7

1,6

0,8

2,4

20,7


11,5

8,7

3,7

PI

3

117

23

13

9

15


0,7

-0,2

0,2

0,1

10,3


0,7

*

2,3


51

3171

319

494

491

4035


54,8

10,7

10,7

21,4

205


10,4

9,6

5,2
Provozem většího počtu lodí  se zisk, přínos i návratnost zlepšily, když všechny lodě dosáhly kladného výsledku..


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

DV

38

2616


337

383

3117


45,6

13,5

G

Levanta

3

117


13

9

15


0,7

-0,2

G

ostatní

4

113


36

15

93


1,0

-0,1

T

tanker

6

325


108

85

810


7,5

1,651

3171


494

492

4035


54,8

14,8
Pro dlouhé postoje se nepodařilo docílit větší pravidelnosti v odjezdech lodí a docházelo k jejich kumulaci, která v některých případech nepříznivě ovlivnila skladbu přepravovaného zboží, zvláště v importu z dálného východu.  Nová loď Pionýr uskutečnila tři cesty v levantské relaci se ztrátou


Pod naší vlajkou byla pro čínskou stranu přepravena pasažérská loď Slapy (I.), původní jméno Marianna, s kapacitou 472 pasažérů a 195 členů posádky. Loď převzata v rumunské Constantzi  a předána po dokování v Hogkongu. Pasažerské lodě potřebovala Čína pro přepravu svých občanů z Indonesie.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz