Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1963

Dosavadního ústředního ředitele Navrátila nahradil František Majer, který měl určité zkušenosti z lodí, kde jezdil jako politický pracovník i z ústředí, kde působil jako náměstek.


Flota rozšířena o další čs.lodě Jiskra (sesterská loď Pionýra, postavená v bulharské Varně a vybavená jako jediná hlavním motorem Škoda, vyrobeným v Československu a  dodaného ze závodu v Hradci Králové.) a Košice I. (postavená v Innoshimě v Japonsku jako první specializovaná loď tzv. “orecarrier” -loď pro přepravu rud, zejména železné rudy, v roce 1967 upravena i pro převážení sypkých nákladů, jedna z  nejspolehlivějších našich lodí).


stav k 1.1.
za roklodě

počet

9


přepravaz toho

čs.

2


množství

tis.tun

469,2


čín.

7


z toho

čs lodě

137,4

kapacita

čín.lodě

331,8

nosnost

tis.DWT

95,6naj.lodě


tonáž

tis.BRT

64,0


dopravné

mil.Kčs

69,4

hodnota
z toho

čs.lodě

20,4

pořiz.

mil.Kčs

192,4čínské

49,0

zůst.

mil.Kčs

144,1naj.lodě%

74,9


prům.sazba

Kč/1 t

147,9

ZP ČNP
výsledkypořiz.

mil.Kčs

193,4


výkony

mil.Kč

70,0

zůst.

mil.Kčs

144,7


odpisy

mil.Kč

10,9

pracovníci
režie

mil.Kč

1,3

úhrnem

osob

540


zisk

mil.Kč

26,4

z toho

ústředí

110


z toho

čs.

10,5


námořníci

430čín.

15,9
Zisk se zvýšil především u čínských lodí, což se odrazilo v podílu 60% na HV čínské strany Stav pracovníků stagnoval v počtu osob i v podílu námořníků, který činil 80%.

 

dle lodí

provozní výsledky


tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

FU

5

303

31

36

40

234


4,4

1,2

0,9

2,1

16,0


13,2

7,6

5,5

LI

9

367

18

56

53

312


11,9

7,5

1,4

8,8

25,0


35,4

2,8

5,5

DU

5

367

50

41

51

362


7,2

2,7

1,3

3,9

22,8


17,3

5,8

5,5

M I.

4

368

24

40

40

341


5,1

1,3

1,1

2,4

20,8


11,5

8,7

5,5

OST

5

289

59

96

78

738


6,6

1,6

1,7

3,3

30,5


10,7

9,3

5,5

OR I.

3

330

35

26

34

228


5,7

1,3

1,2

2,5

22,7


11,1

9,0

5,5

KL

9

355

26

69

49

354


15,7

10,5

1,3

11,8

23,7


49,6

2,0

5,5

OK I.

4

250

117

36

40

319


8,2

1,3

1,1

2,4

20,7


11,7

8,6

5,5

PI

14

372

0

48

30

50


3,5

0,5

0,6

1,1

10,3


10,2

9,8

5,5

JI

5

166

0

21

14

28


1,2

-0,2

0,3

0,1

11,0


1,1

89,2

2,8


63

3167

360

469

428

2966


69,4

27,5

10,9

38,4

204


18,9

5,3

5,4
Nejlepších výsledků bylo dosaženo u lodí KL a LI celoročně provozovaných v kubánské relaci. Provoz lodi Jiskra v baltické relaci byl ztrátový, první cesta Košic skončila až v následujícím roce.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G

Baltik

10

233


32

16

25


2,0

0,2

G

DV

18

1497


157

180

1328


27,2

9,0

G

Kuba

18

723


125

102

666


28,0

18,3

G

Levanta

9

305


36

28

54


2,8

0,5

G

ostatní

3

121


23

24

155


2,9

1,1

T

tanker

5

288


96

78

738


6,6

1,763

3167


469

428

2966


69,4

30,8
Převážná část zisku (59%) byla opět realizována v kubánské relaci díky dostatku vysoce tarifujícího zboží především v exportu, podíl DV relace dále klesl na 29%.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz