Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1974

Byla převzata loď Bratislava, sesterská loď Prahy z hlediska trupu a provedení (liší se dispozicí nástavby a druhým ko

mínem), která  však představuje další generaci z hlediska vybavení. Z technického hlediska představuje počátek nové éry našich lodí (vysoký stupeň automatizace a dálkové hydraulické ovládání pohonného zařízení - nástavný lodní šroub - z můstku, umožňující denní šestnáctihodinový provoz strojovny bez obsluhy, moderní navigační zařízení-poprvé antikolizní radar). Rovněž interiér byl komfortně vybavený saunou, tělocvičnou a vestavěným bazénem.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

10


množství

tis.tun

1348,0

z toho

G

7


z toho

vl.lodě

1321,4


B

3naj.lodě

26,6

kapacita
dopravné

mil.Kčs

398,5

nosnost

tis.DWT

156,5


z toho

vl.lodě

388,4

z toho

G

56,0naj.lodě

10,2


B

100,5


prům.sazba

Kč/1 t

295,7

tonáž

tis.BRT

105,1


příjmy za

cestující

0,6

hodnotapořiz.

mil.Kčs

676,2


výsledkyzůst.

mil.Kčs

424,0


výkony

mil.Kč

399,0


%

63


odpisy

mil.Kč

64,3

ZP ČNP
režie

mil.Kč

7,1

pořiz.

mil.Kčs

678,6


zisk

mil.Kč

126,1

zůst.

mil.Kčs

425,6

C k rozd.

mil.Kč

126,1

pracovníci
odvody

mil.Kč

105,6

prům.stav

osob

779


podíl

%

83,7

z toho

ústředí

101


příděly fondům

mil.Kč

4,0


námořníci

678


nerozd.HV

mil.Kč

Přeprava zboží v jednom roce překonala poprvé hranici jednoho milionu tun a to velmi výrazně, o což se zasloužily 4 BCC, které samy přepravily více než 1 mil.tun.

Stav pracovníků dále zvyšoval, v ústředí již přesáhl stovku, u námořníků činil počet cizinců 14 osob (3,4%). Dle nové metodiky byli zahrnuti do stavu námořníků pouze pracovníci, kteří jsou na lodi nebo čerpají dovolenou a volné dny. Pracovníci, kteří nejsou podnikem placeni, mají neplacenou dovolenou nebo souhlas k brigádě v jiném podniku, zůstávají pouze v evidenčním stavu.

Při růstu zdrojů k rozdělení stoupl i podíl odvodů nad osmdesát procent.

 

dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Jiskra

18

352

11

21

54

60


27,4

14,2

2,0

16,2

23,6


68,6

1,5

8,3

Košice I.

14

368

35

341

94

1470


28,7

5,2

6,7

11,9

83,2


14,3

7,0

8,0

Brno

4

378

17

55

52

568


39,3

9,3

5,3

14,6

63,7


23,0

4,4

8,3

Vítkovice I.

7

370

23

248

83

1599


35,5

11,1

10,3

21,4

127,8


16,7

6,0

8,0

Blaník

7

330

20

31

45

171


29,0

13,9

3,2

17,1

39,3


43,5

2,3

8,1

Sitno

8

371

0

35

59

221


37,4

18,4

3,5

21,9

43,4


50,5

2,0

8,0

Radhošť

7

323

0

35

38

183


25,7

11,2

3,5

14,7

43,2


33,9

3,0

8,0

Kriváň

6

393

19

27

76

319


46,0

21,9

3,5

25,3

43,4


58,4

1,7

8,0

Praha

9

352

6

227

81

1662


26,4

7,6

9,0

16,6

113,8


14,6

6,8

7,9

Mír II.

3

265

55

35

44

473


58,1

29,0

7,3

36,2

91,0


39,8

2,5

8,0

Bratislava

9

308

16

267

64

1176


35,0

16,8

10,2

26,9

131,0


20,5

4,9

7,8

ostatní

1

0

0

26

0

0


10,2

-4,2

0,0

-4,2


cestující

0

0

0

0

0

0


0,6

0,6

0,0

0,693

3810

202

1348

690

7902


399,1

154,9

64,3

219,2

803


27,3

3,7

8,0
Vzestup sazeb pokračoval ještě v prvním pololetí, poté z počátku prudce a později pozvolněji klesly až na úroveň 1.poloviny 1973.

4 BCC byly provozovány za podmínek dlouhodobých časových nájmů uzavřených v předchozím roce, ost.lodě se opíraly především o čs.zboží a cizí substrát přepravovaly pro zlepšení  využití kapacity lodí a HV. Všechny lodě skončily ziskem, přínos i návratnost nadprůměrné u všech skupin lodí, nejvíce u Jiskry a všech šestitisícovek.

1 cestu uskutečnila najatá loď Capetan Psaross se ztrátou.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

17

1289


125

225

1453


178,3

94,2

G

Kuba

19

863


93

105

482


63,8

28,1

G

Levanta

16

211


17

26

14


17,1

10,5

G

ostatní

1

49


4

12

46


3,6

1,3

B

cesty

1

65


24

12

282


3,6

-1,2

B

T/C

38

1333


1059

310

5624


122,0

60,192

3810


1322

690

7901


388,4

193,0
Počet lodí v jednotlivých relacích byl přizpůsoben množství a struktuře přepravovaného zboží, k přesunu došlo především z kubánské relace  do relace Perský záliv a Indie, kde bylo zajištěno využití lodního prostoru pro dosažení vysoké rentability. HV se zvýšil u všech sledovaných skupin lodí.

Na celkovém HV se podílela relace Indie-Irák 49, Kuba 15, Levanta 5 a BCC (v dlouhodobém časovém nájmu s příjmy v efektivních volných měnách) 31% .

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz