Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1976

Pro nižší zájem i rentabilitu byla ukončena přeprava osob, kajuty pro přepravu cestujících  na specializovaných lodích  byly využity ke zvýšení komfortu ubytování posádek.

1.6. vstoupila v platnost novela celních úlev pro námořníky a současně byli námořníci zařazeni do I. důchodové kategorie.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

12


množství

tis.tun

1463,0

z toho

G

7


z toho

vl.lodě

1441,4


B

5naj.lodě

21,6

kapacita
dopravné

mil.Kčs

474,4

nosnost

tis.DWT

221,6


z toho

vl.lodě

438,1

z toho

G

56,0naj.lodě

36,3


B

165,7


prům.sazba

Kč/1 t

324,3

tonáž

tis.BRT

146,2


příjmy za

cestující

0,2

hodnotapořiz.

mil.Kčs

973,7


výsledkyzůst.

mil.Kčs

588,7


výkony

mil.Kč

476,6


%

60


odpisy

mil.Kč

69,3

ZP ČNP
režie

mil.Kč

9,4

pořiz.

mil.Kčs

987,1


zisk

mil.Kč

148,4

zůst.

mil.Kčs

600,2

k rozdělení

mil.Kč

148,4

pracovníci
odvody

mil.Kč

144,8

prům.stav

osob

767


podíl

%

97,6

z toho

ústředí

118


příděly fondům

mil.Kč

3,6


námořníci

649


nerozd.HV

mil.Kč

Přírůstkem Třince v předchozím roce se zvýšila celková nosnost floty nad dvěstě tisíc DWT. Odvody do státního rozpočtu tvořily téměř celý vytvořený zisk, příděly fondům tvořily minimum.


dle lodí

 

provozní výsledky

     tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Jiskra

22

326

33

21

43

22


27,2

13,1

1,3

14,4

23,6


61,2

1,6

5,7

Košice I.

10

331

19

239

69

867


27,4

8,9

4,6

13,5

83,2


16,3

6,1

5,5

Brno

3

293

16

32

23

255


38,0

13,5

3,6

17,1

63,7


26,9

3,7

5,7

Vítkovice I.

11

336

25

355

67

1183


30,4

3,1

7,1

10,2

127,8


7,9

12,6

5,5

Blaník

6

329

1

28

34

155


19,4

2,9

2,2

5,1

39,3


12,9

7,7

5,6

Sitno

5

303

19

22

48

170


41,7

19,0

3,5

22,4

43,4


51,7

1,9

8,0

Radhošť

6

325

19

25

54

188


28,3

5,1

3,5

8,6

43,2


19,9

5,0

8,0

Kriváň

8

356

0

38

52

182


32,8

10,1

3,5

13,6

43,4


31,3

3,2

8,0

Praha

7

338

42

211

75

1320


32,1

-2,3

9,1

6,8

113,8


6,0

16,7

8,0

Mír II.

6

393

4

69

58

482


58,6

24,5

7,3

31,7

91,0


34,9

2,9

8,0

Bratislava

7

353

1

174

56

861


37,3

16,5

10,5

26,9

131,0


20,6

4,9

8,0

Třinec

7

269

61

227

73

1018


64,8

26,2

13,2

39,4

164,5


23,9

4,2

8,0

vlastní

98

3952

240

1441

652

6703


438,1

140,5

69,3

210

968


21,7

4,6

7,2

najaté

1

0

0

22

0

0


36,3

16,7

0,0

16,7


cestující

0

0

0

0

0

0


0,2

0,2

0,0

0,299

3952

240

1463

652

6703


474,6

157,4

69,3

227

968


23,4

4,3

7,2
Sazby námořního trhu se během roku příliš nelišily od úrovně předchozího, přičemž docházelo k obvyklým mírným sezónním výkyvům. Pro více než polovinu lodí bylo nutno hledat vhodné zaměstnání při silné konkurenci ostatních rejdařů z hlediska sazeb a získání nákladů k přepravě vůbec.

1 cestu zajistila najatá loď Alexandros s vysokým ziskem..

HV zůstal mírně pod úrovní předchozího roku, když růst provozních nákladů byl kompenzován pouze výsledky provozu lodi Třinec (o 15 mil.Kč) a cizí najaté lodi (17 mil.).


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

20

1270


118

162

860


202,4

87,3

G

Kuba

9

481


56

65

293


29,6

6,2

G

Levanta

22

326


21

43

22


27,2

16,7

G

ostatní

5

248


40

42

279


13,9

1,5

B

cesty

12

487


390

123

1832


90,4

38,1

B

T/C

30

1140


816

217

3417


101,6

49,898

3952


1441

652

6703


465,1

199,5
V kubánské relaci byla pravidelně provozována pouze 1 loď, ke zhoršení došlo především v relaci Irak-Indie (pokles zisku o 43 mil., přesto podíl 44%), kde došlo ke snížení dodávek i sazeb ferromateriálů i dalších provozních podmínek, nedostatek exportního zboží byl řešen náhradním zaměstnáním na cizí účet, zisk poklesl i v levantské relaci o 9 mil. Výrazně se prosadily BCC, jejichž podíl vzrostl na 44%.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz