Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1977

Stav a kapacita lodí se proti předchozímu roku nezměnily, změnila se však hodnota základních prostředků, které byl přeceněny podle celostátních pokynů (podle roku pořízení dané investice. Hodnota ZP tak klesla o více jak dvěstě tisíc Kč.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

12


množství

tis.tun

1539,2

z toho

G

7


z toho

vl.lodě

1539,2


B

5naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

344,6

nosnost

tis.DWT

221,6


z toho

vl.lodě

344,6

z toho

G

56,0naj.loděB

165,7


prům.sazba

Kč/1 t

223,9

tonáž

tis.BRT

146,2


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

763,4


výsledkyzůst.

mil.Kčs

403,3


výkony

mil.Kč

368,7


%

53


odpisy

mil.Kč

52,6

ZP ČNP
režie

mil.Kč

10,0

pořiz.

mil.Kčs

775,3


zisk

mil.Kč

90,7

zůst.

mil.Kčs

412,7

k rozdělení

mil.Kč

90,7

pracovníci
odvody

mil.Kč

88,3

prům.stav

osob

770


podíl

%

97,4

z toho

ústředí

125


příděly fondům

mil.Kč

2,4


námořníci

645


nerozd.HV

mil.Kč

Nadále rostl počet pracovníků ústředí a režie ústředí již dosáhla 10 mil.Kč. Vysoké odvody i nadále odčerpávaly většinu prostředků z podniku. Poprvé překročena hranice 1,5mil. přepravených tun v roce..


dle lodí


 

  tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Jiskra

22

369

1

17

46

19


16,3

7,1

1,1

8,2

19,9


41,4

2,4

5,5

Košice I.

14

369

18

297

67

877


23,5

6,4

3,7

10,1

69,7


14,5

6,9

5,4

Brno

5

357

29

61

53

566


32,4

6,8

3,0

9,8

55,3


17,7

5,6

5,3

Vítkovice I.

8

318

10

304

65

1340


22,0

0,3

5,7

6,1

106,6


5,7

17,6

5,4

Blaník

7

315

58

26

44

145


21,3

4,4

1,8

6,2

35,6


17,5

5,7

5,2

Sitno

7

352

0

26

52

180


27,3

10,0

1,8

11,8

34,5


34,2

2,9

5,3

Radhošť

8

395

0

31

45

159


28,1

10,1

2,2

12,2

34,8


35,2

2,8

6,2

Kriváň

5

342

13

22

49

172


21,3

3,6

2,4

6,1

34,5


17,6

5,7

7,1

Praha

7

376

19

206

75

1145


24,5

-4,5

7,0

2,6

92,9


2,8

36,0

7,6

Mír II.

6

328

15

50

54

335


35,3

7,6

5,6

13,3

74,2


17,9

5,6

7,6

Bratislava

7

382

11

209

82

1198


34,7

-1,9

8,0

6,1

105,1


5,8

17,2

7,6

Třinec

9

395

1

290

85

1374


58,0

21,8

10,1

31,8

129,3


24,6

4,1

7,8


105

4298

175

1539

717

7510


344,6

71,7

52,6

124,3

792


15,7

6,4

6,6
Krizové tendence světového hospodářství nadále ovlivňovaly nepříznivě námořní trh. V oblasti trampové dopravy sazby klesaly až do května (na nejnižší úroveň minulých let), poté došlo k postupnému zpevnění, ale na úrovni neuspokojivé pro rejdaře. V liniové dopravě pokračoval růst sazeb, který se snažil dohonit vzestup provozních nákladů.

Výsledky se proti předchozímu roku výrazně zhoršily, za flotu i u většiny lodí, z nichž dvě skončily ztrátou. Návratnost však zůstala (i díky přecenění ZP) stále na slušné úrovni.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

22

1319


120

180

860


199,7

76,3

G

Kuba

7

299


40

50

290


26,1

6,8

G

Levanta

24

456


21

56

31


19,2

7,4

G

ostatní

7

383


52

57

396


26,7

6,1

B

cesty

24

1123


737

242

3833


121,9

24,1

B

T/C

21

717


569

132

2101


40,7

16,0105

4297


1539

717

7511


434,4

136,7
Provoz liniových lodí byl soustředěn do relace indicko-iráckém (56%), kde základem byly exportní cesty, importní cesty končily vyrovnaně nebo i ztrátou. Levantská relace dosáhla horších výsledků v důsledku menšího objemu zásilek HTS a jejich nepravidelného rozložení, náhradní cesty končily ztrátově.

Z BCC (30%) pokračovaly v časových nájmech 2 lodě, 3 lodě byly zaměstnány kombinací časových nájmů a přeprav čs.zboží, především plněním kontraktu na odvoz rudy z JA. 

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz