Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1979

Počet, kapacita ani hodnota lodí se nezměnily, flota zestárla a její zůstatková hodnota se snížila pod čtyřicet procent pořizovací hodnoty.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

12


množství

tis.tun

1444,8

z toho

G

7


z toho

vl.lodě

1444,8


B

5naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

338,8

nosnost

tis.DWT

221,6


z toho

vl.lodě

338,8

z toho

G

56,0naj.loděB

165,7


prům.sazba

Kč/1 t

234,5

tonáž

tis.BRT

146,2


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

766,6


výsledkyzůst.

mil.Kčs

302,4


výkony

mil.Kč

389,4


%

39


odpisy

mil.Kč

47,4

ZP ČNP
režie

mil.Kč

14,4

pořiz.

mil.Kčs

781,5


zisk

mil.Kč

69,4

zůst.

mil.Kčs

312,9

k rozdělení

mil.Kč

69,4

pracovníci
odvody

mil.Kč

66,8

prům.stav

osob

807


podíl

%

96,2

z toho

ústředí

128


příděly fondům

mil.Kč

2,6


námořníci

679


nerozd.HV

mil.Kč

V ústředí další mírný růst pracovníků a vyšší tempo režie, podíl odvodů stále velmi vysoký a dotace podnikových fondů nedostatečná.


dle lodí

 

provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Jiskra

12

321

16

9

33

9


23,3

12,3

0,0

12,3

19,9


62,0

1,6

0,0

Košice I.

14

343

12

308

51

526


31,0

8,2

0,1

8,3

69,7


11,9

8,4

0,1

Brno

3

239

8

38

31

277


25,9

6,0

2,0

8,1

55,3


14,6

6,9

3,7

Vítkovice I.

8

396

35

286

59

1114


23,8

-0,8

6,8

6,1

106,6


5,7

17,6

6,4

Blaník

7

285

9

21

34

115


22,1

4,1

1,5

5,6

35,6


15,8

6,3

4,2

Sitno

6

384

1

27

42

163


26,1

6,9

1,9

8,8

34,5


25,6

3,9

5,6

Radhošť

4

332

0

19

37

138


22,4

5,6

1,7

7,2

34,8


20,8

4,8

4,8

Kriváň

5

338

21

14

41

113


28,9

8,7

1,8

10,5

34,5


30,5

3,3

5,2

Praha

8

336

6

226

56

1285


31,7

8,1

5,6

13,7

92,9


14,7

6,8

6,0

Mír II.

5

399

19

54

43

400


39,8

5,2

6,4

11,7

74,2


15,7

6,4

8,7

Bratislava

6

327

23

175

45

952


29,1

4,1

7,7

11,8

105,1


11,2

8,9

7,3

Třinec

9

374

10

268

61

1424


34,9

5,7

10,6

16,3

129,3


12,6

7,9

8,2


87

4074

160

1445

533

6516


338,8

74,2

46,2

120,4

792


15,2

6,6

5,8
Začátkem roku došlo prudkému růstu cen ropy, což mělo za následek zvýšení provozních nákladů i růst námořních sazeb, které dosáhl nejvyšší úrovně v polovině listopadu. Nejvyšší úrovně dosáhl námořní trh v listopadu, poté se již začaly objevovat známky poklesu.

Zisk se zvýšil pouze poklesem odpisů (2 lodě již odepsány), přínos i návratnost zůstaly stejné. Jednotlivé lodi měly vyrovnanější výsledky, ztrátová pouze Vítkovice, nadprůměrné Jiskra a šestitisícovky.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

20

1658


144

185

1089


140,1

38,6

G

Kuba

4

195


18

26

95


12,5

3,6

G

Levanta

18

445


20

49

32


35,8

21,4

B

cesty

27

880


714

134

2683


96,0

27,6

B

T/C

18

896


549

138

2618


54,5

16,387

4074


1445

532

6517


338,8

107,5
U trampových lodí byl nosným programem dovoz rud z oblasti jižní Ameriky a chemických surovin ze Sovětského svazu a Afriky. Vítkovice byly pronajaty do časového nájmu na cizí účet. U liniových lodí se provoz soustředil do Arabského zálivu a Indie (35%), v exportu s čs.zbožím, doplňovaným přikládkami z oblasti Skandinávie a západní Evropy, v importu nedostatek čs.zboží nahrazovaly nájmy na cizí účet. Odvoz speciálu v levantské relaci (26%) zajišťovala Jiskra doplněná cestami dalších lodí . Podíl BCC se zvýšil na 41%.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz