Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1953

11.6.1953 byl podepsán Protokol o rozvoji námořní dopravy mezi ČSR a ČLR, který vytvořil legislativní rámec pro spolupráci v námořní dopravě mezi Československem a Čínou, na jehož základě čínský partner provozoval své lodě pod čs.vlajkou a formálně v čs.vlastnictví.


Druhá poválečná loď byla zakoupena roku 1953, ale na první cestu vyplula až v následujícím roce. Jednalo se o původně francouzský parník (s  parní turbínou na mazut) Volta, který byl postaven roku 1947 ve Francii.  Tato loď patřila ČLR a působila pod naší vlajkou jako  Julius Fučík.


Loď Republika I. po celý rok opravovala v šanghajské loděnici škody, způsobené tajfunem v předchozím roce.


stav k 1.1.
za roklodě

počet

1,0


přeprava


 

z toho

čs.

1,0


množství

tis.tun

0,0


čín.

0,0


z toho

čs lodě

0,0

kapacita

čín.lodě

0,0

nosnost

tis.DWT

10,5naj.lodě

0,0

tonáž

tis.BRT

6,5


dopravné

mil.Kčs

0,0

hodnota
z toho

čs.lodě

0,0

pořiz.

mil.Kčs

13,0čínské

0,0

zůst.

mil.Kčs

12,3naj.lodě

0,0


%

94,5


prům.sazba

Kč/1 t

0,0
Výsledek je opět totožný s výsledkem jediné lodi Republika I., která prošla celkovou rekonstrukcí (365 dní mimoexploatačního času), pláty obšívky byly již svařované a loď dostala zcela novou podobu nástaveb a komína.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz