Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1980

V loděnici 3.Máj v Rijece (SFRJ) Rijece) se začala stavět série čtyř sesterských lodí o nosnosti cca 15,4 tis. DWT, z nichž na závěr roku byl dodána první loď Orlík II.

Odprodána do šrotu byla nejmenší loď Jiskra.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

12


množství

tis.tun

1711,2

z toho

G

7


z toho

vl.lodě

1711,2


B

5naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

482,6

nosnost

tis.DWT

221,6


z toho

vl.lodě

482,6

z toho

G

56,0naj.loděB

165,7


prům.sazba

Kč/1 t

282,0

tonáž

tis.BRT

146,2


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

770,6


výsledkyzůst.

mil.Kčs

260,5


výkony

mil.Kč

467,9


%

34


odpisy

mil.Kč

46,1

ZP ČNP
režie

mil.Kč

14,2

pořiz.

mil.Kčs

785,4


zisk

mil.Kč

85,3

zůst.

mil.Kčs

269,6

k rozdělení

mil.Kč

85,3

pracovníci
odvody

mil.Kč

71,5

prům.stav

osob

855


podíl

%

83,8

z toho

ústředí

129


příděly fondům

mil.Kč

13,8


námořníci

726


nerozd.HV

mil.Kč

Výrazněji vzrostl počet námořníků (počet cizinců dosáhl nejvyššího počtu od roku 1967 – 20 osob a jejich podíl 6%),  zvýšila se částka i podíl prostředků do podnikových fondů.

 

dle lodí

 

provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Jiskra

16

291

7

14

35

14


20,6

10,4

0,0

10,4

19,9


52,4

1,9

0,0

Košice I.

17

374

0

385

53

636


57,3

29,7

0,0

29,7

69,7


42,5

2,4

0,0

Brno

6

415

36

71

49

471


50,2

8,1

4,6

12,7

55,3


23,0

4,4

8,3

Vítkovice I.

9

274

47

351

46

916


18,8

1,6

6,7

8,2

106,6


7,7

12,9

6,2

Blaník

7

379

24

30

50

175


39,1

12,3

2,1

14,4

35,6


40,3

2,5

5,8

Sitno

8

318

17

32

43

151


32,7

3,6

2,1

5,8

34,5


16,7

6,0

6,2

Radhošť

9

392

28

28

48

149


42,5

10,4

2,0

12,4

34,8


35,5

2,8

5,7

Kriváň

7

345

1

34

42

163


28,2

1,5

2,0

3,4

34,5


10,0

10,0

5,7

Praha

8

364

17

235

59

1140


47,7

17,6

5,4

23,1

92,9


24,9

4,0

5,9

Mír II.

5

371

24

58

41

373


51,3

3,6

4,6

8,3

74,2


11,1

9,0

6,2

Bratislava

9

328

5

258

57

1226


47,7

17,5

8,2

25,7

105,1


24,5

4,1

7,8

Třinec

7

337

22

215

59

1273


46,4

14,0

10,3

24,3

129,3


18,8

5,3

7,9


108

4188

228

1711

582

6687


482,6

130,3

48,0

178,3

792


22,5

4,4

6,1
Námořní trh si zachoval vzestupnou tendenci ve vývoji námořních sazeb, které se držely na vysoké úrovni po celý rok. Zlepšená konjunktura se promítla i do podstatného zvýšení celkového zisku, přínosu i návratnosti, všechny lodě ziskové, ale s výraznými rozdíly (návratnost u 3 lodí přes 40%, ale u 3 pod 15%).


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

29

1799


209

212

1308


195,7

45,9

G

Kuba

4

244


27

42

137


25,5

7,5

G

Levanta

23

420


22

50

21


41,6

24,0

G

ostatní

2

48


11

3

28


1,8

-1,3

B

cesty

30

805


790

131

2657


148,3

71,5

B

T/C

20

872


654

143

2534


69,7

31,9108

4188


1713

581

6685


482,6

179,4
Trampová tonáž (B) pokračovala v odvozech rudy a hnojiv  pro čs.průmysl , přejezdy do Brazílie byly pronajaty cizím nájemcům, Vítkovice v časovém nájmu na cizí účet. BCC se poprvé dostaly před lodě pro přepravu kusového nákladu s 58% podílem na zisku.

Liniové lodě (G) byly provozovány v relaci Baltik/Skandinavie do Arabského zálivu a Indie, v exportu i importu, převážně na čs.účet. V Levantě stabilně nasazena 1 loď, na Kubu pouze 4 cesty pro koncentráty a cukr.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz