Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1983

Došlo ke změně na postu generálního ředitele, místo Karla Kapra přišel Antonín Sokolík, pracovník Čechofrachtu s bohatou praxí ze zahraničních afilací (Hamburk, Londýn aj.).


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

14


množství

tis.tun

1736,8

z toho

G

9


z toho

vl.lodě

1736,8


B

5naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

428,0

nosnost

tis.DWT

264,2


z toho

vl.lodě

428,0

z toho

G

98,5naj.loděB

165,7


prům.sazba

Kč/1 t

246,4

tonáž

tis.BRT

175,4


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

1386,1


výsledkyzůst.

mil.Kčs

745,5


výkony

mil.Kč

424,3


%

54


odpisy

mil.Kč

86,0

ZP ČNP
režie

mil.Kč

15,4

pořiz.

mil.Kčs

1404,5


zisk

mil.Kč

-66,7

zůst.

mil.Kčs

753,9

k rozdělení

mil.Kč

10,3

pracovníci
odvody

mil.Kč

7,0

prům.stav

osob

1067


podíl

%

68,0

z toho

ústředí

135


příděly fondům

mil.Kč

3,3


námořníci

932


nerozd.HV

mil.Kč

Hluboký konjunkturní pokles se odrazil ve ztrátovém výsledku, který byl vyrovnán dotací z rezervního fondu FMZO v částce 77 mil.Kč. Výrazným zvýšením počtu námořníků pro lodě překročil celkový stav pracovníků hranici tisíce zaměstnanců.


dle lodí

 

provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Košice I.

16

343

35

370

51

623


39,1

11,1

0,6

11,7

69,7


16,7

6,0

0,8

Vítkovice I.

6

339

23

158

56

760


14,7

-0,1

0,2

0,1

106,6


0,1

845,8

0,2

Blaník

8

375

0

38

59

222


22,5

-0,4

1,8

1,4

35,6


3,9

25,4

5,0

Sitno

13

350

17

49

39

105


26,8

0,3

1,9

2,2

34,5


6,3

15,9

5,4

Radhošť

18

390

1

50

52

103


43,8

16,5

2,0

18,5

34,8


53,3

1,9

5,7

Kriváň

6

315

14

25

40

166


24,8

1,1

1,7

2,8

34,5


8,2

12,2

4,9

Praha

8

361

1

234

67

1215


36,4

12,2

4,9

17,1

92,9


18,5

5,4

5,3

Mír II.

7

314

6

62

33

237


27,5

-4,1

3,5

-0,6

74,2


-0,8

-129,6

4,7

Bratislava

7

382

14

200

73

1293


43,0

-5,7

6,2

0,5

105,1


0,5

195,0

5,9

Třinec

9

355

0

263

58

1063


32,9

-0,3

6,8

6,5

129,3


5,0

19,9

5,3

Orlík II.

6

377

0

65

31

282


31,0

-10,6

15,0

4,4

194,9


2,3

44,4

7,7

Slapy

7

386

0

88

41

357


28,9

-11,2

14,1

2,9

172,0


1,7

58,8

8,2

Lipno

5

344

8

70

53

580


28,9

-3,6

12,6

9,0

170,8


5,3

18,9

7,4

Orava II.

5

373

0

65

39

342


27,8

-6,9

13,7

6,8

175,8


3,9

25,9

7,8


121

5004

119

1737

692

7348


428,0

-1,6

85,1

83,5

1431


5,8

17,1

5,9
Další sazební pokles vyvolaný nepoměrem mezi kapacitou volné tonáže a nabídkou zboží k přepravě (při nedostatku a zhoršení struktury čs.zboží nabízeného k přepravě) spolu s rostoucími náklady se odrazily v provozu čs.lodí, značná část cest zůstala pod hranicí rentability a nepříznivě ovlivnila i celkový výsledek, který poprvé v historii vykázal ztrátu.

Ztrátu vykázal 9 lodí, celkový přínos se snížil o 131,5 mil.Kč a návratnost klesla poprvé pod hranici 15 let, která představuje normovanou životnost lodi.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

33

1769


268

216

1316


141,5

-23,7

G

Kuba

5

249


43

35

243


23,2

6,3

G

Levanta

26

639


84

65

153


62,7

22,1

G

ostatní

11

567


117

69

683


34,6

-8,5

B

cesty

33

1121


866

-54

3281


137,6

29,8

B

T/C

13

659


359

359

1673


28,5

6,4121

5004


1737

690

7349


428,0

32,4
Protože dlouhodobější nájmy vykazovaly vesměs kalkulovanou vysokou ztrátu, byla většina lodí provozována případ od případu operativně kombinovaným zaměstnáním.

Trampová tonáž přepravovala rudy, hnojiva a cukr, další cesty na cizí účet, převážně v časovém najmu, celoročně pouze Vítkovice na maďarský účet.

Nejvíce postižena nedostatkem čs.zboží a nízkou úrovní sazeb byla liniová tonáž, s kombinací nízkotarifujích hromadných substrátů i v exportu i importu v kombinaci s časovými nájmy,převážně se ztrátovým výsledkem (z 30 cest skupiny 15 tis. pouze 7 ziskových). Vyjímkou byly exportní přepravy speciálu ve Středomoří, ale i zde došlo ke snížení zisku o 27%. Ztráty z provozu v BSV a ostatních nespecifikovaných relacích byly vyšší nežli zisk v kubánské a levantské relaci.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz