Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1985

Z podnětu čínské strany bylo zahájeno  jednání s delegací podniku COSCO z ČLR o zřízení společného podniku pro provoz námořních lodí.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

14


množství

tis.tun

1879,4

z toho

G

9


z toho

vl.lodě

1859,4


B

5naj.lodě

20,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

529,1

nosnost

tis.DWT

264,2


z toho

vl.lodě

521,8

z toho

G

98,6naj.lodě

7,3


B

165,7


prům.sazba

Kč/1 t

281,5

tonáž

tis.BRT

175,4


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

1392,0


výsledkyzůst.

mil.Kčs

584,8


výkony

mil.Kč

540,2


%

42


odpisy

mil.Kč

82,1

ZP ČNP
režie

mil.Kč

16,7

pořiz.

mil.Kčs

1411,0


zisk

mil.Kč

34,7

zůst.

mil.Kčs

590,7

k rozdělení

mil.Kč

34,7

pracovníci
odvody

mil.Kč

27,9

prům.stav

osob

1052


podíl

%

80,6

z toho

ústředí

141


příděly fondům

mil.Kč

6,7


námořníci

911


nerozd.HV

mil.Kč

Zisk podniku se jen pomalu šplhal nahoru, podíl odvodů se pohyboval stále kolem osmdesáti procent. Počet pracovníků ústředí dosáhl maxima.


dle lodí

 

provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Košice I.

15

379

8

346

29

608


38,8

10,3

0,0

10,3

69,7


14,8

6,7

0,0

Vítkovice I.

7

342

1

243

36

988


34,5

9,2

0,0

9,2

106,6


8,7

11,5

0,0

Blaník

11

327

45

24

29

48


41,3

14,7

0,0

14,7

35,6


41,4

2,4

0,1

Sitno

12

352

4

31

46

120


31,9

8,3

0,6

8,9

34,5


25,7

3,9

1,7

Radhošť

11

369

0

30

34

91


39,2

13,7

1,9

15,6

34,8


44,8

2,2

5,5

Kriváň

16

333

35

45

27

74


38,8

10,1

1,9

12,0

34,5


34,8

2,9

5,5

Praha

11

351

4

304

57

1495


39,2

4,6

4,9

9,5

92,9


10,2

9,8

5,2

Mír II.

10

366

10

107

23

193


43,5

8,6

4,1

12,8

74,2


17,2

5,8

5,6

Bratislava

10

352

16

295

50

1163


57,2

12,1

5,8

17,9

105,1


17,0

5,9

5,5

Třinec

9

328

0

234

51

1562


39,7

5,6

6,3

11,9

129,3


9,2

10,9

4,9

Orlík II.

6

372

0

64

43

367


40,4

4,4

14,9

19,3

194,9


9,9

10,1

7,6

Slapy

5

338

10

50

31

302


25,3

0,0

12,8

12,8

172,0


7,4

13,4

7,4

Lipno

3

328

22

42

42

426


27,4

-8,9

12,6

3,7

170,8


2,2

46,3

7,4

Orava II.

4

330

18

44

21

213


24,6

1,2

12,8

14,0

175,8


8,0

12,6

7,3

vlastn

130

4867

173

1859

519

7650


521,8

93,9

78,6

172,5

1431


12,1

8,3

5,5

najaté

1

0

0

20

0

0


7,3

0,6

0,0

0,6131

4867

173

1879

519

7650


529,1

94,5

78,6

173,1

1431


12,1

8,3

5,5
Obecná situace námořního trhu se i nadále zhoršovala a celkový průměr vykázal pokles proti předchozímu roku, což se promítlo do příjmové stránky provozu především u přeprav na cizí účet, ale i u přeprav hromadných substrátů pro čs.ZO.

Nabídka čs.zboží však byla výrazně lepší z hlediska objemu, vyššího podílu lépe tarifujících položek i z hlediska rovnoměrnějšího rozložení v průběhu celého roku.

S vyjímkou lodi Lipno všechny ostatní skončily se ziskem, nahoru se vyšplhala i návratnost nad 12%.


dle relací


tuno


 

prov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

24

964


100

125

511


118,1

36,2

G

Kuba

2

94


14

16

78


12,0

4,5

G

Levanta

36

848


168

43

198


97,8

36,7

G

ostatní

16

1209


156

112

1047


84,5

0,1

B

cesty

45

1552


1213

190

5025


197,3

50,9

B

T/C

7

200


209

33

791


12,2

4,0130

4867


1860

519

7650


521,8

132,4
Výsledek byl ovlivněn rekordním objemem nákladů speciálních zásilek do oblasti BSV (27%) a v Levantě (28%), které zaměstnaly převážnou část našich nejmenších lodí. Za skupiny 15 tis.byly 2 zaměstnány celoročně na cizí účet, dvě v kombinaci s čs.zbožím a poslední přepravovala většinou ferromateriály do Egypta. U BCC (41%) se dařila kombinace importních přeprav čs. surovin s exportními cestami na cizí účet.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz