Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1986

Při realizaci koncepce obnovy floty byly uzavřenya kontrakty na dodávkou bulkcarrierů: 2 ze SFRJ (39,5tis.DWT) a 2 z PLR (33 tis.DWT).

Byla provedena záměna lodi Košice I., kde prostředky určené na rozsáhlou generální opravu spolu s prostředky, získanými za prodej do šrotu (Taiwan), byly použity k nákupu novější lodi jako “second-hand”  po cca dvanácti letech  v provozu Karlovy Vary. Šlo o osvědčený typ universálních lodí typu “Fortune” z japonských loděnic, s lepšími technicko-provozními parametry a vybavený kvalitním překládacím zařízením.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

14


množství

tis.tun

1873,5

z toho

G

9


z toho

vl.lodě

1842,2


B

5naj.lodě

31,3

kapacita
dopravné

mil.Kčs

480,5

nosnost

tis.DWT

264,2


z toho

vl.lodě

469,0

z toho

G

98,5naj.lodě

11,5


B

165,7


prům.sazba

Kč/1 t

256,5

tonáž

tis.BRT

175,4


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

1393,6


výsledkyzůst.

mil.Kčs

505,1


výkony

mil.Kč

480,9


%

36


odpisy

mil.Kč

81,0

ZP ČNP
režie

mil.Kč

15,6

pořiz.

mil.Kčs

1414,6


zisk

mil.Kč

35,2

zůst.

mil.Kčs

512,7

k rozdělení

mil.Kč

35,2

pracovníci
odvody

mil.Kč

28,4

prům.stav

osob

1083


podíl

%

80,7

z toho

ústředí

141


příděly fondům

mil.Kč

6,8


námořníci

942


nerozd.HV

mil.Kč

Úroveň výsledků stejná jako v předchozím roce, při poklesu výkonů stejný zisk i jeho rozdělení.


dle lodí

 

provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky

 

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Košice I.

5

139

0

114

18

220


13,3

0,8

0,0

0,8

69,7


1,1

87,7

0,0

Vítkovice I.

8

340

0

200

52

870


33,4

14,2

0,0

14,2

106,6


13,4

7,5

0,0

Blaník

18

362

1

33

41

47


31,0

12,3

0,0

12,4

35,6


34,7

2,9

0,1

Sitno

9

375

2

35

45

132


12,1

2,1

0,0

2,1

34,5


6,1

16,5

0,0

Radhošť

8

305

38

27

57

158


24,6

2,3

0,4

2,7

34,8


7,8

12,8

1,2

Kriváň

11

331

13

33

46

92


22,6

2,3

0,0

2,3

34,5


6,8

14,8

0,1

Praha

10

358

13

278

53

1077


38,3

-2,2

5,1

2,8

92,9


3,1

32,6

5,5

Mír II.

14

387

0

77

41

160


75,6

38,5

4,3

42,7

74,2


57,5

1,7

5,7

Bratislava

10

378

0

286

55

821


38,2

4,1

6,0

10,0

105,1


9,5

10,5

5,7

Třinec

11

352

23

268

42

594


44,3

1,3

7,2

8,5

129,3


6,6

15,2

5,6

Orlík II.

11

365

15

121

47

397


35,3

-6,4

15,6

9,2

194,9


4,7

21,2

8,0

Slapy

7

400

0

74

48

397


29,1

3,7

14,7

18,4

172,0


10,7

9,3

8,5

Lipno

9

365

0

91

41

366


26,6

-9,6

13,1

3,5

170,8


2,1

48,4

7,7

Orava II.

8

385

0

80

50

300


28,0

3,9

14,2

18,1

175,8


10,3

9,7

8,1

Vary

7

207

15

126

31

340


16,7

-3,3

2,5

-0,8

82,5


-1,0

-104,9

3,0

vlastní

146

5049

120

1842

670

5970

0

469,0

64,1

83,0

147,1

1513


9,7

10,3

5,5

najaté

1

0

0

31

0

0


11,5

0,8

0,0

0,8147

5049

120

1874

670

5970


480,5

64,9

83,0

147,9

1513


9,8

10,2

5,5
Objektivní podmínky pro provoz námořních lodí se zhoršily v důsledku obecného poklesu sazeb u všech komodit a ve všech směrech a poklesu kursu USD, což se projevilo snížením příjmové stránky při přepravách na čs.i cizí účet. Naproti tomu bylo dosaženo úspor v nákladech uplatňováním ekonomického režimu provozu hlavního motoru,  zefektivněním přeprav speciálního zboží  a snížením pojistných sazeb díky příznivému škodnímu  průběhu.

Při celkovém poklesu zisku, přínosu i návratnosti velice rozdílné výsledky jednotlivých lodí, 4 opět se ztrátou, naproti tomu nadprůměrné Blaník a Mír.


vlastní dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

23

957


104

137

573


94,9

14,1

G

Kuba

2

92


28

13

146


10,5

1,4

G

Levanta

37

759


178

71

228


89,5

38,0

G

ostatní

33

1467


262

198

1103


89,9

9,8

B

cesty

47

1583


1174

224

3453


175,1

42,0

B

T/C

4

191


97

27

468


9,2

2,8146

5049


1843

670

5971


469,0

108,2
Dle relací se podílí na celkovém zisku u liniových lodí Levanta (35%, více než všechny ostatní dohromady), BCC pak 42%.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz