Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1987

V průběhu roku byla  do šrotu prodána loď Vítkovice (Taiwan) a do dalšího provozu loď Kriváň.

Koncem roku bylo zahájeno jednáni s čínskou loděnici Dalian o stavbě jednoho univerzálního bulkcarrieru o nosnosti zhruba 22.500 ,tun, který by měl v provozu doplnit úspěšnou loď KARLOVY V ARY a. pozdě ji nahradit .


V únoru 1987 byl v loděnici Xingang slavnostně položen kýl lodi Vltava s loděničním označením XS 260, první ze série lodí o nosnosti 8 tis.DWT, které loděnice Xingang staví pro Čs. námořní plavbu.

Xingangská loděnice, součást ohromného přístavního komplexu vybudovanáho po válce v blízkosti třetího největšího města ČLR - Tianjinu s 18,5 mil. obyvatelI, zahájila tímto další etapu své činnosti. Založena byla v roce 1945 a zprvu sloužila jako opravárenská loděnice. Později zahájila i stavbu lodí a ke konci roku 1986 již vyprodukovala 256 lodí o celkové tonáží 348 tis.tun DWT. Především to byly lodě pro přepravu kusového zboží, lodě osobní, pomocné a také vrtné soupravy. V současnosti je dokončována série pěti lodí pro kusový náklad - 15.000 tun DWT, zákazníkem je rejdař COSCO - Tianjin, které viditelně vyhovují dobré technické schopnosti této loděnice se 7 tis. zaměstnanců, s moderní technologií a hlavně zájmem prosadit se na trhu.

V minulých letech již loděnice postavila dvě serie lodí o DWT 7tis.tun, avšak pro čs. rejdaře byl v "Shanghai Merchant Shlp Design and Research Institute" připraven nový projekt spojující výsledky moderního lodního stavitelství se specifickými požadavky současného námořního obchodu.

stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

14


množství

tis.tun

1635,9

z toho

G

9


z toho

vl.lodě

1613,9


B

5naj.lodě

22,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

368,4

nosnost

tis.DWT

259,9


z toho

vl.lodě

365,5

z toho

G

98,6naj.lodě

2,9


B

161,3


prům.sazba

Kč/1 t

225,2

tonáž

tis.BRT

171,8


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

1352,6


výsledkyzůst.

mil.Kčs

453,7


výkony

mil.Kč

372,8


%

34


odpisy

mil.Kč

61,0

ZP ČNP
režie

mil.Kč

18,3

pořiz.

mil.Kčs

1372,5


zisk

mil.Kč

51,3

zůst.

mil.Kčs

461,0

k rozdělení

mil.Kč

51,3

pracovníci
odvody

mil.Kč

42,3

prům.stav

osob

1079


podíl

%

82,3

z toho

ústředí

140


příděly fondům

mil.Kč

9,1


námořníci

939


nerozd.HV

mil.Kč

Úbytek 2 lodí se odrazil do snížení přepravních výkonů, díky růstu sazeb se však zlepšil dosažený zisk.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


míle

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Vítkovice I.

1

113

0

37

17

371


2,5

1,1

0,0

1,1

106,6


1,0

100,8

0,0

Blaník

11

358

1

32

52

92


29,4

12,6

0,0

12,6

35,6


35,4

2,8

0,0

Sitno

12

352

20

42

47

92


21,2

1,1

0,0

1,1

34,5


3,2

30,9

0,1

Radhošť

7

388

0

21

46

113


21,0

4,2

0,0

4,2

34,8


12,0

8,3

0,0

Kriváň

5

167

3

21

19

53


10,5

5,0

0,0

5,0

34,5


14,4

6,9

0,0

Praha

9

377

0

265

42

771


45,4

13,3

4,6

18,0

92,9


19,3

5,2

5,0

Mír II.

10

355

19

92

32

175


30,6

0,9

4,1

5,0

74,2


6,7

14,8

5,5

Bratislava

10

344

18

283

43

626


38,5

0,0

5,7

5,7

105,1


5,4

18,4

5,4

Třinec

9

376

2

266

45

679


38,5

11,8

7,3

19,1

129,3


14,7

6,8

5,6

Orlík II.

10

364

0

124

43

355


29,6

0,4

15,1

15,6

194,9


8,0

12,5

7,8

Slapy

8

343

12

83

37

222


25,2

0,0

13,0

13,0

172,0


7,6

13,2

7,6

Lipno

8

366

0

94

40

333


26,6

0,5

13,2

13,6

170,8


8,0

12,5

7,7

Orava II.

8

356

12

80

45

303


27,1

1,3

13,6

14,9

175,8


8,5

11,8

7,7

Vary

9

353

0

172

52

720


19,4

-0,2

4,3

4,1

82,5


5,0

20,0

5,2

vlastní

117

4612

87

1612

560

4905

0

365,5

51,9

80,9

132,9

1443


9,2

10,9

5,6

najaté

1

0

0

22

0

0


2,9

-0,3

0,0

-0,3118

4612

87

1634

560

4905


368,4

51,6

80,9

132,6

1443


9,2

10,9

5,6
Námořní trh se zlepšil, když v důsledku likvidace starších lodí a vzestupu objemu světového obchodu došlo ke zvýšení sazeb především u hromadných substrátů.

Ztrátová pouze Karlovy Vary, řada dalších lodí s výsledkem mírně aktivním, zisk nad 10 mil. pouze 3 lodě.

Cesta jedné najaté lodě skončila menší ztrátou.

 

vlastní dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

23

956


100

130

424


69,9

13,5

G

Kuba

1

41


14

6

71


5,2

1,6

G

Levanta

17

426


119

38

167


31,2

7,8

G

ostatní

38

1626


358

188

1075


114,9

18,8

B

cesty

28

1100


800

126

1984


122,0

36,7

B

T/C

10

463


223

74

1184


22,2

7,1117

4612


1614

562

4905


365,5

85,6
Základem provozu čs.lodí bylo plnění kontraktů na přepravu importního čs.zboží, zejména apatitů, fosfátů, cukru a rud, jeho objem v tunách i hodnotě dopravného klesl proti předchozímu roku, stejně jako v exportu především do oblasti Blízkého a Středního východu (16%) a Levanty snížením přeprav speciálního zboží. Část lodí byly proto provozována na třetí účet. 3 lodě pronajaty Maďarům, část na volném trhu v časovém nájmu nebo na bázi jednotlivých cest  (22% u liniové tonáže). Podíl BCC činil 51%.


Další cesta kolem světa s lodí Karlovy Vary (kpt.Dočekal) z Rotterdamu (Holandsko) do Malajsie,USA, Mexiko, Kanadu, Portoriko do Bristolu (Anglie).

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz