Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1988

Zahájil  činnost společný čs.-čínský smíšený podnik COSSHIP typu joint venture s 50% podílem obou účastníků (ČNP a  COSCO), se sídlem v Praze (15 pracovníků, z toho 9 čs.), pobočkou v Pekingu (5 pracovníků, z toh 3 čs.), do provozu byly nasazeny po jedné lodi z každé strany (Orava II. a Fuhniushan o nosnosti 15 tis.DWT) v dálněvýchodní relaci (předpokládaný objem vzájemné výměny zboží 400 tis.tun ročně). Nájemné placené mateřským společnostem bylo stanoveno na 4000 USD/loď/den, dopravné placeno 50% ve volné měně a 50% v clearingu (čínskými subjekty v cl.Sfrs a čs.v převoditelných Rbl, poměr změněn na 60% VM a 40% clearing). Jako nakládací přístavy byly stanovena polské přístavy Gdynia/Gdansk, perspektivně jugoslávské Rijeka/Koper. 


Počet lodí k počátku roku nižší o 2 jednotky vyřazené v minulém roce.

Došlo ke zpoždění předání novostaveb z Číny, PLR a SFRJ vinou partnerských loděnic, z původně předpokládaných 5 lodí dodány pouze dvě. Lodě pro přepravu kusových nákladů byly pro potřeby ČNP postaveny v ČLR v létech 1988-89 jako tzv. “tweendeckery”, vesměs s nosností kolem 8 tis.DWT. V tomto roce byly dodány první dvě  lodě Vltava  a Otava o velmi vysokém standardu.

Koncem srpna 1988 byl s konečnou platností schválen kontrakt na stavbu tří bulkcarrierů typu Panamax o nosnosti 64 tis.DWT. Lodě pro ČNP postaví loděnice Okpo, ležící nedaleko Pusanu v Jižní Koreji. .Stavba byla zahájena v listopadu

Stavba bude probíhat pod dohledem Lloyd's Register of Shipping a čtyřčlenného stavebního dozoru CNP. Na Iodích je uplatněna unifikace ČNP v oblasti výpočetního střediska automatiky, navigačního a spojového vybavení.

Loděnice Okpo patří k největším a nejmodernějším na světě. Leží na ostrově Koje asi 40 km jihovýchodně od Pusanu. Loděnice byla postavena a uvedena do provozu počátkem osmdesátých let a má dva velké suché doky. Ve větším z nich je : možno stavět lodě až do velikosti 1 milion DWT a v menším do velikosti 350.000 DWT. Roční kapacita loděnice je 360 tis. tun zpracované oceli a 1,2 mil. GRT novostaveb.

Z této mamutí kapacity vyplývá i poněkud odlišný postup stavby našich lodí. První dvě: "TATRY" a "SUMAVA" budou stavěny současně v jednom doku.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

12


množství

tis.tun

1826,5

z toho

G

8


z toho

vl.lodě

1632,6


B

4naj.lodě

193,8

kapacita
dopravné

mil.Kčs

422,5

nosnost

tis.DWT

212,7


z toho

vl.lodě

396,2

z toho

G

92,7naj.lodě

26,3


B

120,1


prům.sazba

Kč/1 t

231,3

tonáž

tis.BRT

142,2


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

1212,9


výsledkyzůst.

mil.Kčs

374,7


výkony

mil.Kč

436,5


%

31


odpisy

mil.Kč

77,3

ZP ČNP
režie

mil.Kč

19,4

pořiz.

mil.Kčs

1234,7


zisk

mil.Kč

46,4

zůst.

mil.Kčs

379,2

k rozdělení

mil.Kč

46,4

pracovníci
odvody

mil.Kč

37,1

prům.stav

osob

1070


podíl

%

80,0

z toho

ústředí

137


příděly fondům

mil.Kč

9,3


námořníci

933


nerozd.HV

mil.Kč

Stav pracovníků ústředí klesl o další 3, zůstatková hodnota lodí klesay na 31%.. Úbytek 2 zcela odepsaných lodí se odrazil v poklesu HV, podíl odvodů stále 80%.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Blaník

10

322

18

41

46

91


33,8

10,9

0,0

10,9

35,6


30,6

3,3

0,0

Sitno

10

358

0

44

52

156


25,8

6,3

0,0

6,3

34,5


18,1

5,5

0,0

Radhošť

8

307

24

30

44

113


20,8

1,8

0,0

1,8

34,8


5,1

19,6

0,0

Praha

12

342

3

359

63

1035


50,2

24,8

0,0

24,9

92,9


26,8

3,7

0,0

Mír II.

9

356

3

110

36

366


29,9

8,3

2,7

11,0

74,2


14,8

6,8

3,6

Bratislava

11

378

0

303

55

1132


48,6

19,2

5,9

25,1

105,1


23,9

4,2

5,6

Třinec

9

350

29

271

60

1011


46,5

6,6

7,3

13,9

129,3


10,8

9,3

5,6

Orlík II.

8

352

18

76

51

315


28,1

3,5

10,6

14,1

194,9


7,2

13,8

5,4

Slapy

8

335

0

87

35

201


25,4

6,4

9,5

15,8

172,0


9,2

10,9

5,5

Lipno

6

365

15

55

52

338


27,5

-1,6

11,2

9,6

170,8


5,6

17,8

6,5

Orava II.

5

332

8

54

47

441


16,7

-8,8

11,5

2,7

175,8


1,6

64,3

6,6

Vary

8

311

26

158

55

814


18,5

-3,5

4,2

0,8

82,5


0,9

110,0

5,1

Vltava

8

261

8

45

33

144


24,3

-5,0

10,8

5,8

205,5


2,8

35,4

5,2

vlastní

112

4369

152

1633

629

6157

0

396,2

68,9

73,6

142,5

1508


9,5

10,6

4,9

najaté

10

0

0

194

0

0


26,3

-0,2

0,0

-0,2122

4369

152

1827

629

6157


422,5

68,7

73,6

142,3

1508


9,4

10,6

4,9
Příznivá konjunkturní situace pokračovala, sazby se dále zpevňovaly , což bylo při dalším poklesu objemu čs.zboží (tradiční exportní přepravy cukru a železné rudy) využito k pronájmům na cizí účet, 3 lodě pronajaté Maďarům za výhodnou rublovou sazbu, ostatní převážně za volné měny. Efektivnost přeprav se výrazně zvýšila, zejména růstem přeprav i zisku u tonáže pronajaté za volnou měnu.

Ve ztrátě 4 lodě, nejvíce přispěly BCC Praha a Bratislava.

K uvolnění kapacity BCC byly tradiční odvozy sovětských apatitů zajištěny najatou sovětskou tonáží (10 cest), které skončily nepatrnou ztrátou.


vlastní dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

22

830


117

112

418


66,7

12,3

G

Levanta

10

249


73

26

150


19,2

3,3

G

ostatní

40

1909


352

258

1595


146,4

35,7

B

cesty

28

831


819

133

2304


122,8

56,0

B

T/C

12

550


272

100

1689


41,1

19,5112

4369


1633

629

6156


396,2

126,9


Na zisku vlastních lodí se BCC podílí 59%, u liniových lodí 10% tvoří BSV, 3% Levanta  a 28% tonáž pronajatá na třetí účet.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz