Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1989

Politické změny vedly i ke zrušení zákazu najíždění přístavů Jižní Koreje, Taiwanu a Chile.
Nejúrodnější rok z hlediska přírůstku nových lodí . Do provozu uvedeny další dvě osmitisícovky z čínské série Berounka  a  Sázava, z polských loděnic ve Štětíně dodány  dva moderní bulkcarriery, sesterské lodě Dunaj a Labe po 32 tis.DWT a z jugoslávské loděnice v dnes již chorvatské Rijece “bulkcarriery” se jmény Košice II. a Vítkovice II. S nosností po 41 tis.DWT. (jde o novostavby pod dříve již použitým názvem).
Počet lodí vzrostl koncem roku na rekordních dvacet.stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

14


množství

tis.tun

2145,6

z toho

G

10


z toho

vl.lodě

1967,3


B

4naj.lodě

178,3

kapacita
dopravné

mil.Kčs

599,4

nosnost

tis.DWT

227,6


z toho

vl.lodě

574,2

z toho

G

107,5naj.lodě

25,2


B

120,1


prům.sazba

Kč/1 t

279,3

tonáž

tis.BRT

155,0


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

1671,5


výsledkyzůst.

mil.Kčs

700,1


výkony

mil.Kč

628,7


%

42


odpisy

mil.Kč

116,8

ZP ČNP
režie

mil.Kč

20,9

pořiz.

mil.Kčs

1697,1


zisk

mil.Kč

109,4

zůst.

mil.Kčs

707,6

k rozdělení

mil.Kč

109,4

pracovníci
odvody

mil.Kč

87,5

prům.stav

osob

1133


podíl

%

80,0

z toho

ústředí

141


příděly fondům

mil.Kč

21,9


námořníci

992


nerozd.HV

mil.Kč

Postupné zařazení nových lodí do provozu se odrazilo v růstu přepraveného množství v tunách, které poprvé v jednom roce překročilo hranici dvou milionů tun (na čemž se podílí i cizí najaté lodě). HV se více než zdvojnásobil, podíl odvodů zůstal na 80%.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Blaník

10

394

0

45

55

183


28,3

6,4

0,0

6,4

35,6


17,9

5,6

0,0

Sitno

14

326

30

67

46

156


26,5

3,5

0,0

3,5

34,5


10,1

9,9

0,0

Radhošť

10

394

1

43

54

161


26,7

5,4

0,0

5,5

34,8


15,7

6,4

0,1

Praha

10

328

25

284

54

1039


54,8

19,5

0,8

20,3

92,9


21,8

4,6

0,8

Mír II.

5

331

1

47

50

383


31,9

12,2

0,1

12,3

74,2


16,6

6,0

0,1

Bratislava

13

327

24

366

57

1054


56,6

15,8

3,6

19,4

105,1


18,4

5,4

3,4

Třinec

7

326

0

198

60

1199


57,9

21,3

6,3

27,6

129,3


21,4

4,7

4,9

Orlík II.

6

226

0

78

33

323


30,5

11,2

6,5

17,7

194,9


9,1

11,0

3,3

Slapy

7

382

16

73

50

290


38,6

14,1

10,1

24,3

172,0


14,1

7,1

5,9

Lipno

7

344

1

78

49

426


38,7

10,7

8,6

19,3

170,8


11,3

8,8

5,0

Orava II.

4

347

4

49

43

472


20,8

0,5

8,9

9,4

175,8


5,4

18,7

5,1

Vary

7

347

1

143

69

1077


30,0

14,8

4,2

19,0

82,5


23,0

4,3

5,1

Vltava

12

343

14

68

54

215


23,1

-5,7

15,9

10,2

205,5


4,9

20,2

7,7

Otava

9

360

25

48

61

193


23,5

-8,2

16,5

8,3

198,9


4,2

23,9

8,3

Dunaj

9

317

6

255

55

1051


50,7

22,4

12,2

34,6

196,5


17,6

5,7

6,2

Berounka

7

136

29

35

23

77


16,8

-0,3

5,6

5,3

189,1


2,8

35,6

3,0

Labe

2

109

4

52

17

394


13,3

4,2

4,3

8,5

210,7


4,0

24,8

2,1

Vítkovice II.

1

42

3

38

11

218


5,5

-0,1

2,3

2,2

178,9


1,2

82,0

1,3

vlastní

140

5379

184

1967

841

8911

0

574,2

147,8

106,0

253,7

2482


10,2

9,8

4,3

najaté

9

0

0

178

0

0


25,2

0,8

0,0

0,8149

5379

184

2145

841

8911


599,4

148,6

106,0

254,5

2482


10,3

9,8

4,3


Sazby na námořním trhu si udržely předcházející vysokou úroveň, což bylo využito k pronájmům za volnou měnu, jejichž podíl dále rostl. Problémy s vhodným zaměstnáním bylo u přestárlých lodí typu Blaník i u čínských novostaveb, vzhledem jejich vysokým pevným nákladům (vyplývajícím z odpisů). Přepravy pro čs.zahraniční obchod (v importu tradiční rudy a cukr, v importu zboží HTS) i  pro Maďary (pronajata pouze 1 loď) dále klesly ve prospěch volných měn. V důsledku rozšíření floty a dodávce moderních lodí, vybavených moderní technikou, které bylo možno rentabilně zaměstnat na třetí účet při příznivé konjunkturní situaci, se zvýšil objem přeprav i jejich efektivnost.

Ztrátu vykázaly všechny 3 čínské novostavby i Vítkovice II. na své první cestě.

Odvozy apatitů z Murmaňska  zajišťovala s mírným ziskem najatá sovětská tonáž (9 cest) .


vlastní dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

24

1070


121

150

648


89,3

20,8

G

DV

5

297


36

47

278


31,5

8,9

G

Levanta

12

206


65

22

94


19,2

5,1

G

ostatní

50

2010


403

297

1854


39,6


B

cesty

31

1371


888

173

3292


182,0

89,4

B

T/C

18

425


448

151

2740


86,9

42,5140

5379


1961

840

8906


574,2

206,4
Na zisku vlastních lodí se nejvíce podílí BCC 64%, u liniových lodí 16% tvoří odvozy čs.zboží a 19% pronajatá tonáž.
Loď Lipno (velitel kpt. ..............) uskutečnila cestu kolem světa (začátek 19.2. i konec 19.9. jihovýchodní cíp italské Sicílie  Cape Passero  přes 12 přístavů v 11 zemích ve 4 světadílech za 211 dní -  přesně 7 měsíců).

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz