Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1954

K řízení námořního podnikání byla vytvořena pod náměstkem  Böhnelem skupina Rejdařství, v níž pracovali: jako vedoucí Skřivánek, dále Biederman, Huraj, Frühauf, Šafařík, Ptáček, Tůma, Kotouš a další. Na každou cestu byl vypracován provozní plán a předběžná kalkulace, které byly po skončení cesty a účetní uzávěrce příslušných nákladů a příjmů vyhodnoceny s příslušnými závěry.


Stav floty se změnil až v průběhu roku, začátkem roku se na první plavbu vydala loď J.Fučík (první naše loď s kvalitním radarem Kelvin&Hughes), koncem roku k ní přibyla další čínská loď Lidice (na tehdejší dobu velmi moderní loď s nástavbou rozdělenou na dvě části s kvalitním interiérem a saunou,  jako naše první loď poháněná jednoduchým a spolehlivým vznětovým motorem), postavená (jako první novostavba) ve finském Turku téhož roku, která však první cestu ukončila až v následujícím roce.


stav k 1.1.
za roklodě

počet

1,0


přepravaz toho

čs.

1,0


množství

tis.tun

28,2


čín.

0,0


z toho

čs lodě

8,3

kapacita

čín.lodě

19,9

nosnost

tis.DWT

10,5naj.lodě


tonáž

tis.BRT

6,5


dopravné

mil.Kčs

6,7

hodnota
z toho

čs.lodě

1,6

pořiz.

mil.Kčs

13,0čínské

5,2

zůst.

mil.Kčs

11,5naj.lodě%

89,0


prům.sazba

Kč/1 t

238,3
Po opravách v Šanghaji, trvajících rekordních 666 dní, při nichž byla loď Republika I.  totálně rekonstruována vč.nástavby, začala další cesta lodi 16.6. zpět do Evropy (cesta začala být označována opět číslem 1).


dle lodí

provozní výsledky


tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

RE I.

1

91

166

8

13

110


1,6

-0,1

0,7

0,6

13,0


4,4

22,6

5,5

FU

4

279

26

20

43

194


5,2

0,0

0,5

0,5

15,9


3,3

30,7

3,0

celkem

5

370

192

28

56

304


6,7

-0,1

1,2

1,1

28,9


3,8

26,4

4,1
Jediná cesta lodi Republika skončila ztrátou, zisk ostatních cest lodi Fučík byl jen o málo větší než  náklady na dokováním této lodi.


dle relací

prov.

kat.

relace

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G

DV

5

370


28

56

304


6,7

0,5
Všechny cesty realizovány v DV relaci, z toho 2 exportní a 2 importní při vzájemné výměně zboží, následovala 1 mezicesta z Colomba do Kantonu.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz