Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1991

Začalo se projevovat vytvoření některých legislativních podmínek, nutných k úspěšné komerční činnosti. Státní zásahy do činnosti podniku se zredukovaly na minimum a výrazně se posílilo právo podniku na samostatné rozhodování o své finanční, komerční a investiční politice. Podnik se více soustředil na aktivity, související bezprostředně s námořní dopravou a s tím související rozhodnutí o vyčlenění ostatních činností do dceřinných společností.
Díky dobré sazební úrovni světového námořního trhu, příznivému vývoji kurzu Kčs, redukci státních zásahů do činnosti podniku a zvýšení kvality komerční a řídící práce, ovlivněné zdokonalením sítě výpočetní techniky a systému výměny informací  s loděmi prostřednictvím satelitní komunikace dosáhl podnik opět dobrých výsledků.
Liberalizace v měnové oblasti  (kurz USD se zvýšil z 18,2Kč na 29,5 Kč za 1 USD) se odrazil i v hodnotě finančních výsledků. Při nezměněné ceně starých lodí  (uvedených do provozu do 31.12.1990) se výrazně změnily výsledky hospodaření.
V rámci deblokace čs. státních pohledávek v  Rumunsku, byl roku 1991 s rumunským podnikem “Navexim” podepsán kontrakt na stavbu dvou tankerů (o nosnosti po 85 tis.DWT), které stavěly loděnice v Konstantě a v Mangalii. Tyto novostavby však ČNP r. 1994 odprodala, aniž by byly začleněny do naší námořní floty.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

18


množství

tis.tun

2566,0

z toho

G

9


z toho

vl.lodě

2566,0


B

9naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

1179,1

nosnost

tis.DWT

443,2


z toho

vl.lodě

1179,1

z toho

G

108,7naj.loděB

334,5


prům.sazba

Kč/1 t

459,5

tonáž

tis.BRT

282,5


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

3274,0


výsledkyzůst.

mil.Kčs

2083,1


výkony

mil.Kč

1204,9


%

64


odpisy

mil.Kč

216,6

ZP ČNP
režie

mil.Kč

44,2

pořiz.

mil.Kčs

3312,8


zisk

mil.Kč

273,9

zůst.

mil.Kčs

2101,1

k rozdělení

mil.Kč

281,0

pracovníci
odvody

mil.Kč

150,7

prům.stav

osob

1242


podíl

%

53,6

z toho

ústředí

113


příděly fondům

mil.Kč

130,4


námořníci

1129


nerozd.HV

mil.Kč

Při nižším objemu přepravy zboží,ale opět přes 2,5 mil., z toho zboží pro čs přepravce pouze 50 tis.tun) se výrazně zvýšila hodnota dopravného, která poprvé stejně jako výkony překročila hodnotu jedné miliardy a zisk se vyšplhal ke třemstům milionům Kč. Dotace FMZO činily 7,1 mil.Kč, z rozdělení činily odvody větší polovinu prostředků.

Nosnost BCC překročila 300 tis.DWT, pořizovací hodnota ZP lodí i ústředí překročila 3 miliardy Kč a zůstatková hodnota činila více než 2 miliardy (64% pořizovací). Zvýšený důraz na využívání nejmodernějších postupů, materiálů a techniky (zejména výpočetní) se projevil v poklesu počtu pracovníků, především v ústředí.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Praha

7

367

12

187

62

1038


78,0

26,1

0,3

26,4

92,9


28,4

3,5

0,3

Mír II.

7

301

3

82

32

256


39,6

9,6

0,0

9,7

74,2


13,0

7,7

0,1

Bratislava

8

392

0

210

67

1237


112,2

32,9

0,2

33,1

105,1


31,5

3,2

0,2

Třinec

9

327

24

257

59

1228


75,6

9,5

0,0

9,5

129,3


7,4

13,6

0,0

Orlík II.

6

315

22

71

51

457


50,8

2,0

9,7

11,7

194,9


6,0

16,7

5,0

Slapy

6

316

18

76

45

315


40,9

-6,3

8,5

2,2

172,0


1,3

77,7

5,0

Lipno

6

342

0

57

45

361


45,9

3,8

8,5

12,4

170,8


7,2

13,8

5,0

Orava II.

8

374

0

67

54

368


48,6

14,0

9,7

23,7

175,8


13,5

7,4

5,5

Vary

7

339

13

128

58

840


61,9

18,7

4,3

23,0

82,5


27,9

3,6

5,2

Vltava

11

364

0

50

65

234


41,3

-0,9

16,2

15,4

205,5


7,5

13,4

7,9

Otava

10

315

13

38

54

151


32,3

-4,6

14,1

9,5

198,9


4,8

21,0

7,1

Dunaj

6

382

1

156

82

1502


87,7

36,1

16,4

52,5

196,5


26,7

3,7

8,3

Berounka

10

349

1

31

48

77


33,4

-2,0

14,4

12,4

189,1


6,6

15,2

7,6

Labe

8

353

1

238

77

1748


98,6

35,5

16,2

51,7

210,7


24,5

4,1

7,7

Vítkovice II.

7

350

0

260

79

1958


86,5

38,8

18,6

57,5

178,9


32,1

3,1

10,4

Sázava

10

343

15

60

66

311


37,9

-4,7

14,1

9,5

181,7


5,2

19,2

7,8

Košice II.

7

388

4

242

66

1635


106,7

39,6

20,5

60,0

175,8


34,1

2,9

11,6

Tatry

6

367

1

356

77

2396


101,4

35,7

36,4

72,1

455,4


15,8

6,3

8,0


139

6284

128

2566

1087

16112


1179,1

283,8

208,3

492,1

3190


15,4

6,5

6,5
Tonáž byla provozována výlučně na trampové bázi převážně na cizí účet na bázi jednotlivých cest,a časových nájmů vč. střednědobých. 12 lodí bylo provozováno z ústředí v Praze a. komerční provoz 6 bulkcarierů byl převeden do pobočky Intraspedu Londýn, který i nadále vykonával brokerskou činnost pro lodě operované z Prahy.

Provozní výsledky i přínos výrazně vzrostly, ztrátové opět 4 čínské osmitisícovka a Slapy, ztrátové opět všechny čínské a Slapy.


vlastní dle kategorií

počet
 

 

tuno
kat.

relace

lodí

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G


9

74

3019

72

532

460

2530


371

11

B


9

65

3265

56

2034

627

13582


808

273

celkem


18

139

6284

128

2566

1087

16112


1179

284
Vzhledem ke ztrátě čs.trhu námořních přeprav a zaměstnání lodí na cizí účet, není již sledován provoz dle relací, ale dle kategorií lodí (lodě pro přepravu hromadných nákladů-BCC-dříve též jako trampová tonáž, lodě pro přepravu kusových zásilek-GC-dříve též jako liniová tonáž), ze zisku jsou odečteny náklady na opravy (dříve vykazován provozní zisk bez nákladů na opravy). Výraznou převahu mají lodě BCC,.které představují sice polovinu provozovaných jednotek s menší polovinou realizovaných cest , ale s trojnásobnou nosností v DWT a převahou v přepraveném množství, příjmech za dopravné a zejména v zisku (96%).

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz