Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1992

Podle zákona 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) byly opět novelizovány stanovy ČNP. Společnost byla zprivatizována v 1.vlně kupónové privatizace a k vlastníkům patřil FINOP, Čechofracht, cca 50 investičních privatizačních fondů (z nichž největší byly PIAS, KIS, YSE a SIS), restituční fond  a dále téměř 20 tis. držitelů investičních kuponů a  zaměstnaneckých akcií. Základní kapitál činil 1,325 miliardy Kč a byl rozvržen 1,3 mil. akcií na majitele v nominální hodnotě 1 tis.Kčs/kus a 2,5 tis. zaměstnaneckých akcií na jméno v nominální hodnotě 10 tis.Kčs/kus. Akcie jsou obchodovány na nekotovaném trhu pražské Burzy senných papírů a v RM-Systému.
Aktivity ČNP se rozšířily o majetkové účasti v dceřinných společnostech v tuzemsku (COS-SERVIS, obhospodařující technicko-hospodářský provoz a nemovitý majetek ČNP v tuzemsku) i zahraničí (COS BULK Londýn,  přebírající aktivity INTRASPEDU a COS-SUN a COS-STAR na Maltě, provozující část lodí ČNP -Vítkovice II. a budoucí Svitavu - pod maltskou vlajkou). Tyto společnosti sloužily i k tvorbě finančních zdrojů pro splácení dlouhodobých půjček na pořízení těchto lodí  i budoucí investiční výstavby.
V souladu se záměrem restrukturalizace floty byly v srpnu podepsány kontrakty na stavbu dvou lodí typu Panamax 70tis.DWTs korejskou loděnicí Daewoo.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

18


množství

tis.tun

2382,0

z toho

G

9


z toho

vl.lodě

2382,0


B

9naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

1062,8

nosnost

tis.DWT

443,7


z toho

vl.lodě

1062,8

z toho

G

109,2naj.loděB

334,5


prům.sazba

Kč/1 t

446,2

tonáž

tis.BRT

282,5


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

3299,9


výsledkyzůst.

mil.Kčs

1898,1


výkony

mil.Kč

1212,2


%

58


odpisy

mil.Kč

403,0

ZP ČNP
režie

mil.Kč

54,6

pořiz.

mil.Kčs

3489,2


zisk

mil.Kč

69,9

zůst.

mil.Kčs

2060,3

k rozdělení

mil.Kč

77,0

pracovníci
odvody

mil.Kč

37,9

prům.stav

osob

1132


podíl

%

49,2

z toho

ústředí

100


příděly fondům

mil.Kč

16,1


námořníci

1032


nerozd.HV

mil.KčStav ZP se výrazně zvýšil v ústředí nákupem nové techniky, zejména výpočetní, což se projevilo v odpisech. Při poklesu počtu pracovníků v ústředí (přesun do dceřinné společnosti) vzrostly mzdové náklady. Meziroční růst režie ústředí byl ovlivněn ještě kurzovými rozdíly a přeceněním dvizových aktiv a pasiv.

Na dividendách bylo vyplaceno (poprvé) 20,9 mil.Kč.
dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Praha

8

325

21

217

56

996


40,3

6,4

0,1

6,4

92,9


6,9

14,4

0,1

Mír II.

6

374

0

66

58

522


45,5

11,6

0,9

12,5

74,2


16,9

5,9

1,2

Bratislava

10

336

28

245

61

1235


59,1

4,8

0,1

4,9

105,1


4,7

21,2

0,1

Třinec

8

379

0

197

56

1215


50,3

23,6

0,2

23,8

129,3


18,4

5,4

0,2

Orlík II.

8

360

0

56

71

390


52,4

10,5

10,4

20,9

194,9


10,7

9,3

5,4

Slapy

7

361

0

65

77

560


49,4

15,3

9,0

24,3

172,0


14,1

7,1

5,2

Lipno

8

389

3

66

57

367


56,4

12,9

9,8

22,7

170,8


13,3

7,5

5,7

Orava II.

5

370

0

55

43

352


44,5

-29,1

9,6

-19,5

175,8


-11,1

-9,0

5,5

Vary

6

331

0

106

52

714


57,9

23,9

1,4

25,4

82,5


30,7

3,3

1,7

Vltava

11

344

29

58

63

227


39,5

-5,1

16,4

11,3

205,5


5,5

18,2

8,0

Otava

9

403

12

50

63

255


51,4

-9,3

17,8

8,6

198,9


4,3

23,2

9,0

Dunaj

7

378

10

212

71

1526


82,5

2,2

16,3

18,5

196,5


9,4

10,6

8,3

Berounka

14

391

1

66

57

210


45,5

5,5

16,1

21,6

189,1


11,4

8,7

8,5

Labe

6

389

0

171

66

1514


86,5

33,7

17,9

51,6

210,7


24,5

4,1

8,5

Vítkovice II.

6

376

8

205

54

1214


77,3

23,0

21,1

44,2

178,9


24,7

4,0

11,8

Sázava

9

368

1

51

54

234


43,7

2,4

14,4

16,8

181,7


9,3

10,8

7,9

Košice II.

6

372

9

226

79

1768


74,9

22,9

19,8

42,7

175,8


24,3

4,1

11,3

Tatry

5

368

11

270

69

2349


105,7

19,2

37,5

56,8

455,4


12,5

8,0

8,2


139

6614

133

2382

1107

15648


1062,8

174,5

219,0

393,6

3190


12,3

8,1

6,9


Po optimistickém začátku došlo v souvislosti se zpomalením růstu světové ekonomiky k prudkému poklesu sazeb za dopravné, zaměstnání floty bylo však zčásti pokryto  dlouhodobými nájmy, uzavřenými v době příznivého trhu, takže pokles se projevil především u krátkodobých nájmů nebo nájmů na cestu.

Ztrátové lodě pouze 3, ale s vysokým propadem Oravy II., s vyjímkou Třince a Karlových Varů se zhoršily výsledky ostatních BCC. U floty se tak snížil celkový zisk, přínos i návratnost, ale na slušných 12%.
vlastní dle kategorií

počet


kat.

relace

lodí

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G


9

77

3360

46

533

543

3117


428

15

B


9

62

3254

87

1849

564

12531


634

160

celkem


18

139

6614

133

2382

1107

15648


1063

175


I nadále dominují BCC přes snížení podílu na zisku na 92%, tonáž GC mírně zlepšila zisk i podíl na 8%.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz