Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1995

Došlo k zásadní změně vlastníků a majoritu získala společnost Stratton Investments , spojená se skupinou Harvard Group, z jejíchž řad byl jmenován valnou hromadou v červnu 1 pracovník do představenstva a 1 do dozorčí rady. Všechny akcie byly převedeny na doručitele (veřejně obchodovatelné) s nominální hodnotou 1 tis.Kč/kus. Jejich cena se na kapitálovém trhu pohybovala mezi 1500-1850 Kč za kus.

Byla založen další dceřinná společnost v tuzemsku: COS – Crew Management, zabezpečující obsazování lodí posádkou (pro ČNP i zahraniční partnery, též v souvislosti s aplikací nového systému odměňování a zavedení u 4 lodí mezinárodní systém odměňování podle standardů ITF. 

V rámci koncepce restrukturalizace floty byly odprodány zbývající 3 sesterské lodě Otavy – Vltava (stejně jako Otava slovenské společnosti Dunajplavba), Sázava a Berounka.

S řeckou firmou Salamis Shippyard byl podepsán kontrakt na dostavbu dvou novostaveb z Rumunska o nosnosti  29 043 DWT, z nichž první Svitava z loděnice Mangalia byla uvedena do provozu v polovině roku a druhá Morava nebyla vůbec předána. S čínskou loděnicí Guangshou Shipyard International byly v březnu a listopadu podepsány kontrakty na dodávku čtyř lodí o nosnosti 26 tis.DWT ( Jan Hus, Jan Žižka, Prokop Holý, Jan Želivský), s postupným dodáním v průběhu roku 1997.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

15


množství

tis.tun

2804,0

z toho

G

7


z toho

vl.lodě

2804,0


B

8naj.lodě


kapacita
dopravné

mil.Kčs

1155,8

nosnost

tis.DWT

428,1


z toho

vl.lodě

1155,8

z toho

G

87,4naj.loděB

340,7


prům.sazba

Kč/1 t

412,2

tonáž

tis.BRT

263,0


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

3594,6


výsledkyzůst.

mil.Kčs

2143,4


výkony

mil.Kč

1421,9


%

60


odpisy

mil.Kč

147,1

ZP ČNP
režie

mil.Kč


pořiz.

mil.Kčs

3789,2


zisk

mil.Kč

362,2

zůst.

mil.Kčs


k rozdělení

mil.Kč

362,1

pracovníci
odvody

mil.Kč

0,1

prům.stav

osob

831


podíl

%

0,0

z toho

ústředípříděly fondům

mil.Kčnámořnícinerozd.HV

mil.Kč

359,2
K počátku roku počet lodí, jejich hodnota i přepravní parametry klesly, stejně jako v předchozím roce je vykázán zisk již po zdanění, opět vyplaceny dividendy a větší část zisku nebyla rozdělena. Na dividendách a tantiemách bylo vyplaceno 64,4 mil:kč.dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Třinec

9

400

14

255

66

1862


52,0

11,7

0,0

11,7

129,3


9,0

11,1

0,0

Orlík II.

7

351

9

78

50

551


39,5

-0,7

13,4

12,7

194,9


6,5

15,4

6,9

Slapy

11

393

13

117

75

799


56,5

1,1

11,6

12,7

172,0


7,4

13,5

6,8

Lipno

9

351

19

95

71

751


52,9

-1,2

12,6

11,4

170,8


6,7

15,0

7,4

Orava II.

6

360

6

65

44

483


32,3

-2,2

12,3

10,0

175,8


5,7

17,5

7,0

Vary

8

370

12

152

65

1240


45,8

12,9

0,0

12,9

82,5


15,7

6,4

0,0

Vltava

5

156

4

27

27

143


16,1

-1,6

13,7

12,1

205,5


5,9

17,0

6,7

Dunaj

8

392

7

223

85

2364


85,4

32,1

12,2

44,3

196,5


22,5

4,4

6,2

Berounka

10

308

20

46

51

234


32,3

-6,7

13,0

6,3

189,1


3,3

29,9

6,9

Labe

6

375

6

171

58

1650


61,7

17,9

14,2

32,2

210,7


15,3

6,6

6,7

Vítkovice II.

7

386

8

242

67

2308


99,4

83,3

0,0

83,3

178,9


46,6

2,1

0,0

Sázava

6

215

4

31

35

183


22,4

-2,2

12,8

10,6

181,7


5,8

17,2

7,0

Košice II.

9

340

15

325

82

2939


116,7

50,4

0,0

50,4

175,8


28,7

3,5

0,0

Tatry

7

354

7

406

81

4664


100,3

30,0

31,0

61,0

455,4


13,4

7,5

6,8

Beskydy

7

342

7

415

79

4707


117,7

102,7

0,0

102,7

876,0


11,7

8,5

0,0

Svitava

6

126

6

156

60

1560


224,9

128,2

0,0

128,2

773,0


16,6

6,0

0,0


121

5218

158

2804

994

26438


1155,8

455,9

146,8

602,7

4368


13,8

7,2

3,4
Podmínky trhu pro provoz byly dobré a zejména lodě pro hromadný náklad typů Panamax a Handysize dosáhly historicky nejvyšších sazeb. Při vytěžování tonáže byly využity všechny možnosti nájmů dlouho a střednědobých i krátkodobých za účelem využití pozitivních výkyvů námořního trhu. Všechny kapacity byly celoročně plně využity, ve většině případů u prvotřídních nájemců, což se odrazilo opět v dobré úrovni hospodářských výsledk který se zlepšil v objemu i kvalitativních ukazatelích návratnosti..

S vyjímkou Slap všechny lodě GC ztrátové, naproti tomu všechny BCC v zisku.,


vlastní dle kategorií

počet


kat.

relace

lodí

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G


7

54

2134

76

460

352

3144


252

-14

B


9

67

3084

82

2344

642

23294


904

469

celkem


16

121

5218

158

2804

994

26438


1156

456
Skupina GC opět ztrátová, naproti tomu výrazné zlepšení BCC nejenže kompenzovalo tuto ztrátu, ale přispělo i k výraznému růstu zisku.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz