Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1996

Jako největší akcionáři jsou vykazováni Glomar Trading, Kypr, Daventree, Kypr a Norkema Holdings, Kypr (celkem 87,3% akcií), jejichž zájmy v představenstvu i dozorčí radě zastupují pracovníci Harvard Group,  kteří obsadili po únorové a červnové valné hromadě většinu míst počtu členů těchto orgánů (představenstvo (6 v sedmičleném představenstvu, pouze GŘ ČNP jako předseda, 4 v šestičlené dozorčí radě, 2 jako zástupci zaměstnanců ČNP).

Podnik se transformoval do holdingové organizační struktury a řízení skupiny podniků České námořní plavby, zahrnující vedle mateřského podniku dceřinné společnosti v tuzemsku i zahraničí.

Další majetkové účasti byly založeny na Maltě  COS – VENUS (Třinec), NEPTUNE (Tatry), MERCURY (Košice II.), URANUS (Labe)  a PLUTO (Dunaj)  a Kypru - ARNEB (Slapy) a TRICOLOR (různé aktivity spojené převážně s námořním podnikáním).

Byl realizován úspěšný prodej dvou starých lodí Karlovy Vary a Orlík II., do provozu byla uvedena loď Šumava (sesterská loď Beskydy z korejské loděnice Okpo (o nosnosti 70 tis. DWT).


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

13


množství

tis.tun

3077,0

z toho

G

4


z toho

vl.lodě

3077,0


B

9naj.lodě


kapacita
dopravné

mil.Kčs

952,4

nosnost

tis.DWT

433,8


z toho

vl.lodě

952,4

z toho

G

64,1naj.loděB

369,7


prům.sazba

Kč/1 t

309,5

tonáž

tis.BRT

261,3


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

3804,8


výsledkyzůst.

mil.Kčsvýkony

mil.Kč

1340,9


%

0


odpisy

mil.Kč

86,7

ZP ČNP
režie

mil.Kč


pořiz.

mil.Kčszisk

mil.Kč

434,1

zůst.

mil.Kčs


k rozdělení

mil.Kč

434,1

pracovníci
odvody

mil.Kč

0,9

prům.stav

osob

709


podíl

%

0,2

z toho

ústředípříděly fondům

mil.Kč

3,8


námořnícinerozd.HV

mil.Kč

424,0
Provoz zvýšeného počtu BCC se odrazil v překročení 3 milionové hranice objemu přeprav v tunách, zisk po zdanění byl vykázán jako nerozdělený, dividendy již nebyly vypláceny, tantiemy činily 6,3 mil.Kč. Část údajů (struktura pracovníků, zůstatková hodnota ZP) chybí.


dle lodí

 

provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Třinec

9

374

14

255

66

1862


52,0

11,7

0,0

11,7

129,3


9,0

11,1

0,0

Orlík II.

2

101

3

22

14

157


11,3

-0,2

13,4

13,2

194,9


6,8

14,8

6,9

Slapy

8

363

10

85

54

581


21,5

9,5

0,0

9,5

172,0


5,5

18,1

0,0

Lipno

7

355

15

74

55

584


41,1

11,5

0,0

11,5

170,8


6,8

14,8

0,0

Orava II.

6

335

6

65

44

483


32,3

-2,2

12,3

10,0

175,8


5,7

17,5

7,0

Vary

1

47

2

19

8

155


5,7

1,6

0,0

1,6

82,5


2,0

51,0

0,0

Dunaj

7

327

6

195

74

2068


74,7

14,2

12,2

26,4

196,5


13,4

7,4

6,2

Labe

9

359

9

256

87

2475


92,6

16,9

14,2

31,1

210,7


14,8

6,8

6,7

Vítkovice II.

6

326

7

207

57

1979


92,2

15,4

0,0

15,4

178,9


8,6

11,6

0,0

Košice II.

10

381

16

361

91

3266


129,6

18,8

0,0

18,8

175,8


10,7

9,4

0,0

Tatry

8

346

8

464

92

5330


71,8

34,3

31,0

65,3

455,4


14,3

7,0

6,8

Beskydy

8

362

8

475

91

5380


106,8

31,2

0,0

31,2

876,0


3,6

28,1

0,0

Svitava

8

334

8

208

80

2080


120,6

33,3

0,0

33,3

773,0


4,3

23,2

0,0

Šumava

6

335

6

390

60

3900


100,2

40,5

0,0

40,5

960,0


4,2

23,7

0,0


95

4345

117

3077

874

30300


952,4

236,5

83,1

319,6

4752


6,7

14,9

1,7
Přes nepříznivé podmínky na námořním trhu (pokles především ve druhé polovině roku) byl hospodářský výsledek aktivní, když převažovaly krátkodobé nájmy na čas nebo na cestu. Se ztrátou skončily pouze dvě lodě GC Orlík II. a Orava II., zlepšení Slapy a Lipno,  z BCC lepší pouze Tatry. Flota jako celek pokles návratnosti 6,7% k odpisové normě 15 let.


vlastní dle kategorií

počet


kat.

relace

lodí

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G


4

23

1154

34

247

168

1805


106

19

B


10

72

3191

84

2830

705

28495


846

218

celkem


14

95

4345

117

3077

874

30300


952

237


GCC jako celek opět ziskové (8%), přes výrazný pokles většinu zisku vytvořily opět BCC (92%).


Další cestu kolem světa uskutečnila loď  VÍTKOVICE (velitel kpt.Skoumal). Cesta začala po balastní cestě  z Bombaye (Indie) v Richard´s Bay a Durbanu (JAR),kde loď naložila petcoke a minerální písek pro USA/Mississippi, dále přepravila fosfát z Tampy (USA) pro australský Portland, poté nakládka obilí v Geelongu pro Jakartu (Indonezie), poté loď dokovala v Sigapuru (Malajsie), kde se vystřídali kapitáni (nalodil kpt Fiffik). Po opravách pokračovala cesta kolem světa nakládkou aluminy v australském Bumbury pro kanadské přístavy na St. Lawrence River a skončila 20.6.1996 v Cape Townu v JAR, kde loď doplňovala palivo.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz