Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1997

Ke změnám došlo ve statutárních orgánech: počet členů představenstva byl snížen na tři a předsedou se stal Boris Vostrý, zaměstnanec Harvard Group (dosud tuto funkci zastával generální ředitel ČNP, takže ČNP ztratila v představenstvu zastoupení), počet členů dozorčí rady byl redukován na 3 (z toho 1 zástupce zaměstnanců ČNP).

Prodejem dalších lodí dceřinným společnostem v zahraničí byl dovršen proces restrukturalizace skupiny podniků ČNP a přeměna mateřské společnosti na čistě manažerskou. Byly založeny společnosti na Maltě COS - SATURN (Jan Žižka a Prokop Holý) a na Kypru DENEB (Orava) a RASTABAN (Lipno).

Do provozu byly uvedeny 3 univerzální lodě z čínského kontraktu Jan Hus, Jan Žižka a Prokop Holý (o nosnosti 26 045 DWT), naopak byly odprodány 4 lodě, z toho 3 (Vítkovice II., Košice II., Dunaj a Labe) společnosti Van Ommeren , s níž byly dohodnuta spolupráce ve využívání našich posádek na těchto lodích,.dále byla vyřazena i loď Orava II.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

12


množství

tis.tun

3315,0

z toho

G

3


z toho

vl.lodě

3315,0


B

9naj.lodě


kapacita
dopravné

mil.Kčs

1160,7

nosnost

tis.DWT

465,5


z toho

vl.lodě

1160,7

z toho

G

48,3naj.loděB

417,2


prům.sazba

Kč/1 t

350,1

tonáž

tis.BRT

274,9


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

4493,1


výsledkyzůst.

mil.Kčsvýkony

mil.Kč

2678,9


%

0


odpisy

mil.Kč

322,4

ZP ČNP
režie

mil.Kč


pořiz.

mil.Kčszisk

mil.Kč

1069,3

zůst.

mil.Kčs


k rozdělení

mil.Kč

1069,3

pracovníci
odvody

mil.Kč

1,6

prům.stav

osobpodíl

%

0,1

z toho

ústředí

61


příděly fondům

mil.Kč

0,2


námořnícinerozd.HV

mil.Kč

1065,3
Zisk po zdanění překročil 1 miliardu Kč, téměř celý ponechán jako nerozdělený,.na tantiemách vyplaceno1,8 mi.Kč. Oblast nedostupných údajů se dále rozšířila.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Třinec

9

352

14

255

66

1862


52,0

11,7

0,0

11,7

129,3


9,0

11,1

0,0

Slapy

6

305

7

64

41

436


60,6

32,0

0,0

32,0

172,0


18,6

5,4

0,0

Lipno

7

377

15

74

55

584


50,6

-0,9

0,0

-0,9

170,8


-0,6

*

0,0

Orava II.

4

223

4

44

30

322


21,5

-1,5

0,0

-1,5

175,8


-0,8

*

0,0

Dunaj

6

386

5

167

64

1773


86,2

18,3

12,6

31,0

196,5


15,7

6,3

6,4

Labe

12

361

12

342

116

3300


72,4

38,0

10,8

48,8

210,7


23,2

4,3

5,1

Vítkovice II.

6

326

7

207

57

1979


90,8

35,8

15,3

51,2

178,9


28,6

3,5

8,6

Košice II.

7

295

11

252

63

2286


73,9

22,9

15,5

38,4

175,8


21,9

4,6

8,8

Tatry

7

333

7

406

81

4664


121,4

60,4

33,1

93,5

455,4


20,5

4,9

7,3

Beskydy

9

361

9

534

102

6052


121,9

18,6

72,1

90,7

876,0


10,3

9,7

8,2

Svitava

7

356

7

182

70

1820


146,5

74,5

46,3

120,7

773,0


15,6

6,4

6,0

Šumava

10

353

10

650

100

6500


122,0

18,0

68,6

86,6

960,0


9,0

11,1

7,1

Hus

5

184

5

115

50

1150


122,2

71,1

20,3

91,4

702,0


13,0

7,7

2,9

Žižka

1

53

1

23

10

230


18,5

2,6

7,6

10,2

691,7


1,5

68,1

1,1


96

4266

115

3315

904

32958


1160,7

401,4

302,3

703,7

5868


12,0

8,3

5,2


Námořní trh značně kolísal s tendencí k oslabení, k čemuž přispíval i vyšší přírůstek kapacity světové tonáže. Všechny lodě  byly přesto trvale pronajímány prvotřídním nájemcům tak, aby se minimalizovala rizika vývoje trhu a případné problémy nájemců, což se odrazilo v příznivém hospodářském výsledku, který se zlepšil v objemu i návratnosti.

Zlepšení u většiny lodí, mírně ztrátové opět 2 GC Lipno a Orava II.


vlastní dle kategorií

počet


kat.

relace

lodí

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G


3

17

905

26

182

126

1342


133

30

B


11

79

3361

88

3133

778

31615


1028

372

celkem


14

96

4266

115

3315

904

32958


1161

401
Ačkoli ze skupiny GC zisková pouze Slapy, zlepšení zisku v objemu (podíl 7%), výrazně si polepšily BCC (93%).

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz