Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1957

Stav vlastních lodí se nezměnil, ve výsledcích jsou započítány i výsledky pronajatých lodí.Od začátku provozu přesáhl počet dní mimo exploataci první tisícovku.


stav k 1.1.
za roklodě

počet

3,0


přepravaz toho

čs.

1,0


množství

tis.tun

194,1


čín.

2,0


z toho

čs lodě

42,1

kapacita

čín.lodě

83,2

nosnost

tis.DWT

26,1naj.lodě

68,8

tonáž

tis.BRT

17,3


dopravné

mil.Kčs

56,4

hodnota
z toho

čs.lodě

10,2

pořiz.

mil.Kčs

53,9čínské

19,5

zůst.

mil.Kčs

46,6naj.lodě

26,8


%

86,6


prům.sazba

Kč/1 t

290,7
Lodě byly provozovány v dálněvýchodní relaci, převážně z polských, vyjímečně německých (Hamburg) a později též černomořských přístavů (rumunské Braila, Constantza a bulharská Varna, později i italské Reni) do čínských (Whampoa, Tsamkong, Kanton adalší) s nácestnými přikládkami případně mezicestami v Evropě (švédská Lulea) i na DV a přepravovaly převážně čs. a čínské (vyjímečně i cizí) zboží (průmyslové výrobky i hromadné substráty).  Roční a klasifikační opravy byly prováděny v Polsku  (Gdansk, Gdynia), německém Kielu i v belgických Antverpách či finském Turku, nácestné i v ruské Oděse či v čínském Hongkongu.


dle lodí

provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

RE I.

5

396

52

42

62

497


10,2

2,4

0,7

3,1

13,0


23,8

4,2

5,5

FU

6

256

84

36

47

259


9,7

0,7

0,9

1,5

15,9


9,6

10,4

5,5

LI

6

346

12

47

67

508


9,8

3,3

1,4

4,7

24,9


18,7

5,4

5,5

vlast.

17

998

148

125

176

1265

0

29,7

6,3

3

9,3

53,9


17,2

5,8

5,5

naj.

9

0

0

69

0

0


26,8

4,5

0,0

4,5

0,0

C

26

998

148

194

176

1265


56,4

10,9

3,0

13,8

53,9


25,7

3,9

5,5
Přestože u vlastních lodí se snížil počet cest i přepraveného zboží, jejich zisk i přínos mírně vzrostl, pouze 2 cesty byly ztrátové.

 Vzhledem k dostatku zboží bylo započato i s nájmy cizí tonáže na náš účet. 2 najaté finské lodě (Ruth Nurminen a Inkeri Nurminen) uskutečnily v tomto roce 9 cest, s vyjímkou poslední všechny skončily se ziskem a výrazně tak přispěly ke zvýšení přínosu a návratnosti.

Počet dní mimoexploatačního času lodí od začátku provozu dosáhl již prvního tisíce dní.


vlastní dle relací
tunoprov.

kat.

relace

cest


míle

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G

Baltik

2

31


12

7

20


1,1

0,3

G

DV

15

967


113

169

1244


28,6

7,517

998


125

176

1265


29,7

7,8
 U vlastních lodí bylo uskutečněno 8 exportních a 7 importních cest v relaci DV a 2 mezicesty na Baltiku, u najatých lodí rovněž převažoval DV (8), pouze na jedné cestě přepravovala rudu z Brazilie.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz