Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1958

Došlo ke sloučení námořní dopravy a námořního zasilatelství jako celku pod působnost Čechofrachtu, kde i nadále pracovala skupina rejdřství.


Stav lodí na začátku roku zůstal stejný jako v předchozím roce. Pořízeny a uvedeny do provozu další dvě (opět čínské) novostavby Dukla (první naše loď vybavená 2 chladícími boxy, čtyřmi vznětovými motory pohánějícími dva lodní šrouby, s nástavbou umístěnou v přední části trupu, s kajutami pro 12 cestujících, vybavení představující první krok k automatizaci, ale značně poruchové, postavena v NDR v loděnici ve Warnemünde) a Mír I. (první naše loď vybavená klimatizací, s elegantní aerodynamickou linií, postavena v jugoslávské  Pule).


stav k 1.1.
za roklodě

počet

3,0


přepravaz toho

čs.

1,0


množství

tis.tun

170,9


čín.

2,0


z toho

čs lodě

32,3

kapacita

čín.lodě

108,8

nosnost

tis.DWT

26,1naj.lodě

29,8

tonáž

tis.BRT

17,3


dopravné

mil.Kčs

40,2

hodnota
z toho

čs.lodě

5,6

pořiz.

mil.Kčs

53,9čínské

24,0

zůst.

mil.Kčs

43,7naj.lodě

10,7


%

81,1


prům.sazba

Kč/1 t

235,5
Ze dvou lodí, zařazených do provozu se ve výsledcích projevily pouze  3 cesty lodě Dukla, loď Mír I. ukončila první cestu až v následujícím roce:


dle lodí

provozní výsledky


tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

RE I.

3

258

79

32

33

252


5,6

2,2

0,7

2,9

13,0


22,4

4,5

5,5

FU

5

378

55

29

55

294


5,9

-1,0

0,9

-0,1

15,9


-0,9

*

5,5

LI

7

353

0

53

63

456


8,9

2,4

1,4

3,8

24,9


15,3

6,5

5,5

DU

3

204

43

27

36

274


5,4

0,6

0,9

1,6

22,8


6,9

14,5

4,0

vlast.

18

1193

177

141

186

1276

0

25,7

4,2

3,9

8,1

76,6


10,6

9,4

5,5

naj.

4

0

0

30

0

0


10,7

-0,5

0,0

-0,5

0,0

C

22

1193

177

171

186

1276


36,4

3,7

3,9

7,6

76,6


9,9

10,1

5,1
Výsledky se proti předchozímu roku zhoršily u vlastních (celkem 5 ztrátových cest, loď Fučík skončila dokonce se ztrátou) i najatých  lodí. Rovněž 2 pronajaté lodě (stejné jako v předchozím roce) skončily se ztrátou (3 ze 4 cest rovněž ztrátové), takže u vlastních lodí i v souhrnu se  výsledek zhoršil v celkové výši zisku a přínosu i v kvalitativních ukazatelích návratnosti.


dle relací z vlastních lodí

 tunoprov.

kat.

relace

cest


míle

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

1

122


19

14

121


2,7

0,9

G

DV

17

1071

177

123

172

1155

0

23,0

5,3


vlast.

18

1193

177

141

186

1276

0

25,7

6,2
Cesty vesměs v DV relaci (s vyjímkou jedné v relaci BSV), u vlastních 9 exportních a 8 importních,  u najatých lodí po dvou v každém směru.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz