Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Pravobok + levobok

V odborné námořní terminologii tradičních námořních států se vyskytují od pradávna často výrazy a pojmenování, které z hlediska logiky dnešního člověka jsou zcela nepochopitelné.Jsou však od pradávna vžité a každý jim přesně rozumí a jiného výrazu nepoužije.

Při bližším zkoumání se však vždy zjistí, že zdánlivá nelogičnost takového odborného výrazu má svoje zdůvodnění v dávné technice nebo původním pracovním postupu a i když takové okolnosti byly technickým vývojem překonány, odborný výraz zůstal i nadále v používání.

Příkladem takové zdánlivé nelogičnosti je pojmenování stran lodí v řeči německé a anglické.

Zatímco v češtině je používán zcela logický název „levobok“ a „pravobok“ – pravděpodobně z toho důvodu, že český národ nemá dávné námořní tradice , používají pro označení pravé lodní strany Němci výrazu „Steuerbord“ stejně tak jako Angličané “Starbord“, tj. kormidelní paluba a pro levou stranu používají Němci výrazu „Backbord“, tj. zadní paluba, kdežto Angličané výrazu „Portside“, tj.přístavní strana.


Příčinu těchto pojmenování spatřují odborníci – historikové již ve způsobu plavby drsných vikingských náčelníků. Vikingové kormidlovali, resp.řídili své úzké plachetnice nikoli kormidelním zařízením, které by se dle dnešního způsobu nacházelo uprostřed na zádi lodi, nýbrž za pomoci asi 4 m dlouhého, na zadní části lodě na železném čepu zavěšeného těžkého kormidla z pravé strany lodi. Tak vzniklo pojmenování pravé strany lodi jako „kormidelní“ strany.

Při své činnosti potřeboval kormidelník pro svoji těžkou práci obě ruce a obracel svá záda včetně jejich prodloužení – „back“ v nordických jazycích – levé straně lodí a tím se stal neúmyslným, výstižným a současně decentním tvůrcem názvu levé strany lodi. Tento název mohl dopadnout také robustněji a lidověji.

Toto nebezpečí poznali puritánští Britové a nazvali levou stranu lodi nikoli zadní nebo zádovou stranou, nýbrž přístavní stranou – „portside“. Kormidelní zařízení, připevněné mimo palubu z vnějšku, bylo tak umístěno velmi exponovaně a mohlo být velmi lehce poškozeno. Z toho důvodu přicházela proto pro veškeré přistávací manévry takové lodi výhradně v úvahu levá strana lodi – přístavní strana – portside.


Toto slůvko se anglicky vyslovuje stejně jako známý přístav SAR, Portsaid a stalo se kdysi příčinou paniky jedné cestující Američanky. Tato Američanka po nalodění pocítila neodolatelné nutkání k déle již odkládané malé potřeba  a byla velmi interesována na zodpovězení otázky „Kde to je?“ Stevardka zodpověděla její otázku velmi stručně naznačením směru, kde se kýžená místnůstka nacházela, slovy: „Portside, please“, což vzvolalo zděšenou reakci u cestující Američanky: „Pro živého Boha, tak dlouho nemohu přece čekat!!!“


Autor:

neznámý, uveřejněno v podnikovém časopise Maják

Kolise pojmů i lodí - Little Evy – 1935

style="MARGIN: 0cm 1.05pt 0pt 0cm">


S touto lodí jsme měli v Kielském kanálu malér. Já měl službu do půlnoci, Klos od půlnoci. Loď řídil povinně v Kielském kanálu lodivod. Proti nám plula rovněž pod vedením lodivoda sovětská loď Berezina. V té době ještě měli Angličané rozdílné komando. Když Angličan řekl "starboard", tak chtěl, aby mu šla loď doleva.

Když řekl Němec "starboard", chtěl, aby mu šla loď doprava. A pro tyto nevyjasněné pojmy vlastně došlo ke kolizi. Lodě pluly proti sobě a na té sovětské, která delší dobu nikoho nepotkala, seděl lodivod a viděl naše světla, ukolébán klidem, až v poslední chvíli, a zapomněl, že dává rozkazy anglicky. Řekl kormidelníkovi Bereziny "starbord" a ten to otočil přesně na opačnou stranu, než chtěl lodivod. V kanále se někdy stává, že nejede-Ii lod' středem, vytvoří u břehu val vody, který tlačí lod' na jednu stranu vpředu a na druhou na zádi. Lod' vlastně dostane smyk. A k tomu vlastně došlo, když chtěl lodivod zachránit situaci. Berezina se otočila napříč kanálem.

Představte si, že byla tak desetkrát větší než my! Lodivod poslal Klose, aby honem před srážkou hodil kotvu. Ten ještě duchapřítomně křikl větrákem na přídí na spící strojní posádku, aby vyběhla, čímž ji vlastně zachránil, protože na přídi pak byla jen spleť plechu a postelí. Ale jinak se nám nic nestalo. Voda nevnikla do lodi dále, než právě ke kolizní přepážce. Ani náklad :nebyl poškozen. Soud přiřkl veškerou vinu druhé lodi, takže firmě byla vyplacena náhrada škody. A navíc se Little Evy v tom stavu po havárii podařilo prodat.


Autor:

kapitán dálné plavby Jakub Frey (1906-1987)

absolvent námořní školy v jugoslávském Bakaru,

velitel řady našich námořních lodí

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz