Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Vodní cesty

Plavební kanál

umělé vodní koryto vytvářející plavební dráhu při kanalizaci řek a jejich spojování, což umožňuje zkrácení vodní cesty, nebo při obcházení nepříznivých spádů. Rozdíl spádu se překonává plavebními komorami nebo zdvihadly.


Velká jezera

anglicky Great Lakes – soustava pěti vzájemně spojených sladkovodních jezer na pomezí Kanady a USA; největší nahromadění sladké vody na Zemi. Tvoří je jezera Hořejší (83 270 km2), Michiganské (58 020 km2), Huronské (60 700 km2), Erijské (25 680 km2) a Ontario (19 529 km2). Vzájemně propojena řekami, průlivy a průplavy; řekou sv. Vavřince spojena s Atlantským oceánem. – Intenzívní lodní doprava, součást vnitrozemské vodní cesty od Atlantského oceánu do Mississippi a Mexického zálivu. Okolí Velkých jezer patří k nejprůmyslovějším oblastem Severní Ameriky, na březích se nacházejí rozsáhlé městské aglomerace (Chicago, Detroit, Toronto).


Hořejší jezero

anglicky Lake Superior – jezero na hranicích USA a Kanady; největší z Velkých jezer; 83 270 km2 (největší sladkovodní jezero světa), maximální hloubka 367 m, výška hladiny 182 m n. m. Do Hořejšího jezera vtéká více než 200 řek. Spojeno s Huronským jezerem řekou Saint Mary. V okolí těžba železných rud. Lodní doprava.


Michigan

[mičigen], anglicky Lake Michigan – jezero na severu USA, jedno z Velkých jezer; 58 020 km2 (5. největší na světě), maximální hloubka 176 m, výška hladiny 177 m n. m. Na severovýchodě spojeno průlivem Mackinac s Huronským jezerem, na jihu průplavem s Mississippi. Lodní doprava. Největší přístavy Chicago a Milwaukee.


Huronské jezero

anglicky Lake Huron – jezero na hranicích USA a Kanady, jedno z Velkých jezer; 60 700 km2, maximální hloubka 230 m, výška hladiny 176 m n. m. Severní pobřeží členité, s velkým zálivem Georgian Bay; ostrov Manitoulin Island. Huronské jezero je spojeno s Erijským jezerem řekou St. Clair, stejnojmenným jezerem a řekou Detroit; s Michiganským jezerem průlivem Mackinac a s Hořejším jezerem řekou St. Mary. Lodní doprava.


Erijské jezero

Erie Lake, Erijské jezero – jezero v USA a Kanadě, nejjižnější z Velkých jezer; plocha 25 680 km2, výška hladiny 174 m n. m., hloubka až 67 m. Tektonická deprese přemodelovaná kontinentálním ledovcem. Přítoky: Cleveland, Buffalo, Toledo a řeka Detroit, která vytéká z vyššího Huronského jezera. Jediným odtokem je řeka Niagara ústící do jezera Ontario. Erie Lake je součástí velké mořské cesty vedoucí z Atlantského oceánu soustavou řek, plavebních kanálů a Velkých jezer téměř 4 000 km do nitra Severní Ameriky

 
Ontario

[onteriou], anglicky Lake Ontario – jezero na hranicích USA a Kanady; 19 529 km2 (nejmenší z Velkých jezer), maximální hloubka 244 m, výška hladiny 75 m n. m. Největší přítok Niagara, vytéká řeka Svatého Vavřince. Průplavy je spojeno s jezery Huronským a Erijským a s řekami Ottawa a Hudson. Významná lodní doprava. Na severním břehu leží Toronto.


Svatého Vavřince, řeka

anglicky Saint Lawrence River – řeka na východě Severní Ameriky v Kanadě a USA; délka 1 287 km (včetně zdrojnice Saint Louis a trasy přes Velká jezera asi 4 000 km), plocha povodí 1,4 mil. km2 (odvodňuje Velká jezera), průměrný průtok 14 000 m3/s. – Vlastní řeka vytéká z jezera Ontario, teče k severovýchodu a dlouhým ústím vytéká do zálivu svatého Vavřince Atlantského oceánu. Na dolním toku přístavy Montréal, Québec. Významná dopravní tepna; součást vodního dopravního systému Saint Lawrence Seaway, který propojuje pobřeží Atlantského oceánu s Velkými jezery (přeprava obilí, železné rudy, uhlí).


Welland Ship Canal,

Kanadská vodní cesta z provincie Ontario, spojující jezera Ontario a Erie. Dříve byl nazýván Welland Canal a byl situován paralelně s řekou Niagara. Kanál je 44 km (28 mil) dlouhý  z  Port Weller na Ontariu do Port Colborne na Erie. Kanál slouží pro průjezd velkých lodí, protože Niagara je nesjízdná přes Niagarské vodopády a peřeje. 8 zdymadel mají výšku 99.4 m (326 ft). Původní Welland Canal měl 25 zdymadel a byl otevřen v roce  1829. Rekostrukce vodní cesty začala v roce 1913 a byla zprovozněna jeko Welland Ship Canal v roce 1932. Kanál se stal součástí St Lawrence Seaway v roce 1959. Rozsáhlá zlepšení byla provedena na části kanálu na začátku 70 let, takže čas na překonání každého zdymadla byl zkrácen na 7 minut z předchozích 30 minut.


Intracoastal Waterway

 [intrekoustl vótrvej], systém pobřežních průplavů na východě a jihovýchodě USA, rovnoběžný s pobřežím Atlantského oceánu a Mexického zálivu. Propojuje splavné toky, pobřežní laguny, zálivy a průplavy. Vybudován pro větší bezpečnost plavby a zkrácení vzdálenosti; celková délka 4 600 km. Dokončen v roce 1940.


Severní mořská cesta

nejvýznamnější námořní trasa okrajovými moři Severního ledového oceánu podél severního pobřeží Eurasie. Spojuje evropské a dálnovýchodní přístavy. Délka 5 600 km, splavná pomocí ledoborců. Na západním úseku (k ústí Jeniseje) celoroční provoz, ve východní části navigační období 2 – 4 měsíce. – Jako první proplul Severní mořskou cestou 1878 – 79 A. E. Nordenskjöld.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz