Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1961

Počet provozovaných lodí k začátku roku se zvýšil o dvě a nosnost lodí již přesáhla sto tisíc DWT a pořizovací hodnota dvěstě milionů Kč.. Došlo k určité konzolidaci podniku po stránce organizačního i kádrového zabezpečení.


stav k 1.1.


 

 

za roklodě

počet

10


přepravaz toho

čs.

3


množství

tis.tun

511,5


čín.

7


z toho

čs lodě

154,7

kapacita

čín.lodě

356,7

nosnost

tis.DWT

106,1naj.lodě


tonáž

tis.BRT

70,5


dopravné

mil.Kčs

53,0

hodnota
z toho

čs.lodě

16,6

pořiz.

mil.Kčs

205,0čínské

36,4

zůst.

mil.Kčs

175,5naj.lodě%

85,6


prům.sazba

Kč/1 t

103,6

ZP ČNP
výsledkypořiz.

mil.Kčs

205,2


výkony

mil.Kč

53,0

zůst.

mil.Kčs

175,7


odpisy

mil.Kč

11,3

pracovníci
režie

mil.Kč

0,9

úhrnem

osob

580


zisk

mil.Kč

9,0

z toho

ústředí

96


z toho

čs.

5,2


námořníci

484čín.

3,8
Každé straně přibylo po jedné lodi, ale při poklesu celkového zisku se změnil výrazně vzrostl objem i podíl (již 58%) čs.strany.


Přeprava zboží poprvé překročila půlmilionovou hranici v jednom roce. Od začátku provozu lodě překročily prvních 10 tisíc dní EČ a současně první 2 tisíce dní MEČ.

Přes kladný výsledek všech lodí  celkový hospodářský výsledek v důsledku podstatného poklesu zisku v DV relaci proti předchozím roku klesl


 dle lodí

provozní výsledky


tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

RE I.

6

333

19

45

38

250


8,6

3,0

0,7

3,7

13,0


28,3

3,5

5,5

FU

4

278

57

28

38

182


4,6

0,1

0,9

1,0

16,0


6,4

15,6

5,5

LI

6

336

16

44

59

323


5,1

0,3

1,4

1,7

24,9


6,7

14,8

5,5

DU

5

334

4

46

49

381


5,4

1,1

1,3

2,4

22,8


10,5

9,5

5,5

M I.

4

338

16

38

42

322


4,6

0,3

1,1

1,4

20,8


6,9

14,4

5,5

OST

6

320

59

115

84

830


7,2

1,3

1,7

3,0

30,3


9,9

10,1

5,5

OR I.

5

347

59

49

39

363


5,3

0,4

1,2

1,7

22,7


7,5

13,4

5,5

KL

6

334

14

72

53

504


5,4

1,7

1,3

3,0

23,7


12,8

7,8

5,5

OK I.

4

280

41

37

39

228


4,2

0,7

1,1

1,9

20,7


9,0

11,1

5,5

PI

9

262

69

38

24

44


2,6

0,3

0,2

0,5

10,3


4,9

20,4

2,3


55

3162

354

511

465

3426


53,0

9,4

10,9

20,3

205


9,9

10,1

5,3
Provoz byl rozšířen o novou relaci z polských přístavů na Kubu, opřenou o začínající čilou oboustrannou výměnu zboží. Nájem cizí tonáže byl spojen s potížemi a vyso ými sazbami, protože lodě najíždějící kubánské přístavy byly zaneseny na tzv.černou listinu a měly zakázáno najíždět do některých dalších přístavů, zejména všech přístavů USA.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G

DV

28

2007


248

279

2049


31,7

6,7

G

Kuba

5

262


35

27

178


7,8

3,7

G

Levanta

9

262


38

24

44


2,6

0,5

G

ostatní

7

311


75

52

325


3,8

0,6

T

tanker

6

320


115

83

830


7,2

1,555

3162


511

465

3426


53,0

13,0
Nasazení lodě Republika do kubánské relace (tři exportní – první začala 8.3.1961 - a dvě importní cesty) příznivě ovlivnil její výsledky, ale úbytek cest v DV relaci i zhoršená situace v množství i kvalitě přepravovaného zboží  se projevil podstatným zhoršením finančních výsledků. Loď Pionýr při celoročním provozu v levantské relaci již vykázala mírný zisk.


Pod čs vlajkou byly přepraveny pro čínskou stranu další dvě lodě, ale pouze mezi čínskými přístavy Tsingtao (na severu ve Žlutém moři)  a Tsamkong (na jihu v Jihočínském moři). Jednalo se o kombinované lodě pro přepravu pasažérů i nákladu, loď Odra, původně Peace No.25 (Ho-ping-25) a Labe (I.), původně Friendship No.58.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz