Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1962

Poprvé byla uplatněna nová metodika plánování a vykazování výsledků za provozně ukončené cesty v kalendářním roce, ve finančních výsledcích jsou zahrnury ještě 3 cesty provozně ukončené v roce 1961

Počet lodí se změnil až v průběhu roku, kdy byly z provozu vyřazena naše první a nejstarší loď Republika I.


stav k 1.1.
za roklodě

počet

10


přepravaz toho

čs.

3


množství

tis.tun

437,8


čín.

7


z toho

čs lodě

127,8

kapacita

čín.lodě

310,0

nosnost

tis.DWT

106,1naj.lodě


tonáž

tis.BRT

70,5


dopravné

mil.Kčs

57,0

hodnota
z toho

čs.lodě

19,3

pořiz.

mil.Kčs

205,2čínské

37,7

zůst.

mil.Kčs

164,4naj.lodě%

80,1


prům.sazba

Kč/1 t

130,2

ZP ČNP
výsledkypořiz.

mil.Kčs

205,7


výkony

mil.Kč

57,0

zůst.

mil.Kčs

164,7


odpisy

mil.Kč

11,1

pracovníci
režie

mil.Kč

1,0

úhrnem

osob

544


zisk

mil.Kč

14,1

z toho

ústředí

108


z toho

čs.

9,0


námořníci

436čín.

5,1
Zisk vzrostl především u čs.lodí a podíl čs.strany na celkovém zisku činil již 64%.

Počet pracovníků ústředí převýšil hranici sto osob, z nichž 16 bylo čínské národnosti.


dle lodí

provozní výsledky


tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

RE I.

3

215

0

23

21

137


3,5

1,1

0,5

1,6

13,0


12,1

8,2

3,6

FU

5

275

118

29

44

204


4,0

-0,2

0,9

0,7

16,0


4,5

22,4

5,5

LI

5

353

28

32

48

254


5,4

1,2

1,4

2,5

25,0


10,2

9,8

5,5

DU

3

313

13

24

29

174


4,0

0,5

1,3

1,8

22,8


7,9

12,7

5,5

M I.

5

314

18

52

43

384


4,3

1,5

1,1

2,7

20,8


12,8

7,8

5,5

OST

6

282

80

94

68

684


5,7

-0,4

1,7

1,3

30,5


4,3

23,4

5,5

OR I.

4

309

52

37

42

312


4,8

-0,1

1,2

1,2

22,7


5,2

19,1

5,5

KL

8

335

13

66

42

299


12,6

7,5

1,3

8,8

23,7


37,2

2,7

5,5

OK I.

5

434

0

41

52

345


9,5

3,1

1,1

4,3

20,7


20,6

4,9

5,5

PI

11

368

25

39

30

50


3,2

0,4

0,6

1,0

10,3


9,4

10,6

5,5


55

3198

347

438

421

2844


57,0

14,8

11,0

25,8

205


12,6

8,0

5,4
Vzhledem ke stáří a nerentabilnosti dalších oprav nebo úprav byla prodána naše první a nejstarší loď Republika I. , jejíž další provoz nebyl efektivní (pomalá, poruchová, s vysokými náklady na údržbu a opravy) do šrotu v italském přístavu Terst.

Přes vyřazení lodi Republika I. se celkový provozní výsledek nezměnil, finanční výsledek (přes ztrátu vykázanou u 3 čínských lodí) se zlepšil v objemu i návratnosti.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G

DV

25

2018


203

254

1675


31,6

6,7

G

Kuba

10

464


76

57

386


16,0

9,4

G

Levanta

11

368


39

30

50


3,2

0,6

G

ostatní

3

66


26

12

49


0,5

-0,2

T

tanker

6

282


94

68

684


5,7

0,555

3198


438

421

2844


57,0

17,0
Kubánská relace byla posílena o loď Lidice (loď Republika byla nahražena Kladnem) a podílela se na dopravném 28 procenty a na zisku více než polovinou (55%), při pouze 15% provozního času. Na vysoké efektivnosti této relace se podílí vedle skladby zboží i výhodné tarifní podmínky. Podíl doposud dominující DV relace klesl na 39%.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz