Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1993

Odvolán dosavadní generální ředitel  Vladimír Podlena a jmenován Pavel Trnka, rovněž dlouholetý  námořní kapitán s bohatou praxí v ústředí (ekonomický, technický i obchodní úsek).
Ceny akcií Na Burze i v RM se zvýšily.

V rámci koncepce restrukturalizace byla odprodána loď Mír II. a nahrazena moderní a trhu lépe vyhovujícím bulkcarierem Beskydy, postaveným rovněž v jihokorejské loděnici Daewoo,  s níž byla kontrahována v říjnu stavba další lodi Šumava.

Na Maltě byla založena již třetí společnost COS-MOON, provozující loď Beskydy. Lodě maltských společností, minimálně zdaněné v zahraničí, vytvářejí svými výsledky zdroje pro splácení dlouhodobých půjček na jejich pořízení a pro financování budoucí investiční výstavby.

Přepravní kapacitou zaujímala ČNP koncem roku 78. místo na světě, mezi vnitrozemskými státy byla na druhé příčce.
stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

18


množství

tis.tun

2939,0

z toho

G

9


z toho

vl.lodě

2939,0


B

9naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

1072,3

nosnost

tis.DWT

443,7


z toho

vl.lodě

1072,3

z toho

G

109,2naj.loděB

334,5


prům.sazba

Kč/1 t

364,9

tonáž

tis.BRT

282,5


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

3314,3


výsledkyzůst.

mil.Kčs

1516,2


výkony

mil.Kč

1653,5


%

49


odpisy

mil.Kč

172,4

ZP ČNP
režie

mil.Kč

77,6

pořiz.

mil.Kčs

3561,1


zisk

mil.Kč

271,1

zůst.

mil.Kčs

1735,6

k rozdělení

mil.Kč

271,1

pracovníci
odvody

mil.Kč

73,3

prům.stav

osob

1024


podíl

%

27,0

z toho

ústředí

84


příděly fondům

mil.Kč

4,3


námořníci

940


nerozd.HV

mil.Kč

132,6


Průměrný stav pracovníků klesl v ústředí (další racionalizace, převod do COS-servisu) i na lodích (snížení systemizace-pokles pod tisíc pracovníků, z toho pouze 2 zahraniční), s novým systémem odměňování s důrazem na denivelizaci.

Při poklesu odpisů (kromě 5 starších, již odepsaných i 3 nové, registrované v zahraničí, zcela bez odpisů), vyšší přírůstek zisku než přínosu, v rozdělení HV klesl podíl odvodů (daní) na 27%, část zisku vyplacena na dividendách akcionářů 59,1 mil:Kč a větší část nerozdělena.
dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Praha

10

356

0

243

65

1430


45,9

20,7

0,0

20,7

92,9


22,3

4,5

0,0

Mír II.

2

145

4

18

17

145


10,3

-1,2

0,0

-1,2

74,2


-1,6

*

0,0

Bratislava

11

382

2

282

78

1505


59,7

25,9

0,0

25,9

105,1


24,6

4,1

0,0

Třinec

9

327

28

209

51

1174


45,0

-10,0

0,0

-10,0

129,3


-7,8

-12,9

0,0

Orlík II.

7

348

18

76

67

489


43,3

-19,1

13,5

-5,6

194,9


-2,9

*

6,9

Slapy

10

390

0

83

67

392


44,8

-3,1

12,6

9,4

172,0


5,5

18,3

7,3

Lipno

7

311

20

69

46

338


48,3

-1,1

10,4

9,2

170,8


5,4

18,5

6,1

Orava II.

8

360

19

102

68

677


42,3

-10,6

12,2

1,6

175,8


0,9

*

7,0

Vary

6

393

25

120

65

1081


70,7

23,5

0,0

23,5

82,5


28,5

3,5

0,0

Vltava

9

324

0

42

58

249


36,9

2,2

12,2

14,4

205,5


7,0

14,3

5,9

Otava

8

330

8

42

42

172


40,2

5,2

12,3

17,5

198,9


8,8

11,3

6,2

Dunaj

6

373

0

157

77

1493


95,5

47,9

13,5

61,4

196,5


31,2

3,2

6,8

Berounka

10

370

10

51

67

261


40,6

-0,1

13,2

13,1

189,1


6,9

14,5

7,0

Labe

6

338

17

167

72

1637


78,3

28,5

13,7

42,2

210,7


20,0

5,0

6,5

Vítkovice II.

10

380

15

321

57

1222


92,7

47,5

0,0

47,5

178,9


26,6

3,8

0,0

Sázava

9

343

11

56

60

249


38,6

-13,5

11,8

-1,7

181,7


-0,9

*

6,5

Košice II.

8

341

14

300

54

1589


112,1

70,9

0,0

70,9

175,8


40,3

2,5

0,0

Tatry

9

365

0

534

78

2352


106,9

46,2

31,3

77,5

455,4


17,0

5,9

6,9

Beskydy

1

65

0

67

18

950


20,1

17,5

0,0

17,5

876,0


2,0

50,0

0,0


146

6241

191

2939

1107

17405


1072,3

277,2

156,6

433,8

4066


10,7

9,4

3,9


Lodě byly zaměstnány pouze na trampové bázi převážně formou časových nájmů plně na účet zahraničních plátců s inkasem 100% volně směnitelných měn a s příznivým hospodářským výsledkem.

S vyjímkou  Vltavy a Otavy bvly všechny ostatní GC ztrátové, minusový výsledek z BCC pouze Třinec.
vlastní dle kategorií

počet


kat.

relace

lodí

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G


9

70

2921

90

539

492

2972


345

-41

B


10

76

3320

101

2400

615

14433


727

319

celkem


19

146

6241

191

2939

1107

17405


1072

277


Zisk floty tvořil výsledek BCC (přírůstek lodi Beskydy koncem roku se promítl pouze 1 cestou), který pokryl i celkovou ztrátu lodí pro přepravu kusového zboží (GC).

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz