Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1984

Počet lodí s odpovídajícím parametry kapacitními a hodnotovými se nezměnil, v provozu zůstalo nadále 14 lodí.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

14


množství

tis.tun

1823,9

z toho

G

9


z toho

vl.lodě

1805,0


B

5naj.lodě

18,9

kapacita
dopravné

mil.Kčs

500,4

nosnost

tis.DWT

264,2


z toho

vl.lodě

493,5

z toho

G

98,6naj.lodě

6,9


B

165,7


prům.sazba

Kč/1 t

274,4

tonáž

tis.BRT

175,4


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

1390,2


výsledkyzůst.

mil.Kčs

665,3


výkony

mil.Kč

506,1


%

48


odpisy

mil.Kč

83,6

ZP ČNP
režie

mil.Kč

16,1

pořiz.

mil.Kčs

1409,0


zisk

mil.Kč

26,2

zůst.

mil.Kčs

672,4

k rozdělení

mil.Kč

26,2

pracovníci
odvody

mil.Kč

21,3

prům.stav

osob

1038


podíl

%

81,3

z toho

ústředí

137


příděly fondům

mil.Kč

1,9


námořníci

901


nerozd.HV

mil.Kč

Podnik vykázal opět zisk, z něhož šlo do podnikových fondů pouze minimum. Počet námořníků na lodích i v záloze se poněkud snížil.


dle lodí

 

provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Košice I.

14

348

0

327

43

605


37,2

13,3

0,0

13,3

69,7


19,1

5,2

0,0

Vítkovice I.

6

395

15

217

62

1323


23,7

-0,7

0,0

-0,7

106,6


-0,6

-158,6

0,0

Blaník

10

337

25

34

38

110


30,3

3,8

0,2

4,0

35,6


11,2

8,9

0,5

Sitno

6

318

52

17

40

77


45,4

13,8

1,9

15,7

34,5


45,5

2,2

5,5

Radhošť

11

343

18

30

37

104


37,1

9,7

1,9

11,5

34,8


33,2

3,0

5,4

Kriváň

11

403

0

32

31

103


38,3

13,3

2,1

15,3

34,5


44,5

2,2

6,1

Praha

9

334

33

276

63

1615


39,8

-3,0

5,0

2,0

92,9


2,2

46,4

5,4

Mír II.

9

359

16

85

40

345


38,2

1,2

4,1

5,3

74,2


7,2

14,0

5,5

Bratislava

7

338

0

197

42

807


41,2

12,2

5,3

17,5

105,1


16,7

6,0

5,0

Třinec

10

359

9

291

51

952


41,5

7,6

7,1

14,7

129,3


11,3

8,8

5,5

Orlík II.

6

321

11

79

34

327


30,2

-3,9

13,2

9,3

194,9


4,8

20,9

6,8

Slapy

6

375

1

72

40

334


25,8

1,4

13,8

15,2

172,0


8,8

11,3

8,0

Lipno

6

384

3

77

59

549


39,8

-0,1

13,9

13,8

170,8


8,1

12,4

8,1

Orava II.

7

384

0

71

47

384


25,1

-0,8

14,1

13,3

175,8


7,6

13,2

8,0

vlastní

118

4998

183

1805

627

7635

0

493,5

67,8

82,6

150,4

1431


10,5

9,5

5,8

najaté

1

0

0

19

0

0


6,9

1,7

0,0

1,7119

4998

183

1824

627

7635


500,4

69,5

82,6

152,1

1431


10,6

9,4

5,8
Sazební indexy námořního trhu se pohybovaly na nízké krizové úrovni 1983  a v řadě měsíců vykazovaly ještě nižší hodnot, především u časových nájmů, Oživení obchodu a vzestup sazeb se projevily pouze u některých druhů zboží a v kratším časovém období.. Poněkud se oživil objem námořních obchodů, zlepšila se i situace v nabídce zboží čs.ZO z hlediska množství i struktury, zvýšil se i objem speciálních přeprav, což umožnilo zaměstnat větší část tonáže přepravami čs.substrátů. Nájmy na cizí účet byly uzavírány v době přechodného zlepšení konjunkturní situace.

Proti předchozímu roku se vykázala flota  i 9 lodí zisk, návratnost se vrátila nad 10%.

Nájem jedné cizí lodi skončil se ziskem.


dle relací


tuno


 

prov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

24

1075


154

121

684


113,8

23,1

G

Kuba

6

306


57

53

299


22,2

-2,2

G

Levanta

21

583


64

36

79


83,0

43,4

G

ostatní

21

1260


223

156

1274


91,1

3,2

B

cesty

29

1065


794

147

2983


140,3

45,3

B

T/C

17

709


513

114

2319


43,1

11,3118

4998


1805

627

7638


493,5

124,0

Lodě byly zaměstnány přepravou surovin: cukr z Kuby, apatity z Murmanska, rudy z Jižní Ameriky, Indie a Skandinávie, fosfáty z Afriky a USA, pokrutiny z Indie, železo do Egypta a v kombinaci se zaměstnáním na cizí účet se odrazily ve zvýšení objemu přeprav a současně v efektivnosti jednotlivých cest. Firma Mafracht pak celoročně provozovala dvě jugoslávské novostavby s rentabilním výsledkem pro ČNP.

V zisku dominovala Levanta 35%, BCC vykázaly 46%.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz