Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1994

V souvislosti s rozdělením federace a vývojem zákonodárství akciových společností byly novelizovány stanovy a od 15.6. došlo ke změně obchodního jména na Česká námořní plavba, akciová společnost.
Akcie ČNP byly na Burze přijaty na kotovaný trh a jejich kurs se stabilně se pohyboval okolo hranice dva tisíce za 1 akcii.

Na Maltě založena další společnost COS-MARS pro provoz lodi Šumava.

Investiční činnost byla zaměřena na postupnou změnu struktury (bylo provedeno poptávkové řízení na nákup čtyř lodí pro hromadný náklad o nosnosti 26-29 tis.DWT), byly odprodány tři lodě Praha, Bratislava a Otava (poslední slovenské společnosti Dunajplavba). Dvě tankové lodě na přepravu ropy, kontrahované v roce 1991 s rumunskými loděnicemi v Mangalii a Konstanci byly převzaty v nedokončeném stavu a odprodány zahraničnímu zájemci.
stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

18


množství

tis.tun

2705,0

z toho

G

8


z toho

vl.lodě

2705,0


B

10naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

1086,9

nosnost

tis.DWT

500,3


z toho

vl.lodě

1086,9

z toho

G

95,3naj.loděB

404,9


prům.sazba

Kč/1 t

401,8

tonáž

tis.BRT

310,4


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

4071,0


výsledkyzůst.

mil.Kčs

2492,7


výkony

mil.Kč

2288,0


%

61


odpisy

mil.Kč

167,9

ZP ČNP
režie

mil.Kč

90,0

pořiz.

mil.Kčs

4251,5


zisk

mil.Kč

613,0

zůst.

mil.Kčs

2634,5

k rozdělení

mil.Kč

613,0

pracovníci
odvody

mil.Kč

0,1

prům.stav

osob

1001


podíl

%

0,0

z toho

ústředí

89


příděly fondům

mil.Kč

5,4


námořníci

912


nerozd.HV

mil.Kč

543,3


Uvedením lodi Beskydy do provozu v minulém r oce se počet lodí sice nezměnil (odprodán Mír II), ale nosnost v DWT překročila půl milionu (z toho  BCC překročila 400 tis. a GC klesly pod 100 tis), rejstříková tonáž překročila 300 tis.BRT a pořizovací hodnota 4 miliardy.

Splatná daň je zahrnuta ve finančních nákladech a tudíž odečtena ze zisku, takže v rozdělení není uvedena. Větší část zisku (byl ovlivněn i jednorázovými prodeji lodí) však byla realizována zahraničními dceřinnými společnostmi  a nepodléhal tudíž zdanění v tuzemsku.

Dividendy a tantiemy činily 60,9 mil.Kč.
dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Praha

3

109

7

78

21

439


14,4

10,2

0,0

10,2

92,9


10,9

9,1

0,0

Bratislava

3

101

0

82

20

450


11,7

7,3

0,0

7,3

105,1


7,0

14,4

0,0

Třinec

9

352

0

226

52

1136


53,2

19,2

0,0

19,2

129,3


14,9

6,7

0,0

Orlík II.

8

364

0

76

65

500


50,8

2,7

13,4

16,1

194,9


8,3

12,1

6,9

Slapy

7

340

21

67

38

288


44,3

-10,8

11,6

0,9

172,0


0,5

197,6

6,8

Lipno

7

391

0

68

56

402


58,0

8,2

12,6

20,8

170,8


12,2

8,2

7,4

Orava II.

6

369

0

65

59

413


46,0

-0,6

12,3

11,7

175,8


6,6

15,1

7,0

Vary

6

302

17

106

62

855


51,0

18,1

0,0

18,1

82,5


21,9

4,6

0,0

Vltava

9

384

0

52

70

307


47,2

1,3

13,7

15,0

205,5


7,3

13,7

6,7

Otava

5

180

0

33

19

92


19,4

10,2

0,0

10,2

198,9


5,2

19,4

0,0

Dunaj

6

328

0

170

61

1446


68,6

9,6

12,2

21,8

196,5


11,1

9,0

6,2

Berounka

9

365

0

50

64

284


42,9

-0,6

13,0

12,4

189,1


6,6

15,2

6,9

Labe

7

356

1

202

63

1187


63,2

3,0

14,2

17,2

210,7


8,1

12,3

6,7

Vítkovice II.

6

373

2

217

74

2236


101,7

61,9

0,0

61,9

178,9


34,6

2,9

0,0

Sázava

14

371

1

49

63

178


44,3

3,7

12,8

16,5

181,7


9,1

11,0

7,0

Košice II.

8

382

2

283

61

1700


113,6

62,5

0,0

62,5

175,8


35,5

2,8

0,0

Tatry

7

361

0

415

83

3295


122,9

30,7

31,0

61,7

455,4


13,5

7,4

6,8

Beskydy

8

395

0

466

84

3307


133,6

96,1

0,0

96,1

876,0


11,0

9,1

0,0


128

5823

51

2705

1015

18515


1086,9

332,8

146,8

479,6

3992


12,0

8,3

3,7


Provoz lodí při příznivém vývoji námořního trhu (slabší začátek, postupné oživování, s kulminací koncem roku) byl rozložen opět do dlouhodobých časových nájmů a do operování na volném trhu a pro středně a krátkodobé nájmy., přičemž pronájem i operování bylo rozděleno mezi pražské ústředí a dceřinnou společnost COS-BULK Londýn.

Zisk, přínos i návratnost se zvýšily, ztrátu vykázaly lodě Slapy, Orava II. a Berounka.
vlastní dle kategorií

počet


kat.

relace

lodí

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G


8

65

2764

22

460

434

2464


353

14

B


10

63

3059

29

2245

581

16051


734

319

celkem


18

128

5823

51

2705

1015

18515


1087

333


V dosaženém zisku si BCC zachovaly loňskou úroveň (podíl 96%) a GC byly jako celek opět ziskové.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz