Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz
HISTORIE  NÁMOŘNÍ PLAVBY
Úvod

V roce 2013 vzpomínají bývalí pracovníci podniku ČNP (Česká, dříve Československá námořní plavba)

61 let od vztyčení československé vlajky na naší první poválečné lodi Republika I. (11.1.1952)

54 let od svého založení (1.4.1959), kdy vznikla ČNP jako samostatný podnik pro námořní dopravu vlastními loděmi

a současně připomínají, že uplyne již

15 let od prodeje poslední české námořní lodě (18.12.1998), což znamenalo konec provozu vlastních námořních lodí v naší zemi

loď Republika u Dračí skályTyto stránky jsou určeny všem, kdož se zajímají o historii a výsledky námořní plavby, zejména pak těm, kteří se o její dobré výsledky a pověst zasloužili svojí prací na námořních lodích.
Jsou jich tisíce, kteří na moři trávili dlouhé roky a někteří často celý svůj aktivní život věnovali tomuto náročnému povolání a v současně době rožívají konečně celý čas ve společnosti svých blízkých, rodin i kamarádů, ať již na zaslouženém odpočinku, či našli uplatnění v tuzemských organizacích. Stovky však dále pokračují v tradici námořníků na cizích lodích zahraničních rejdařů, nebo se věnují činnosti s námořní dopravou spjatých, především zajišťováním námořních přeprav na cizí tonáži pro české i zahraniční organizace.

Historie provozování vlastní námořní dopravy zahrnuje prakticky celé období samostatného československého státu i po jeho rozdělení a skončila vlastně v minulém století. Zatímco v období první republiky se nejednalo o významnou činnost z hlediska počtu a zejména tonáže provozovaných lodí, po druhé světové válce vzniklo odvětví významné nejen počtem a tonáží mezi vnitrozemskými státy, ale především svými hospodářskými výsledky a zvláštním postavením v systému socialistického hospodářství. Pro fungování na námořním trhu bylo upraveno jak právní postavení jako mezinárodní akciové společnosti, ale i přizpůsobena ekonomická pravidla, umožňující činnost v konkurenci s cizími rejdaři.

Stránky obsahují nejdůležitější materiály, především statistické, zahrnující téměř padesát let od roku 1952 do roku 1998, doplněné historickými fakty o jednotlivých stránkách činnosti i významných událostech jednotlivých let, údaji o jednotlivých námořních lodích i výkonech celé floty. Nechybějí ani příspěvky především námořníků, kteří vzpomínají na různé příhody ze života na mořích i v přístavech a další písemné i fotografické dokumenty.

Údaje byly získány především z Národního archivu v Praze, další příspěvky a materiály od řady bývalých pracovníků podniku (zejména důchodců, kteří dodali spoustu unikátních dokumentů a fotografií).

Současně s řadou kamarádů připravujeme projekt, který by měl zachovat historii námořní plavby u nás (perspektivně i založení námořnického muzea).


Děkuje, zdraví a na vaše příspěvky a podněty se těší

Zdeněk Bastl

byt
Brixiho 14, Praha 6, PSČ 162 00
pevná 222 742 588
mobil 775 909 979

chalupa
Velký Šenov 196, PSČ 407 78
pevná 412 391 100

e-mail: zdenek.bastl@tiscali.cz
webové stránky o historii a výsledcích ČNP: www.namorniplavba.cz
skype: bastlz

Upozornění
Tyto údaje, přehled vývoje námořní dopravy a provozování námořních lodí v českých zemích, jsou součástí připravované publikace a všechna práva s tím spojená jsou vlastnictvím autora.

Údaje mohou být použity pouze ke studijním účelům a nesmí být dále publikovány bez autorova souhlasu. Nesmí být použity ke komerčním nebo jiným účelům, pokud autor k tomu neudělí písemný souhlas na základě osobního projednání nebo písemného sdělení, k jakému účelu a za jakých podmínek bude materiál použit.

Autor současně upozorňuje, že vzhledem k různorodosti pramenů, které se v detailech od sebe liší, nemá materiál definitivní podobu a neručí za případné chyby nebo nepřesné údaje v textu ani neodpovídá za uvedené závěry, které jsou jeho osobním názorem.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz