Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1967

Byla ukončena spolupráce s čínskou stranou a předány zbývající  čínské lodě Lidice, Mír I. a Orlík I., jejich exportní cesty končily v Číně a do výsledků ČNP nebyly započítány. Z ústředí odešli i čínští partneři.

5.6.1967 byl v důsledku egyptsko-izraelské války uzavřen na 8 let Suezský průplav. Mezi 14 loděmi, překvapenými vypuknutím konfliktu 5.6. při průjezdu suezským kanálem  a poté nuceně kotvícím na Hořkém jezeře byla i námořní loď Dunajplavby Lednice.

Lodě ČNP propluly Suezem těsně před konfliktem, ale v relaci na Střední a Dálný Východ musely obeplouvat Afriku. To znamenalo prodloužení cesty v závislosti na výchozím/koncovém přístavu a rychlosti lodi o 12-20 dní a zvýšení nákladů na pohonné hmoty (jejichž cena rovněž stoupla). Vyšší náklady rejdařů byly kompenzovány zvýšením sazeb dopravného v dotčených relacích.

Od začátku roku byl v podniku realizován nový program hospodářské politiky, který byl umožněn odchodem čínské strany a zavedením nových pravidel hospodaření vč. systému VRCV (vnitřní cenové vyrovnání).  Ceny se nadále tvořily prostřednictvím mechanismu tržních vztahů a ČNP je ovlivňovala pouze komerčním jednáním v konkurenci s volnou tonáží cizích rejdařů. Systém VRCV byl velmi aktivně využíván ve všech sférách činnosti podniku. Projevil se především devizovými úsporami v nákladech (přesun části nákupů potřeb pro provoz lodí - zásoby, opravy, náhradní díly, pohonné hmoty ad. z KS na tuzemsko, SZ a clearingové země) a růstem příjmů v KS (lodě byly nasazovány v těch relacích a pro přepravu  takového čs.zboží, které přinášely největší úspory nebo přímo efektivní volné měny).

Hlavním kriteriem hospodářských výsledků se stal ukazatel hrubého důchodu.
Vedením podniku byl schválen nákup čtyř lodí liniového typu o nosnosti 6 tis.DWT série B/455 začátkem října 1967. Lodě byly stavěny ve větší sérii B/455 pro PŽM s nasazením v západoafrické lince. Série prodělala celou řadu úprav a modifikací včetně změn na celkovém vzhledu lodi i strojním vybavení a čtyři jednotky, dodané do Československa jbyly v pořadí 10.-13. Protože situace v západoafrické relaci se pro polskou stranu značně  změnila a nebylo pro tyto lodě jiné použití, nabídla je polská strana pro vyrovnání obchodní a platební bilance z čs.strany, přičemž loď Blaník byly již v takovém stadiu rozestavěnosti, že byla převzata prakticky bez jakýchkoli úprav, takže se od ní následující tři jednotky, kde byly při stavbě již uplatněny připomínky ČNP, liší (silnější motor na těžké palivo, zesílené konstrukce trupu na přepravu rudy, zrušen chladírenský prostor a další drobnější úpravy).

Devátá námořní loď , tentokráte liniového typu, byla určena stejně jako další tři jednotky k zajištění rozvinuté výměny zboží mezi Československem a Kubou.

Tři prvé lodě z této série byly skutečně v kubánské relaci nasazeny, zatímco čtvrtá byla většinou pronajímána na cizí účet, protože najíždění Kuby v té době znamenalo zapsání na tzv. černou listinu, což znamenalo zhoršení možností najíždění určitých teritorií a najímání některými kapitalistickými rejdaři a také provozní problémy.

Pozdější vývoj ukázal, že se jedná o lodě velmi užitečné svou velikostí, umístěním skladovacích prostorů, ekonomikou provozu a možností univerzálního použití pro zboží čs.ZO i cizího substrátu v obou směrech nejen v kubánské, ale i v řadě dalších oblastí. Vedle kubánské relace byly nejčastějšími oblastmi nasazení těchto lodí Středomoří a oblast Blízkého Východu a Indie.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

7


množství

tis.tun

820,9

z toho

G

5


z toho

vl.lodě

820,9


B

2naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

142,8

nosnost

tis.DWT

114,1


z toho

vl.lodě

142,8

z toho

G

45,9naj.loděB

68,2


prům.sazba

Kč/1 t

173,9

tonáž

tis.BRT

75,2


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

464,0


výsledkyzůst.

mil.Kčs

391,1


výkony

mil.Kč

148,9


%

84


odpisy

mil.Kč

25,5

ZP ČNP
režie

mil.Kč

3,3

pořiz.

mil.Kčs

465,5


zisk

mil.Kč

47,7

zůst.

mil.Kčs

392,1

C k rozd.

mil.Kč

47,7

pracovníci
odvody

mil.Kč

11,3

prům.stav

osob

573


podíl

%

23,6

z toho

ústředí

91


příděly fondům

mil.Kč

36,5


námořníci

482


nerozd.HV

mil.Kč

V rozdělení hospodářského výsledku šla větší část do podnikových fondů, podíl odvodů nepřesáhl čtvrtinu prostředků.

Koncem roku byla uvedena do provozu první ze čtyř kontrahovaných lodí z Polska Blaník. Jednalo se o velmi efektivní plavidla s universálním použitím. Na všech lodích tohoto typu bylo po šesti dvoulůžkových kabinách pro cestující určených pro pravidelnou osobní přepravu a kabiny na lodích také byly v začátcích jejich provozu hojně využíván. Loď Blaník byla vzhledem k rozpracovanosti převzata ve verzi podle původního projektu - měla i chladírenský prostor, který byl pro nedostatečné využití v roce 1980 zrušen a motor na naftu, který byl v roce 1977 přestavěn na těžké palivo.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Kladno

10

361

17

92

49

367


29,4

15,2

4,1

19,3

74,7


25,8

3,9

5,5

Pionýr

11

358

7

25

58

124


10,8

4,0

1,3

5,3

23,8


22,5

4,5

5,5

Jiskra

10

360

11

24

62

124


12,4

5,1

1,3

6,4

23,6


27,1

3,7

5,5

Košice I.

9

337

10

230

90

1236


24,2

6,3

4,6

10,8

83,2


13,0

7,7

5,5

Republika II.

6

326

5

70

63

553


20,2

7,3

3,7

11,0

67,8


16,2

6,2

5,5

Brno

7

311

11

67

55

522


24,6

12,4

3,5

15,9

63,7


24,9

4,0

5,5

Vítkovice I.

8

320

30

313

104

1911


21,1

2,8

7,0

9,8

127,8


7,7

13,0

5,5


61

2373

91

821

481

4837


142,8

53,0

25,5

78,5

465


16,9

5,9

5,5
Po poklesu v minulém roce se situace na světovém námořním trhu stabilizovala na nízké úrovni, ke zvýšení sazeb u hromadných substrátů došlo až po suezské krizi (uzavření suezského průplavu v důsledku válečných událostí), kdy však došlo i ke zvýšení cen pohonných hmot  a vyšším nákladů provozu v důsledku objíždění Afriky.

Všechny lodě vykázaly zisk, přínos i návratnost se proti předchozímu roku zlepšily.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

Baltik

2

48


4

4

4


1,1

0,2

G

BSV

2

94


4

18

34


2,8

0,9

G

DV

3

249


35

48

464


11,7

2,0

G

Kuba

33

1207


193

195

1016


76,7

43,8

G

Levanta

1

42


5

6

11


1,1

0,1

G

ostatní

3

76


37

16

162


4,1

1,2

B

cesty

17

657


543

193

3147


45,3

12,161

2373


821

480

4838


142,8

60,3.

Základem HV zůstal i nadále provoz lodí v kubánské relaci, která se podílela na provozním zisku více než 70%.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz