Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1955

Pod čs.vlajkou pluly 3 lodě již celý rok a počet dní v exploataci od začátku provozu překročil první tisícovku:


stav k 1.1.
za roklodě

počet

3,0


přeprava


 

z toho

čs.

1,0


množství

tis.tun

123,9


čín.

2,0


z toho

čs lodě

39,5

kapacita

čín.lodě

84,4

nosnost

tis.DWT

26,1naj.lodě


tonáž

tis.BRT

17,3


dopravné

mil.Kčs

21,1

hodnota
z toho

čs.lodě

7,1

pořiz.

mil.Kčs

53,9čínské

14,0

zůst.

mil.Kčs

51,2naj.lodě%

95,1


prům.sazba

Kč/1 t

170,5


Lodě převezly na provozně ukončených cestách v tomto roce více než sto tisíc tun zboží, ujely více než sto tisíc mil a dosáhly více než jeden milion tunomil přepravních výkonů.
dle lodí

provozní výsledky


tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

RE I.

5

377

58

40

55

426


7,1

0,4

0,7

1,1

13,0


8,5

11,8

5,5

FU

5

325

31

32

55

318


5,8

0,2

0,9

1,1

15,9


6,8

14,6

5,5

LI

7

357

25

53

68

482


8,2

0,9

1,4

2,3

24,9


9,2

10,8

5,5


17

1059

114

124

178

1227


21,1

1,5

3,0

4,5

53,9


8,3

12,0

5,5


Všechny lodě byly ziskové s přínosem, odpovídajícím návratnosti přes 8% pořizovací hodnoty.

Počet dní, které strávily lodě v exploataci od začátku provozu, dosáhl první tisíc dnů.
dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G

DV

17

1059


124

178

1227


21,1

5,5
Všechny cesty byly uskutečněny v DV relaci (z toho pouze 3 ztrátové), 8 vexportu, stejný počet importních a jedna mezicesta z Colomba do Kantonu.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz