Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1969

Dne 6. srpna 1969 došlo ke ztroskotání naší lodě Pionýr, která na cestě z Kuby narazila na nedaleký korálový ostrov Mayaguana, přičemž došlo k vážnému poškození lodi. Záchranné práce byly později shledány neefektivními a proto byla loď vyklizena a časem se potopila.

Až koncem roku byla do provozu uvedena m/s Sitno, sesterská loď Blaníku a 11. ze serie B/455, u které již byly uplatněny naše připomínky ke stavbě (motor na těžké palivo, úprava pro přepravu rud, atd).

V souladu s celosvětovou tendencí  zkracování životnosti lodí zejména v důsledku morálního opotřebení se změnily odpisové normy a odpisy se zvýšily o 2,5%, což bylo hlavním důvodem poklesu HV.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

8


množství

tis.tun

680,2

z toho

G

6


z toho

vl.lodě

680,2


B

2naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

192,0

nosnost

tis.DWT

118,7


z toho

vl.lodě

192,0

z toho

G

50,5naj.lodě

0,0


B

68,2


prům.sazba

Kč/1 t

282,3

tonáž

tis.BRT

79,3


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

504,0


výsledkyzůst.

mil.Kčs

378,6


výkony

mil.Kč

193,7


%

75


odpisy

mil.Kč

39,7

ZP ČNP
režie

mil.Kč

1,5

pořiz.

mil.Kčs

505,4


zisk

mil.Kč

81,3

zůst.

mil.Kčs

379,7

C k rozd.

mil.Kč

81,3

pracovníci
odvody

mil.Kč

39,1

prům.stav

osob

579


podíl

%

48,1

z toho

ústředí

89


příděly fondům

mil.Kč

42,2


námořníci

490


nerozd.HV

mil.Kč

Stav pracovníku se zvýšil v ústředí i na lodích, výrazně stoupl podíl odvodů již k padesáti procentům.


Situace na námořním trhu byla velmi proměnlivá a v podstatě ale stagnovala, v posledním čtvrtletí se najímací činnost oživila a sazby překročily úroveň předchozího roku a to jak v nájmech na jednotlivé cesty tak i v oblasti časových nájmů.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Kladno

10

380

8

102

42

359


28,8

12,6

6,0

18,5

74,7


24,8

4,0

8,0

Pionýr

5

243

25

12

31

63


6,5

0,8

1,3

2,1

23,8


8,6

11,6

5,3

Jiskra

9

330

19

20

51

104


12,1

5,0

1,9

6,9

23,6


29,2

3,4

8,0

Košice I.

7

340

10

163

74

1534


24,0

4,5

6,7

11,2

83,2


13,4

7,4

8,0

Republika II.

6

355

14

47

62

248


29,9

13,7

5,4

19,1

67,8


28,2

3,6

8,0

Brno

7

413

7

60

81

597


44,2

23,6

5,1

28,8

63,7


45,1

2,2

8,0

Vítkovice I.

7

320

16

241

96

2253


25,3

5,4

10,2

15,6

127,8


12,2

8,2

8,0

Blaník

9

387

8

37

51

193


21,3

9,2

3,2

12,4

39,3


31,6

3,2

8,1


60

2767

106

680

488

5351


192,0

74,9

39,7

114,5

504


22,7

4,4

7,9
Všechny lodě skončily ziskem (markantní opět exportní cesty Brna do Iráku a Kladna na Kubu) ,

dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

Amerika

1

59


13

7

56


2,1

-0,3

G

BSV

4

222


14

54

187


46,7

35,3

G

DV

1

91


13

17

172


5,9

1,3

G

Kuba

32

1369


169

185

822


74,5

34,2

G

ostatní

8

367


67

55

327


13,5

1,1

B

cesty

14

659


404

170

3787


49,4

14,460

2767


680

488

5351


192,0

86,0
Lodě přepravovaly zboží převážně v oblasti Kuby a BSDV, po dvou pětinách HV bylo dosaženo v relacích kubánské a irácké.


Další cesta kolem světa opět Košice: 4.2. Rostock (NDR), Willemstad (H.Antily.Panama, japonské Hirohata a Tsukumi, australské Newcastle a Kembla, Kapské město (JAR)), Cardif a Immingham (Velká Britanie) do holandského Rotterdamu 4.8.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz