Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1971

Pro rekreaci pracovníků byl zakoupen objekt bývalé školy ve Smolných Pecích u Karlových Varů, z kterého byl v pozdějších letech vybudován rekreační komplex a školící středisko.
V koncepci rozvoje floty se v sedmdesátých letech předpokládal nákup čtyř “bulkcarrierů” o nosnosti cca 32 tis. DWT s nasazením v letech 1971-74 a nákup dvou až pěti tankerů o nosnosti přes 200 tis. DWT s nasazením v letech 1974-79. Tyto záměry však nebyly realizovány resp. pouze částečně dodávkami BCC.
Počet lodí k začátku roku opět dosáhl 10 (v roce 1965 to bylo již 12 lodí)stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

10


množství

tis.tun

933,1

z toho

G

8


z toho

vl.lodě

886,0


B

2naj.lodě

47,1

kapacita
dopravné

mil.Kčs

264,0

nosnost

tis.DWT

136,5


z toho

vl.lodě

245,4

z toho

G

68,3naj.lodě

18,5


B

68,2


prům.sazba

Kč/1 t

282,9

tonáž

tis.BRT

94,8


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

611,2


výsledkyzůst.

mil.Kčs

413,4


výkony

mil.Kč

271,1


%

68


odpisy

mil.Kč

48,9

ZP ČNP
režie

mil.Kč

2,0

pořiz.

mil.Kčs

612,9


zisk

mil.Kč

78,2

zůst.

mil.Kčs

414,6

C k rozd.

mil.Kč

78,2

pracovníci
odvody

mil.Kč

46,9

prům.stav

osob

641


podíl

%

60,0

z toho

ústředí

86


příděly fondům

mil.Kč

20,9


námořníci

555


nerozd.HV

mil.Kč

S přírůstkem lodí se zvýšil i počet námořníků, podíl odvodů mírně klesl na šedesát procent.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Kladno

6

365

18

68

79

769


27,8

5,5

6,0

11,5

74,7


15,4

6,5

8,0

Jiskra

21

387

14

26

57

57


14,8

1,1

1,9

3,0

23,6


12,8

7,8

8,2

Košice I.

10

321

15

255

64

1093


36,9

17,2

6,7

23,9

83,2


28,7

3,5

8,0

Republika II.

5

362

45

63

74

686


28,5

5,9

5,4

11,3

67,8


16,7

6,0

8,0

Brno

6

351

23

64

64

607


32,7

8,8

5,1

13,9

63,7


21,8

4,6

8,0

Vítkovice I.

7

369

37

253

106

2552


33,3

4,3

10,2

14,5

127,8


11,3

8,8

8,0

Blaník

8

344

16

37

44

192


17,7

5,3

3,2

8,5

39,3


21,7

4,6

8,1

Sitno

8

341

10

36

49

187


18,9

7,7

3,5

11,2

43,4


25,7

3,9

8,0

Radhošť

10

378

11

44

60

223


20,1

6,9

3,5

10,4

43,2


24,0

4,2

8,0

Kriváň

7

350

28

40

55

198


14,7

4,2

3,5

7,7

43,4


17,7

5,7

8,0

vlastní

88

3568

217

886

652

6564


245,4

66,9

48,9

115,8

610


19,0

5,3

8,0

naj.

2

0

0

47

0

0


18,5

4,3

0,0

4,390

3568

217

933

652

6564


264,0

71,3

48,9

120,2

610


19,7

5,1

8,0
Po období vysoké konjunktury došlo k prudkému poklesu zejm. u trampové přepravy a při nájmech na čas. Přesto byly na sezonní odvoz cukru najaty další cizí lodě Huntsland a Santa Lucia, které uskutečnily 2 ziskové cesty.

Celoroční provoz 10 lodí se projevil ve zvýšené kapacitě a pomohl zmírnit negativní důsledky vývoje konjunktury. Všechny lodě opět se ziskem, nejlepší výsledek poprvé Košice  a to i v návratnosti. Zisk byl ovlivněn i růstem nákladů, vyšším objemem oprav a jejich přesunem do KS (nedostatek kapacit polských loděnic) a nepříznivým škodním průběhem.


vlastní dle relací

 

tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

5

385


58

68

725


33,9

10,4

G

Kuba

32

1324


170

202

873


79,2

36,3

G

Levanta

19

300


21

46

32


12,4

2,3

G

ostatní

15

869


129

166

1289


49,8

16,6

B

cesty

17

690


508

170

3645


70,2

29,588

3568


886

652

6564


245,4

95,0
V kubánské relaci trval nedostatek vhodného zboží v exportu a neutěšená situace v kubánských přístavech z hlediska délky postojů, zisk zůstal přesto na úrovni 1970 a relace i nadále dominuje. Značné snížení zisku vykázaly cesty do Iráku v důsledku poklesu objemu přeprav.

U BCC Ko a Ví bylo nutno v průběhu roku přejít u časových nájmů na basi jednotlivých cest  a čs.zboží. Při poklesu přeprav pro cizí byla rozhodující úzká spolupráce s ČFT pro dosažení výsledků na úrovni 1970.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz