Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1998

Byl dokončen výprodej všech zbývajících lodí (Třinec, Slapy, Lipno, Tatry, Beskydy, Svitava, Šumava, Hus, Žižka, Holý) včetně poslední převzaté v tomto roce z Číny Jan Želivský (26 tis. DWT).


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

10


množství

tis.tun

2425,0

z toho

G

2


z toho

vl.lodě

2425,0


B

8naj.lodě


kapacita
dopravné

mil.Kčs

558,7

nosnost

tis.DWT

352,8


z toho

vl.lodě

558,7

z toho

G

31,8naj.loděB

321,0


prům.sazba

Kč/1 t

230,4

tonáž

tis.BRT

198,1


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

5492,8


výsledkyzůst.

mil.Kčsvýkony

mil.Kč

900,9


%

0


odpisy

mil.Kč

308,9

ZP ČNP
režie

mil.Kč


pořiz.

mil.Kčs

5576,7


zisk

mil.Kč

-2352,7

zůst.

mil.Kčs


k rozdělení

mil.Kč

-2352,7

pracovníci
odvody

mil.Kč


prům.stav

Osobpodíl

%

0,0

z toho

ústředí

49


příděly fondům

mil.Kčnámořnícinerozd.HV

mil.Kč

-2355,4
Pohyb lodí v předchozím roce znamenal snížení počtu i kapacity, ale zvýšení pořizovací hodnoty, která překročila 5 miliard Kč.

Podnik vykázal hlubokou ztrátu), když prodej realizovaly zahraniční dceřinné společnosti a mateřskému podniku vznikla neuhrazená pohledávka, promítnutá do HV jako opravná položka, protože převod lodí na zahraniční dceřinné společnosti byl (při jejich založení) proveden jako prodej bez úhrady ceny lodí a veden jako pohledávka. Přesto na tantiemách bylo vyplaceno 2,7 mil.Kč.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Třinec

5

236

8

142

36

1034


28,9

6,5

0,0

6,5

129,3


5,0

19,9

0,0

Slapy

8

328

10

85

54

581


31,1

0,8

0,0

0,8

172,0


0,5

*

0,0

Lipno

5

296

11

53

39

417


39,4

-0,7

0,0

-0,7

170,8


-0,4

*

0,0

Tatry

9

386

9

521

104

5997


121,8

38,6

33,0

71,6

455,4


15,7

6,4

7,2

Beskydy

6

186

6

356

68

4035


62,5

9,5

36,0

45,5

876,0


5,2

19,2

4,1

Svitava

10

379

10

260

100

2600


80,0

40,6

45,0

85,6

773,0


11,1

9,0

5,8

Šumava

7

179

7

455

70

4550


60,0

8,9

34,0

42,9

960,0


4,5

22,4

3,5

Hus

6

359

6

138

60

1380


80,0

46,5

20,0

66,5

702,0


9,5

10,6

2,8

Žižka

7

374

7

161

70

1610


20,0

2,8

20,0

22,8

691,7


3,3

30,4

2,9

Holý

6

350

6

138

60

1380


20,0

2,8

20,0

22,8

692,0


3,3

30,4

2,9

Želivský

5

256

5

115

50

1150


15,0

2,1

15,0

17,1

692,0


2,5

40,5

2,2


74

3328

84

2425

712

24734


558,7

158,5

223,0

381,5

6314


6,0

16,6

3,5
Situace na námořním trhu se zhoršila především v důsledku poklesu ekonomického vývoje zejména v asijských zemích, silného kursu USD a pádu cen ropy a dalších surovin. Sazební indexy výrazně klesly a lodě byly zaměstnávány převážně po jednotlivých cestách se snahou získat kvalitní nájemce a minimalizovat tak případné problémy.

Samotný provoz nižšího počtu lodí (se snížením přepravních výkonů) skončil aktivním výsledkem, když ztrátu vykázala pouze loď Lipno. Objem zisku výrazně klesl, návratnost se snížila na 6%.


vlastní dle kategorií

počet


kat.

relace

lodí

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G


2

13

623

20

138

94

998


70

0

B


9

61

2704

64

2286

618

23736


488

158

celkem


11

74

3328

84

2425

712

24734


559

158


S vyrovnanou bilancí skončily lodě GC, na celkovém zisku se stoprocentně podílely  BCC, jejichž výsledek se však výrazně zhoršil.


Přestože lodě (většinou nové a moderní stavbou i vybavením, zajištěné kvalifikovanými posádkami) byly nadále plně uplatnitelné na námořním trhu, měly zajištěné zaměstnání s výsledky, umožňující přestát i pokles námořního trhu, bylo rozhodnuto o jejich prodeji a podnik vykázal hlubokou ztrátu (samotný provoz lodí skončil aktivním výsledkem.


Tím skončil i provoz vlastních námořních lodí, stav pracovníků ústředí byl postupně zredukován na minimum, v činnosti zůstalo po určitou dobu řízení technického provozu některých z prodaných lodí a činnost dceřinných společností v tuzemsku:

 COS-servis (hospodařící s tuzemským majetkem – pronájem kanceláří a bytů, následně uveden do klidu, aktivity převzaty ČNP)  a

 COS-Crew Management (posléze prodán a nadále zajišťuje zaměstnání pro část námořníků na lodích v zahraničí).

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz