Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1965

Významný rok z hlediska zásadních změn v účasti čínské strany, která v průběhu roku stáhla z provozu 4 lodě, naproti tomu česká strana zařadila další jednotku.


stav k 1.1.




za rok



lodě

počet

12


přeprava



z toho

čs.

5


množství

tis.tun

713,9


čín.

7


z toho

čs lodě

425,0

kapacita





čín.lodě

289,0

nosnost

tis.DWT

139,1



naj.lodě


tonáž

tis.BRT

91,0


dopravné

mil.Kčs

84,4

hodnota




z toho

čs.lodě

43,2

pořiz.

mil.Kčs

258,9



čínské

41,2

zůst.

mil.Kčs

189,0



naj.lodě



%

73,0


prům.sazba

Kč/1 t

118,3

ZP ČNP




výsledky



pořiz.

mil.Kčs

260,0


výkony

mil.Kč

85,0

zůst.

mil.Kčs

189,7


odpisy

mil.Kč

13,3

pracovníci




režie

mil.Kč

1,4

úhrnem

osob

570


zisk

mil.Kč

32,9

z toho

ústředí

109


z toho

čs.

23,8


námořníci

461



čín.

9,1




Čs.lodě tak získaly dominantní postavení v počtu lodí i jejich přepravní kapacitě, což se odrazilo výrazně v objemech přepravy nejen v množství, ale i v hodnotě dopravného a zejména pak v zisku. Ten vzrostl proti předchozímu roku o 3 mil.Kč a čs.strana se na něm podílela 72%.


dle lodí

provozní výsledky


tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

FU

5

279

19

23

45

178


5,4

1,4

0,7

2,1

16,0


13,1

7,6

4,1

LI

4

341

16

35

42

281


4,3

-0,2

1,4

1,2

25,0


4,6

21,6

5,5

DU

3

252

0

32

46

291


5,1

2,1

0,8

2,9

22,8


12,5

8,0

3,3

M I.

4

335

0

37

43

345


6,1

2,0

1,1

3,2

20,9


15,3

6,5

5,5

OST

5

139

13

95

23

267


2,3

-0,1

0,7

0,6

30,5


2,1

48,4

2,3

OR I.

4

311

0

31

28

199


6,4

2,9

1,1

4,0

22,7


17,7

5,7

5,0

KL

7

340

36

63

43

319


12,7

8,1

1,3

9,4

23,7


39,4

2,5

5,5

OK I.

4

347

22

35

44

331


7,2

1,6

1,1

2,8

20,7


13,3

7,5

5,5

PI

10

369

15

22

66

137


5,1

2,2

0,6

2,8

10,4


27,0

3,7

5,5

JI

8

342

14

19

54

112


4,3

1,5

0,6

2,1

11,0


19,3

5,2

5,5

KO I.

8

376

16

196

102

1389


9,9

4,1

1,5

5,5

26,4


20,9

4,8

5,5

RE II.

8

298

48

82

49

414


11,8

6,8

1,6

8,4

29,0


29,0

3,4

5,5

BR

5

156

1

43

29

197


3,8

1,5

0,8

2,3

29,0


7,9

12,7

2,7


75

3885

200

714

614

4461


84,4

34,0

13,2

47,2

288


16,4

6,1

4,6




Přestože byly odprodány (předány čínské straně) 4 lodě – (Orava I., Ostrava, Dukla a Fučík), a přibyla pouze jediná čs.loď Brno  (sesterská loď lodi Republika II, s jeřáby polské výroby, rovněž ze štětínské loděnice v Polsku), snížila se pouze přepravní kapacita a výkony, nikoli však hospodářské výsledky. Mírnou ztrátu vykázaly pouze lodě Lidice a Ostrava.


dle relací






tuno



prov.

kat.

relace

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

9

390


19

71

143


4,6

1,5

G

DV

21

1760


177

223

1556


33,4

10,6

G

Kuba

29

1087


214

171

1065


33,1

19,6

G

Levanta

1

64


4

6

11


0,5

0,0

G

ostatní

2

70


9

18

29


0,6

-0,2

B

cesty

8

376


196

102

1390


9,9

4,0

T

tanker

5

138


95

23

267


2,3

0,3



75

3885


714

614

4461


84,4

35,7




Lodě provozovány v obvyklých relacích DV, indické, kubánské a brazilské. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo ve všech relacích zajištěním dostatku kvalitního zboží, což se projevilo ve vysokých docílených sazbách, pouze v kubánské relaci se koncem roku snížilo množství a zhoršila skladba exportního zboží. Podíl kubánské relace činil v zisku 55, v DV relaci činil podíl 30%, podíl rudovce vzrostl na 11%. U malých lodí Pionýr a Jiskra byla uplatněna celoroční koncepce střídavého provozu v indické a kubánské relaci podle připravenosti zboží. 





© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz