Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1972

Byla vypracována nová koncepce rozvoje nám.floty do 198O, předpokládající modernizaci floty pro suchý náklad a nákup tankové tonáže pro plánované dovozy ropy z rozvojových zemí.

S dodáním v letech 1972-75 byla v polských loděnicích (A.Warskiego ve Štětíně) zakoupena série “bulkcarrierů” s nosností kolem 32 tis.DWT – Praha, Bratislava a Třinec, s prvky automatizace, dálkového ovládání a registrace manévrů hlavního motoru, s maximálním pohodlím pro posádku z nichž byla v roce 1972 dodána a do provozu uvedena loď  Praha.

Bylo započato s regulérní přepravou cestujících, především v relaci na Kubu.


stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

10


množství

tis.tun

887,0

z toho

G

8


z toho

vl.lodě

887,0


B

2naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

215,8

nosnost

tis.DWT

136,5


z toho

vl.lodě

215,8

z toho

G

68,3naj.loděB

68,2


prům.sazba

Kč/1 t

243,3

tonáž

tis.BRT

94,8


příjmy za

cestující

0,6

hodnotapořiz.

mil.Kčs

611,7


výsledkyzůst.

mil.Kčs

364,9


výkony

mil.Kč

218,9


%

60


odpisy

mil.Kč

53,4

ZP ČNP
režie

mil.Kč

6,9

pořiz.

mil.Kčs

613,9


zisk

mil.Kč

23,1

zůst.

mil.Kčs

366,5

C k rozd.

mil.Kč

23,1

pracovníci
odvody

mil.Kč

21,2

prům.stav

osob

694


podíl

%

91,8

z toho

ústředí

91


příděly fondům

mil.Kč

1,9


námořníci

603


nerozd.HV

mil.Kč

Pokračoval růst pracovníků pro řízení provozu i obsluhu lodí, při výrazném poklesu HV se výrazně zvýšil podíl odvodů až nad devadesát procent.


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Kladno

4

335

17

43

58

530


18,4

-0,9

6,0

5,1

74,7


6,8

14,7

8,0

Jiskra

23

334

22

27

52

28


16,2

3,0

1,9

4,9

23,6


20,8

4,8

8,2

Košice I.

7

364

10

141

83

1307


34,1

7,2

6,7

13,9

83,2


16,7

6,0

8,0

Republika II.

5

350

16

61

63

598


18,4

1,0

5,4

6,4

67,8


9,5

10,6

8,0

Brno

6

327

48

66

70

734


25,6

6,3

5,1

11,5

63,7


18,0

5,6

8,0

Vítkovice I.

6

353

31

233

93

2339


27,5

-2,2

10,2

8,0

127,8


6,3

15,9

8,0

Blaník

9

367

19

41

49

218


18,1

4,3

3,2

7,4

39,3


19,0

5,3

8,1

Sitno

11

379

5

50

55

179


16,8

2,8

3,5

6,2

43,4


14,4

7,0

8,0

Radhošť

8

312

10

34

51

210


15,1

3,0

3,5

6,5

43,2


15,0

6,7

8,0

Kriváň

6

362

2

26

79

312


17,9

0,3

3,5

3,8

43,4


8,7

11,5

8,0

Praha

6

178

1

165

40

778


7,7

-0,9

4,4

3,6

113,8


3,2

31,7

3,9

cestující

0

0

0

0

0

0


0,6

0,6

0,0

0,691

3661

181

887

693

7233


216,3

24,5

53,4

77,9

724


10,8

9,3

7,4
Námořní trh se vyznačoval velmi proměnlivou situací (s určitými náznaky oživení výrazněji až ve 2.pololetí) a byl doprovázen měnovou krizí KS a inflačním vývojem. Výsledky se výrazně zhoršily i-v souvislosti se snížením přeprav kvalitního exportního zboží pro čs.plátce. S vyjímkou lodi Jiskra se zhoršily výsledky u všech lodí a 3 z nich vykázaly dokonce ztrátu.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

18

1201


162

242

1605


72,0

15,6

G

Kuba

23

914


98

131

508


43,9

13,8

G

Levanta

27

432


49

64

76


22,4

7,3

G

ostatní

4

219


39

40

311


8,2

0,0

B

cesty

13

717


374

176

3646


61,6

13,7

B

T/C

6

178


165

40

778


7,7

-0,191

3661


887

693

6924


215,8

50,2
.S Čechofrachtem a zbožovými OZO byl uzavřen kontrakt na přepravu železa a rudy v relaci Indie a Perský záliv, což se projevilo v zajištění zaměstnání za přijatelných podmínek. V kubánské relaci se situace dále zhoršila v objemu i struktuře přepravovaného zboží, zisk se snížil proti 1971 a podíl této relace na zisku klesl na 27% a ztratil tak prní místo mezi relacemi. Zlepšení vykázal Levanta a BSV. U BCC se výrazně snížil zisk, protože lodě byly zaměstnány převážně přepravami pro ČFT.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz