Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1966

Změny z předchozího roku byly dovršeny odvoláním zbývajících 3 čínských lodí, kde do výsledků byly započítána realizace  do poslední ukončené importní cesty, vlastní předání lodí bylo až po skončení následných exportních cest v roce 1967 v Číně.


Byla přijata nová mezinárodní úmluva ICLTM 1966 obsahující pravidla o ponorové čáře. Na jejím základě byly provedeny úpravy některých lodí a zvýšena jejich nosnost.


Začal vycházet podnikový časopis „Zpravodaj ČNP“, s informacemi ze života podniku, lodí a námořníků, který osahoval nejdůležitější informace o dění ve společnosti a příspěvky pracovníků ústředí a lodí.


stav k 1.1.
za rok

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

lodě

počet

9


přepravaz toho

čs.

6


množství

tis.tun

653,2


čín.

3


z toho

čs lodě

518,0

kapacita

čín.lodě

135,2

nosnost

tis.DWT

105,6naj.lodě


tonáž

tis.BRT

72,5


dopravné

mil.Kčs

68,3

hodnota
z toho

čs.lodě

47,1

pořiz.

mil.Kčs

196,0čínské

21,2

zůst.

mil.Kčs

148,7naj.lodě%

75,8


prům.sazba

Kč/1 t

104,6

ZP ČNP
výsledkypořiz.

mil.Kčs

197,5


výkony

mil.Kč

69,0

zůst.

mil.Kčs

149,7


odpisy

mil.Kč

11,3

pracovníci
režie

mil.Kč

1,5

úhrnem

osob

480


zisk

mil.Kč

23,1

z toho

ústředí

110


z toho

čs.

17,3


námořníci

370čín.

5,8
Změny v počtu jednotek čínské strany se promítly do všech oblastí činnosti podniku, počtu lodí, jejich přepravní kapacity i hodnoty lodí  i do přepravních výkonů a finančních výsledků, všechny ukazatele vykázaly proti předchozímu roku pokles. Podíl zisku pro čs.stranu vzrostl na 75%.

Počet pracovníků se snížil pouze u lodí, kde čínské posádky odešly s loděmi v předchozím roce, v ústředí pracovalo nadále 13 občanů ČLR a v posádkách 9 cizích státních příslušníků.
Koncem roku byla uvedena do provozu největší námořní loď a první loď typu “bulkcarrier” (specializovaná loď na přepravu hromadných sypkých substrátů - ruda, obilí, minerální hnojiva apod.) m/s Vítkovice I., postavená ve Skotsku (loděnice Glasgow). Při křtu této lodi bylo použito netradičně pivo – Plzeňský Prazdroj – za tím účelem byla zhotovena a naplněna speciální velká, několikalitrová láhev.

Podle konvence o ponorové čáře byla zvýšena nosnost lodi o 3850 tun.
dle lodí

provozní výsledky


tuno


   finanční výsledky

poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

LI

5

358

11

38

50

354


5,2

0,2

1,4

1,6

25,0


6,3

15,9

5,5

M I.

5

397

16

62

53

544


9,5

3,5

1,1

4,6

20,9


22,3

4,5

5,5

KL

9

345

6

68

52

353


11,9

7,3

1,3

8,7

23,7


36,5

2,7

5,5

OK I.

4

315

2

35

41

345


6,4

2,6

1,1

3,7

20,7


18,0

5,6

5,5

PI

8

354

11

22

47

144


4,0

1,2

0,6

1,7

10,4


16,6

6,0

5,5

JI

10

358

5

25

52

97


3,9

0,7

0,6

1,3

11,0


11,4

8,8

5,5

KO I.

7

342

13

174

91

1217


8,3

1,9

1,5

3,3

26,4


12,5

8,0

5,5

RE II.

7

339

38

82

42

383


7,2

1,8

1,6

3,4

29,2


11,5

8,7

5,5

BR

10

337

42

110

51

462


10,9

5,6

1,6

7,2

28,3


25,3

4,0

5,6

VÍ I.

1

42

0

37

6

118


0,8

-0,2

0,4

0,2

40,7


0,4

233,7

1,0


66

3187

144

653

485

4018


68,3

24,4

11,2

35,6

236,3


15,1

6,6

4,7
Zbývající 3 čínské lodě (Lidice, Mír I. a Orlík I.) byly v provozu po celý rok a uskutečnily celkem 14 cest v DV relaci, s ukončením importními cestami do Evropy a fyzickým předáním lodí po exportních cestách do Číny v roce 1967. Loď Vítkovice I. uskutečnila pouze 1 cestu se záporným hospodářským výsledkem


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

9

353


20

61

120


3,9

0,9

G

DV

14

1069


136

143

1224


21,2

6,6

G

Kuba

23

889


178

131

985


28,8

17,0

G

Levanta

6

250


21

21

33


2,3

0,3

G

ostatní

6

242


87

32

321


3,0

-0,6

B

cesty

8

384


211

97

1335


9,1

2,166

3187


653

485

4018


68,3

26,3
Lodě provozovány opět v obvyklých relacích DV, indické, kubánské a brazilské, navíc také 2 cesty do Kanady. Výsledky v DV relaci byly poznamenány úbytkem 3 lodí v předchozím roce, přepravy hromadných substrátů byly ovlivněny obecným poklesem sazeb, a vše se promítlo do snížení přepravních výkonů, příjmů za dopravné a zisku.


Loď Košice s velitelem kpt.Freyem uskutečnila za 112 dní od 28.10.1965 cestu kolem světa od západu na východ z polského Štětína (přes brazilskou Vitorii, okolo Afriky do japonské Nagoji, poté do Peru-Chaňaral a přes Panamský průplav) do jugoslávské Rijeky 16.2.1966.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz