Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

1978

Po dokončení stavby lodi TŘINEC a jejím uvedení do provozu v roce 1975 nastalo poměrně dlouhé období, v němž bylo zřejmé, že koncepce rozvoje floty založená na stavbě lodí pro přepravu rudy nebude realizována, a proto se připravovala změna této koncepce. Pro období 6. pětiletky se uvažovalo o nákupu a dodání čtyř lodí, z toho dvou lodí typu Panamax o velikosti asi 76 tisíc DWT a dvou lodí liniového typu velikosti 14 - 16 tisíc DWT. Průzkum výrobního programu socialistických zemí (zejména v PLR, ale i v SSSR a NDR ukázal, že lodě v požadovaných parametrech a vlastnostech se v současné době nestAvějí a nejsou zahrnuty v programu loděnic ani do roku 1980.

V roce 1978 byla vypracována nová koncepce rozvoje československé námořní floty; která vycházela z trendu rozvoje výměny zboží se zahraničím, realizovaným po moři a ze zkušeností s dosavadním provozem lodí. Vzhledem k tomu, že do konce 7. pětiletky (1985) se počítalo s ukončením žIvotnosti a vyřazením lodí JISKRA; KOSICE, BRNO, VITKOVICE, BLAN!K, SITNO, RADHOST a KRIVÁŇ), předpokládala se jejich náhrada novými loděmi a rozšířením počtu jednotek z dosavadních 12 lodí na 14 v roce 1985. Proto se předpokládalo, že v tomto období bude zakoupeno celkem 10 lodí, a to čtyři lodě o nosnosti 15 tisíc DWT s dodáním v roce 1980 - 1982, tři lodě o nosnosti 33 tisíc DWT s dodáním v roce 1982 - 1984 a tři lodě o nosnosti 6 tisíc DWT s dodáním v roce 1983 - 1985.


Průzkum výrobních programů loděnic socialistických zemí ukázal, že jedinou zemí, která má ve svém výrobním programu zařazenu stavbu lodí o nosnosti 15 tisíc DWT, je Jugoslávie, jmenovitě loděnice 3. Máj Rijeka, která již v průběhu roku 1977 projevovala zájem o dodávky lodí  souvislosti s nákupy lodních plechů a zařízení z Ceskoslovenska. Došlo k několika informativním jednáním na úrovni generálních ředitelů CNP a jugoslávské loděnice za účasti zprostředkovatelské firmy Brodomaterijál.

Po vyjasnění všech základních otázek byl 21.12.1978 podepsán ve Rijece kontrakt na dodávku čtyř lodí univerzálního typu o nosnosti 15 tisíc DWT při ceně 11,8 miliónu USD a s dodáním prvé jednotky v roce 1980, dalších dvou v roce 1981 a čtvrté začátkem roku 1982 s tím, že 70 % hodnoty každé lodi bude spláceno v půlročních splátkách.od dodání po dobu sedmi let při úroku 8,5%.

Dosavadního generálního ředitele Františka Majera nahradil Karel Kapr, předtím náměstek ministra dopravy pro úsek železnic.stav k 1.1.
za roklodě
přepravacelkem

počet

12


množství

tis.tun

1480,0

z toho

G

7


z toho

vl.lodě

1480,0


B

5naj.lodě

0,0

kapacita
dopravné

mil.Kčs

356,6

nosnost

tis.DWT

221,6


z toho

vl.lodě

356,6

z toho

G

56,0naj.loděB

165,7


prům.sazba

Kč/1 t

240,9

tonáž

tis.BRT

146,2


příjmy za

cestující


hodnotapořiz.

mil.Kčs

765,7


výsledkyzůst.

mil.Kčs

353,2


výkony

mil.Kč

355,8


%

46


odpisy

mil.Kč

53,0

ZP ČNP
režie

mil.Kč

11,0

pořiz.

mil.Kčs

778,8


zisk

mil.Kč

46,2

zůst.

mil.Kčs

362,9

k rozdělení

mil.Kč

46,2

pracovníci
odvody

mil.Kč

42,4

prům.stav

osob

772


podíl

%

91,8

z toho

ústředí

126


příděly fondům

mil.Kč

3,8


námořníci

646


nerozd.HV

mil.Kč

Nezměněný stav lodí, přesto v ústředí růst pracovníků i režie, odvody stále přes devadesát procent


dle lodí


provozní výsledky

tuno


   finanční výsledky


poř.


návratnost

  odp.

loď

cest


MEČ

tuny

míle

míle


tržby

zisk

odp.

přínos

hodn.


%

roky

%

Jiskra

16

352

13

12

35

16


23,5

12,3

0,9

13,2

19,9


66,3

1,5

4,5

Košice I.

17

364

1

366

61

660


36,0

10,6

3,9

14,6

69,7


20,9

4,8

5,6

Brno

6

388

15

66

54

502


41,6

7,8

3,0

10,8

55,3


19,5

5,1

5,4

Vítkovice I.

6

321

31

226

64

1294


20,5

-5,0

5,8

0,7

106,6


0,7

*

5,4

Blaník

7

397

2

24

50

159


34,9

12,8

1,9

14,7

35,6


41,2

2,4

5,2

Sitno

5

392

12

22

52

201


26,8

4,0

1,8

5,8

34,5


16,8

6,0

5,3

Radhošť

7

340

18

26

40

135


22,9

5,1

1,8

6,9

34,8


19,9

5,0

5,3

Kriváň

9

397

1

28

52

121


25,7

5,2

1,8

7,0

34,5


20,3

4,9

5,2

Praha

8

342

14

204

61

1115


27,4

3,9

7,0

10,9

92,9


11,8

8,5

7,6

Mír II.

5

323

0

50

55

413


29,4

0,7

5,6

6,3

74,2


8,5

11,7

7,6

Bratislava

8

372

2

204

92

1220


28,1

2,7

8,0

10,8

105,1


10,2

9,8

7,6

Třinec

8

311

29

252

65

1143


39,7

8,6

10,1

18,7

129,3


14,4

6,9

7,8


102

4299

138

1480

681

6979


356,6

68,7

51,6

120,3

792


15,2

6,6

6,5
Krizové tendence světového hospodářství nadále ovlivňovaly nepříznivě námořní trh. V oblasti trampové dopravy sazby klesaly až do května (na nejnižší úroveň minulých let), poté došlo k postupnému zpevnění, ale na úrovni neuspokojivé pro rejdaře. V liniové dopravě pokračoval růst sazeb, který se snažil dohonit vzestup provozních nákladů.

Celkové výsledky obdobné jako v předchozím roce, u jednotlivých lodí rozdíly větší oběma směry, největší zlepšení Jiskra (návratnost 66%), v minusu naopak Vítkovice.


dle relací


tunoprov.

kat.

relace

cesttuny

míle

míle


tržby

zisk

G

BSV

26

1655


162

240

1195


136,8

37,6

G

Kuba

4

218


18

31

97


11,6

3,0

G

Levanta

21

484


17

38

26


42,6

27,8

G

ostatní

4

232


31

37

228


13,9

1,3

B

cesty

35

1161


919

252

3710


124,4

32,9

B

T/C

12

549


332

90

1722


27,3

5,1102

4299

 

1479

688

6978


356,6

107,8
U liniových lodí nadále dominovala relace indicko-irácká (ale zisk klesl téměř o čtyřicet milionů Kč a podíl se snížil na 35%) s těžištěm v exportních cestách, importní cesty končily většinou  ztrátou. Levantská relace dosáhla výrazně lepších výsledků (přírůstek zisku dvacet milionů Kč a podíl 26%) v důsledku zlepšení exportu HTS.

BCC (36%) pokračovaly částečně v časových nájmech, většinou však byly zaměstnány odvozy pro čs.plátce.


Loď Bratislava (velitel kpt.Kadlečík) proplula 14.6. jako první Magellanovou úžinou a v témže roce obeplula loď Praha (velitel kpt.Ivanov) 2.8. mys Horn (nejjižnější část Jižní Ameriky, s nepříznivými podmínkami pro námořní plavbu).

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz