Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Dunaj

Dne 6. ledna 1988 byl ve štětínské loděnici Adolfa Warskiego, na skluzu č. 2 Vulkan, položen kýl další čs. námořní lodi, první ze serie BCC 33 tis.DWT. Práce na jednotlivých sekcích  začaly již na podzim minulého roku. Loď byla spuštěna na vodu 27.5.1988.


v provozu
rozměryod


02.02.89


délka

m

195,1

provoz


24.12.97


šířka

m

25,3

roků


8,9


ponor

m

10,7
stavba
hlavní strojrok


1989


druh


vznětový

místo


Štětín


výrobce


Sulzer

země


Polsko


KS

HP

10200,0

druh


hrom.


rychl.

míle/hod.

14,5


parametryspotř.

tuny/den

28,0

parametrytonáž

BRT

21399


poř.hodnotanosnost

DWT

33230


PH SC

mil.Kč


prostor

m3

47179


PH VRCV

mil.Kč

181,7


Jedná se o lodě určené pro přepravu hromadných nákladů a kontejnerů. Jsou vlastně modernizovanými následníky lodí Bratislava a Třinec, dobře známých našim námořníkům, avšak oproti těmto lodím na nich bude uplatněna celá řada změn. Hlavními změnami jsou: instalace palubních jeřábů, dělená nástavba na zádi, snížený počet nákladových prostor a integrovaný systém automatiky s počítačem a satelitní komunikací. Loď je poháněna motorem Sulzer, typu RTA a vrtulí s pevnými lopatkami. Velín strojovny se přesunul do nástavby a podstatně změnil svůj charakter. Loď je uzpůsobena k převozu kontejnerů v nákladových prostorech a na jejich krytech. Čtyři palubní Jeřáby o nosnosti 25 tun budou schopné nakládat a vykládat kontejnery a pomocí hydraulických drapáků pak hromadný náklad i v přístavech nevybavených překládací technikou.


Velké konstrukční změny prodělala celá.nástavba. V obytné nástavbě se kuchyně a jídelna mužstva přesunuly niže na hlavni palubu. Důstojnická jídelna zůstává o jedno poschodí výše. Na této palubě budou dále kajuty hospodářského odděleni. V čelní části pak palubní a strojni kanceláře a centrální kontrolní místnost. Do této místnosti se přestěhoval í velín strojovny, který tak poprvé opouští své tradiční místo. V této centrální kontrolní místnosti bude rovněž počítač IBM, na němž se budou provádět stabilitní výpočty, evidence zásobování lodi, skladová evidence a další agendy. Od obytné nástavby se oddělila nástavba technická s komínem, ve které jsou umístěny prostory klimatizace a ventilace. Na horním podlaží je na pravé straně tělocvična. Na levé straně je krytý bazén, mezi tělocvičnou a bazénem sauna.


I v případě strojovny lze 'říci, že se jedná o modernizaci' lodi Bratislava a Třinec. Pokud se týče automatiky: strojovny jedná se o výrobky firmy VALMET. Ve strojovně neni velín; který je přemístěn do centrální kontrolní místnosti v nástavbě, chybí tedy bezprostředni kontakt se zařízením strojovny a možnost rychlého zásahu v případě poruchy.

 


     provozní výsledky


tuno

         finanční výsledky

    návratnost

odp.

rok

cest


MEČ

tuny

míle

míle

tržby

zisk

odpisy

přínos

%

roky

%


 

1989

9

317

6

255

55

1051

50,7

22,4

12,2

34,6

17,6

5,7

6,2

1990

6

314

16

165

78

1064

42,0

3,9

13,8

17,7

9,0

11,1

7,0

1991

6

382

1

156

82

1502

87,7

36,1

16,4

52,5

26,7

3,7

8,3

1992

7

378

10

212

71

1526

82,5

2,2

16,3

18,5

9,4

10,6

8,3

1993

6

373

0

157

77

1493

95,5

47,9

13,5

61,4

31,2

3,2

6,8

1994

6

328

0

170

61

1446

68,6

9,6

12,2

21,8

11,1

9,0

6,2

1995

8

392

7

223

85

2364

85,4

32,1

12,2

44,3

22,5

4,4

6,2

1996

7

327

6

195

74

2068

74,7

14,2

12,2

26,4

13,4

7,4

6,2

1997

6

386

5

167

64

1773

86,2

18,3

12,6

31,0

15,7

6,3

6,4


 

 

61

3197

50

1700

647

14287

673,3

186,8

121,3

308,2

17,4

5,7

6,9


První půlmilionu tun přepravila loď v roce 1991, prví milion v roce 1994, půlmiliontá míle byla ujeta v roce 1995.

I přes relativně krátkou dobu provozu loď prokázala správnost orientace na BCC, schopné konkurovat na světovém námořním trhu. Výsledky ve všech letech aktivní, za 9 let provozu vyprodukovala loď již 170% své pořizovací hodnoty a vykázala vysoké kvalitativní parametry návratnosti.

V roce 1996 byl převeden dceřinné společnosti COS Pluto Malta, prodán Holandské společnosti Van Ommeren,  kde jezdil pod jménem Katendrecht (technické řízení ČNP Praha).

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz